Gratis elektronische bibliotheek

ANTWOORDENBOEK ZIEKTE EN REINTEGRATIE 20 - E.J. Kronenburg-Willems

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,88
ISBN: 9789014084152
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: E.J. Kronenburg-Willems

E.J. Kronenburg-Willems boeken ANTWOORDENBOEK ZIEKTE EN REINTEGRATIE 20 epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Het antwoordenboek ziekte en reïntegratie geeft antwoord op de meesgestelde vragen op het gebied van de ziektewet, WAO en ziektekostenverzekeringen. Aan de orde komen onderwerpen als het eerste en tweede ziektejaar, verzuimbegeleiding, controle en de wet Verbetering Poortwachter.

...017 - Doorbetaling loon bij ziekte breekpunt sociaal akkoord; 31-08-2017 - Nieuwe richtlijn Kanker en Werk; 20-08-2017 - Re-integratie in top-3 redenen ontslag op staande voet; 13-08-2017 - Ziekte mag niet van invloed zijn op hoogte WW [definitieve uitspraak] 25-07-2017 - Cijfers CBS geven vertekend beeld van hoogte werkloosheid re-integratie na ziekte - 5 tips ... PDF Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie ... . 5 tips voor een succesvolle re-integratie na ziekte 07-06-2017. Een goed re-integratietraject is van groot belang om een langdurig zieke werknemer weer op de juiste manier aan het werk te krijgen. Arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Door Tom Spitters op 24 april 2014 Elk gezond iemand denk niet na over re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Maar er kunnen redenen zijn, waardoor iemand toch met arbeidsongeschiktheid t ... Re-integratietraject bij ziekte | Het Juridisch Loket ... . Een goed re-integratietraject is van groot belang om een langdurig zieke werknemer weer op de juiste manier aan het werk te krijgen. Arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Door Tom Spitters op 24 april 2014 Elk gezond iemand denk niet na over re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Maar er kunnen redenen zijn, waardoor iemand toch met arbeidsongeschiktheid te maken krijgt. Dit reglement valt binnen de context van afspraken en wetgeving op het gebied ziekte en arbeidsongeschiktheid, onder meer de (cao?) en de Wet Verbetering Poortwachter. Toepassing Dit reglement Ziekteverzuim en Re-integratie is van toepassing op: - Medewerkers met een (leer-) arbeidsovereenkomst; - Oproepkrachten. Voorbeeld: Werknemer is ziek en hervat na 14 maanden voor 20% in de eigen functie. Loondoorbetaling vindt plaats tot einde dienstverband. Gedurende het derde ziektejaar kan in uitzonderlijke situaties ook sprake zijn van loondoorbetaling van 80% over de verlofuren wegens ziekte. Praktijkgids Ziekte en re-integratie 2016 1e druk is een boek uitgegeven bij Vakmedianet. ISBN 9789462153936 In de Praktijkgids Ziekte en re-integratie vindt u de informatie over ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers en de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever in het kader van re-integratie. Voorgeschiedenis De statistieken van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering liegen er niet om: het aantal langdurig zieken neemt ongezien toe. Eind 2015 was er sprake van 370.400 langdurig zieken, een stijging met maar liefst 64% tegenover 2005. Hoog tijd dus voor de wetgever om in actie te schieten en een overzichtelijke procedure uit te schrijven. Tijdens ziekte en re-integratie is de aios niet in opleiding, dus vinden er geen voortgangs- c.q. beoordelingsgesprekken plaats. Ook doet de aios tijdens deze periode niet mee aan de LHK-, KOV- en BCT-toets, STARtclass en de tweedaagse Preventieve Zorg. Ook meedoen aan een terugkomdag is tijdens deze periode niet toegestaan. Advocaat ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie Amsterdam. Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam, mr. P.Chr. Snijders, geeft juridisch advies bij arbeidsongeschiktheid, ziekte en reintegratie in het arbeidsrecht. Er is sprake van arbeidsongeschiktheid als een werknemer door ziekte of gebrek de bedongen arbeid niet kan verrichten. de interactie tussen arts, rapporteur en cliënt in de uitvoeringspraktijk van de Ziektewet bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) ... Non-Fictie Nederlands, II, 215, [20] p, Hugo Sinzheimer Instituut, Amsterdam ... Zo ja, dan krijgt de medewerker een aanvulling van 20 procent van zijn ...