Gratis elektronische bibliotheek

Sportsociologie - P. de Knop

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2012
BESTANDSGROOTTE: 5,11
ISBN: 9789035234833
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P. de Knop

U vindt de pdf van het boek Sportsociologie hier

Omschrijving:

In welke mate kan de Ronde van Vlaanderen als 'Vlaams' beschouwd worden? In hoeverre is het Oranjegevoel een stimulans dan wel een obstakel voor de Nederlandse sport? Wordt in de toekomst de dopingplaag totaal overschaduwd door genetische manipulatie? Toont wetenschappelijk onderzoek aan dat zwarte sporters lichamelijk superieur zijn? Is de sport structureel een raciaal discriminerende institutie? Bevordert actieve sportbeoefening de sociale cohesie in de samenleving? Verhoogt sportdeelname op jeugdige leeftijd de kans om ook op volwassen leeftijd sportactief te zijn? Kunnen landen onderling vergeleken worden wat hun topsportbeleid en topsportsucces betreft? Welke segmenten van sportbeoefenaars kunnen onderscheiden worden? Bestaat er zoiets als mannensport en vrouwensport?Talrijke vragen die bij elke sportgeïnteresseerde wel eens opkomen en waarop de sportsociologie een wetenschappelijk antwoord tracht te geven. Sport is een populair en maatschappelijk relevant gegeven en daarom onderwerp van sociologische analyse.Sportsociologie. Het spel en de spelers is het eerste Nederlandstalige handboek op het terrein van de sportsociologie en bundelt het sportsociologische onderzoeksmateriaal uit zowel Nederland als Vlaanderen. Het leidt de lezer in in een denkkader dat de snel veranderende wereld van de sport inzichtelijker maakt. Het eerste deel van dit boek is een algemene inleiding waarin begrippen worden gedefinieerd en onderwerpen als bewegingscultuur, sportbeleid, de sociale betekenis van sport en de sportbeoefening in Nederland en Vlaanderen aan bod komen. In deel 2 wordt de lezer een aantal sportsociologische issues aangeboden die aansluiten op de in deel 1 behandelde thema's. Het derde deel reikt een bloemlezing van sportsociologische cases aan, waaronder de financiële impact van het Bosman-arrest, het Afrikaanse voetbal in de lage landen en de identificatie van fans na de fusie van hun club. Het geheel rondt af met een epiloog waarin een blik op de toekomst geworpen wordt.Aan deze druk is een onlineomgeving toegevoegd: Studiecloud. De lezer kan via deze internetsite voortdurend beschikken over dit aanvullende materiaal zoals extra oefenvragen, samenvattingen en deep links met betrouwbare informatie, samengesteld door de auteurs van het boek. Deze site is te bereiken via www.Studiecloud.nl, en vanaf 1 augustus 2012 is de scratchcode uit het boek te gebruiken.

... dat de snel veranderende wereld van de sport inzichtelijker maakt ... Sportsociologie | mijn-bsl ... . De sportsociologie beschikt over een mooie traditie. Veel van de 'groten' schreven over sport. Elias bijvoorbeeld, over the quest for excitement, Bourdieu over de smaak voor sport en de relatieve autonomie van het sportveld, Putnam over de kansen om door sport te bonden en te bridgen. Sociologie is de studie van de sociale relaties tussen mensen, en in het bijzonder van de politieke, culturele, religieuze en economische aspecten van menselijke samenlevingen.Daarbij staan vooral de inrichting en veranderingen daarvan, alsm ... bol.com | Sportsociologie | 9789035228542 | Jeroen ... ... .Daarbij staan vooral de inrichting en veranderingen daarvan, alsmede sociale problemen centraal. Belangrijke vragen zijn hoe sociale cohesie, sociale ongelijkheid en identiteit tot stand komen. "De sportsociologie is volwassen en wil ook de ruimte hebben om zijn eigen discussies te voeren. Die ruimte is er niet altijd binnen de algemene sociologiecongressen. Dat sportsociologen nu ook hun eigen congressen hebben zegt iets over de levensvatbaarheid van het thema sport binnen de sociologie." Sportsociologie, het spel en de spelers is een handboek op het terrein van de sportsociologie en bundelt het sportsociologische onderzoeksmateriaal uit zowel Nederland als Vlaanderen. Het omvat twee delen. Het eerste deel is een algemene inleiding waarin begrippen worden gedefinieerd en onderwerpen ...