Gratis elektronische bibliotheek

Mattheus De Schriftgeleerde - Alberto Mello

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2002
BESTANDSGROOTTE: 4,51
ISBN: 9789043505888
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Alberto Mello

Alle Alberto Mello boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

In 'Mattheüs de schriftgeleerde' wordt de ontdekking gedaan dat het bijbelboek Mattheüs eigenlijk een verklarende uitleg is bij het evangelie naar Marcus. Daardoor valt er een geheel nieuw licht op dit geschrift. Mello laat zien hoe Mattheüs na de verwoesting van de tempel het jodendom in een nieuwe ruimte ziet. De stille aanwezigheid van de God van het Verbond zet zich voortaan voort in de Heer Jezus, die met ons is tot aan het einde van de geschiedenis. Mattheüs probeert met deze uitleg de spanning die er in de eerste eeuwen tussen het rabbijnse jodendom en de messiaanse kerk bestond, weg te nemen. Daarmee wordt dit oude, bijbelse geschrift opeens weer actueel en blijkt het een goede dienst te kunnen bewijzen bij spanningen tussen joden en christenen. Mello zet allereerst het bijbelboek terug in de tijd; hij laat zien hoe het eerste evangelie zich verhoudt tot bestaande joodse geschriften en het rabbijnse jodendom van zijn tijd. Bovendien laat hij voelen, hoe de lezer van dit evangelie als het ware voortdurend bij het project van Mattheüs wordt betrokken; het is alsof je over de schouder van de evangelist meekijkt en zelf bij de vragen en de antwoorden betrokken raakt. De exegetische werkwijze van Mello is grondig; hij betrekt je nauw bij de hebreeuwse en griekse achtergronden van Mattheüs als schriftgeleerde en bij zijn technieken als schrijver. Hij doet dit steeds op een heldere, uiterst vriendelijke en sympathieke wijze, waarbij alle exegetische stappen ook steeds voor de leek verantwoord worden. Daardoor kan dit boek voor onervaren lezers worden tot een vrijwel altijd boeiende introductie in het lezen van de Schrift, in de kennismaking met een woord dat van begin tot einde vernieuwt.

... als jezelf is veel meer waard dan alle volledige brandoffers en slachtoffers ... PDF Nieuwe en oude schatten ... .' 40 Dit woord wordt hier genomen voor oprechte leraars, hoedanig schriftgeleerde Ezra is geweest, Ezra 7:6. Matth. 13:52. Ezra 7:6 Deze Ezra toog op uit Babel, en hij was een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de HEERE, de God Israëls, gegeven heeft; en de koning gaf hem, naar de hand des HEEREN zijns Gods over hem, al zijn verzoek. De gelijkenis van de Schriftgeleerde Inleiding In deze studie komen we toe ... Schriftgeleerden - Christipedia.nl ... . De gelijkenis van de Schriftgeleerde Inleiding In deze studie komen we toe aan de laatste gelijkenis van Matthéüs 13. Tot nu toe hebben we in deze serie gezien dat de gelijkenissen in Matth. 13 betrekking hebben op het Koninkrijk der hemelen, het Duizendjarig Vrederijk.En dan wel: deze gelijkenissen geven de redenen waarom het Koninkrijk Israël onder leiding van de Heere Jezus er nog niet is. Auteur: Mello, A. Titel: Matteus de schriftgeleerde / het evangelie als midrasj Uitgever: Kok Uitgever: 2002, Boek met harde kaft - Boek nog NIEUWSTAAT!... Titel: matteus de schriftgeleerde / het evangelie als midrasj uitgever: kok uitgever: 2002, boek met harde kaft . Nieuw Verzenden. € 15,00 9 jun. '20. Bezoek website 9 jun. '20. Wianboek Echt Bezoek website. Geen foto. Mello, A. - Matteus de schriftgeleerde / het evangelie al ... Nieuwe Testament(Bijbel in Statenvertaling), Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs ; hoofdstuk 13. Met de parabel van de zaaier en de gelijkenis van het onkruid tussen het graan. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hogen houten stoel, dien zij tot die zaak gemaakt hadden, en nevens hem stond Mattithja, en Sema, en Anaja, en Uria, ... als macht hebbende, en niet als de Schriftgeleerden. Mattheus 8:19: En er kwam een zeker Schriftgeleerde tot Hem, en zeide tot Hem: Meester! ik zal U volgen, waar Gij ook henengaat. 19 Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei: 'Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat.' 20 Jezus zei tegen hem: 'De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.' 21 Een ander, een van zijn leerlingen, zei: 'Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.' 22 Maar Jezus zei tegen hem: 'Volg ... Mattheüs 8:19 En er kwam een zeker Schriftgeleerde tot Hem, en zeide tot Hem: Meester! ik zal U volgen, waar Gij ook henengaat. Read verse in Statenvertaling (Dutch) Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd te worden: Rabbi, Rabbi! Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is. Titel: matteus de schriftgeleerde / het evangelie als midrasj uitgever: kok uitgever: 2002, boek met harde kaft . Nieuw Verzenden. € 15,00 29 feb. '20. Bezoek website 29 feb. '20. Wianboek Echt Bezoek website. Geen foto. Mello, A. - Matteus de schriftgeleerde / het evangelie al ... Luc. 9:57-60 Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. 19 Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei: 'Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat.' 20 Jezus zei tegen hem: 'De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.' 21 Een ander, een van zijn leerlingen, zei: 'Heer ... De eerste in de Bijbel genoemde Schriftgeleerde was Ezra. Een beroemd Schriftgeleerde was Gamaliël, aan wiens voeten de apostel Paulus had gezeten. De schriftgeleerden hielden zich bezig met de bestudering van de Schrift, in het bijzonder van de Wet. De zaaier. 1 Mark. 4:1; Luk. 8:4, 5 Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten.. 2 En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij Luk. 5:3 in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever.. 3 En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien. 4 En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de ......