Gratis elektronische bibliotheek

De Geest van de liturgie - Benedictus XVI

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,55
ISBN: 9789070024888
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Benedictus XVI

U vindt de pdf van het boek De Geest van de liturgie hier

Omschrijving:

Joseph Ratzinger, Paus Benedictus XVI, De Geest van de Liturgie - Een inleiding.Vereniging voor Latijnse Liturgie

... goddelijk kindschap. Steeds weer hoort men de echo van de woorden van de heilige Paulus: "Allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn kinderen van God ... Gebed om verlichting door de Heilige Geest ... . De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid, die u opnieuw vrees zou ... De laatste jaren is er in veel westerse kerken sprake van een groeiende aandacht voor de rol van de heilige Geest in de liturgie. Het besef is doorgedrongen, niet op de laatste plaats dankzij oecumenische contacten met oosterse kerken, dat in het westen de heilige Geest een marginale rol speelde. Lode van Hecke is de eenendertigste bisschop van Gent. Hij ontving op 23 februari de bisschopswijding in de Sint-Baafskathedraal. Zijn leuze als bisschop is: In ... De geest van de liturgie - stjan.org ... . Lode van Hecke is de eenendertigste bisschop van Gent. Hij ontving op 23 februari de bisschopswijding in de Sint-Baafskathedraal. Zijn leuze als bisschop is: In de vreugde van de Geest. Dit was reeds zijn leuze als abt van Orval. Het zou de leuze kunnen zijn van elke christen, die bezield wil zijn en blijven door de heilige Geest. Bij het vormsel zijn ons de handen opgelegd en zijn we gezalfd ... Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. - En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen: geef dat wij door die Heilige Geest themapreken over de liturgie Gebed om verlichting door de Heilige Geest 2 Korinthe 4 : 1 - 6. Het laatst gehouden op 21 maart 2004 te Hattem In de oosters-orthodoxe kerken en een aantal oosters-katholieke kerken is Goddelijke Liturgie de term die gebruikt wordt voor de heilige eucharistiedienst volgens het oosters gebruik. De benaming Byzantijnse liturgie heeft betrekking op haar oorsprong binnen de Byzantijnse Kerk, maar deze aanduiding wordt door de vermelde Kerken zelf niet gebruikt. Het Heilige boek van de grote onzichtbare Geest is een gnostisch geschrift, dat in twee Koptische vertalingen bekend is. Beide vertalingen maakten deel uit van de vondst van de Nag Hammadigeschriften in 1945. Er moet een oorspronkelijk Griekse tekst zijn geweest, maar daar is nooit iets van gevonden. De Heilige Geest vervult in de voorafbeeldingen van het Oude Verbond.Omdat de Kerk van Christus "in de geschiedenis van het volk van Israël en in het Oude Verbond op wondere wijze voorbereid" 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 2. vert. Getijdenboek Lect. I,2,25 was, bewaart de liturgie van de Kerk als een integrerend en onvervangbaar bestanddeel ... Liturgie voor het Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid Veelzijdige Liefde God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te ... Ze voelden Gods kracht in de hulp van de heilige Geest. Dat bracht hen tot het besef dat God niet alleen hoog en ver boven de wereld aanwezig was, almachtig en De vruchten van de Geest zijn: Liturgie voor de eredienst op Eerste Pinksterdag 24 mei 2015 Aanvang 09.30 uur. De vruchten van de Geest zijn: Predikant : ds. C. B. Stam, wijkpredikant Ouderling van dienst : br. Bart Achterberg Koster . Nadere informatie De Heilige G...