Gratis elektronische bibliotheek

Guldejaer ons heeren iesu chr. - Stalpart Wiele

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 4,85
ISBN: 9789011919044
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Stalpart Wiele

Veel plezier met het gratis lezen van Guldejaer ons heeren iesu chr. Stalpart Wiele epub-boeken

Omschrijving:

Guldejaer ons heeren iesu chr.

...d liederen is bestemd voor de zondagen en werd Gulde-Jaer ons Heeren Jesu Christi (1628) genoemd, de tweede was gewijd aan heiligen en verscheen postuum als Gulde-Jaers Feestdagen (1634) ... Gulde-Jaer Ons Heeren Jesu Christi (1968) - dbnl.org ... . Comptoir almanach, op het iaer naer de geboorte ons Heeren ende salichmakers Iesu Christi, duysent ses hondert drie-en-twintich. : Gecalculeert na den nieuwen ende ouden stijl, op den meridiaen der Nederlanden, na d`observatie van den vermaerden astronomo Tycho Brahe. / Door Lucas Iansz. Sinck ... ; Item is by den almanach ghevoecht, van het rijck ende regieringe der Turcken. Belydenisse des gheloofs. Ghemaeckt met een ghemeyn accoort door de gheloo ... Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi. Eerste Deel. Op alle ... ... . / Door Lucas Iansz. Sinck ... ; Item is by den almanach ghevoecht, van het rijck ende regieringe der Turcken. Belydenisse des gheloofs. Ghemaeckt met een ghemeyn accoort door de gheloovighe, die in de Nederlanden over al verstroyt zijn, de welcke na de suyverheyt des Heylighen Evangeliums ons Heeren Jesu Chr [Anonymous] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Leather Binding on Spine and Corners with Golden Leaf Printing on round Spine (extra customization on request like complete leather Boeken over Wiele bij De Slegte. Meer dan 14 (tweedehands) uitgaven beschikbaar vanaf € 5,00 Beneffens dit, noch een ander, gheintituleert: 't Gulde Jaer Ons Heeren Jesu Christi, in 't welcke hy begrepen heeft alle Sonnendagen, en daer op vallende Evangelien van 't rondt-loopende jaer, alle seer geleert, stichtich, ende vermaeckelijck, eensdeels, om de aengename diversiteyt van Stemmen, ende Voysen; anderdeels, om de korte klaricheyt, ofte klare-korticheyt, waer mede hy dese is ... Repertoire Helaas is onze bibliotheek te groot om op een mobiel in te zien, deze is wel beschikbaar op de computer / laptop / tablet. Voor advies kunt u terecht bij onze PR functionaris Frits de Vries. functionaris Frits de Vries. passio christi : tweedehands- en antiekeboeken te koop. Meer dan 600,000 boeken te koop bij honderden verkopers. Wij sijn gestorven in d'hope en ghelove des soons godes onsen heeren Iesu Christi door den welcken wy doorgegaen sijn va de dood in 't eewige leeven. Ioan 5 vers 14 Katharina van Dekema was de derde dochter van Sicke van Dekema en Hil van Tamminga. Joannes Stalpaert van der Wiele, Gulde-Jaer Ons Heeren Jesu Christi Joannes Stalpaert van der Wiele, Extractum Katholicum, tegen alle gebreken van Verwarde Harsenen Lodewijk van Velthem, Spiegel historiael. Gulde-Jaer Ons Heeren Jesu Christi Op alle de zonnendagen des Jaers: pagina: p120 (liednummer 76) gebruikt ex.: Nijmegen UB: 430 C 198 (fotokopie van de ex. Utrecht UB, Den Haag NMI en Utrecht CC (?))) editie: Mensink 1968, p293 : beschikbaar: scan van de gehele bron (objects.library.uu.nl) Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi, op alle zonnen-dagen des iaers : Zwolle Tjeenk Willink: 1968 25 cm hardcover, kunstleren ban1407 pp: € 10,00: De Refter: N.N. "Karel ende Elegast; Diplomatieke uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie"...