Gratis elektronische bibliotheek

Symbolisme - S. Dresden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 9,95
ISBN: 9789062878802
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: S. Dresden

U vindt de pdf van het boek Symbolisme hier

Omschrijving:

Symbolisme

...tablir entre l'Idée abstraite et l'image ... S. Dresden, Symbolisme · dbnl ... ... odilion redon. SYMBOLISME. De kunstenaars van het Symbolisme richtten zich op het gebied van het onderbewuste.. Dit plaatst hun werk lijnrecht tegenover het realistische van de Impressionisten. Schilders als Odilon Redon, Puvis de Chavannes en Paul Gauguin gebruikten de zeggingskracht van kleuren, exotische symbolen en sterke contourlijnen om een diepere werkelijkheid uit te drukken. Het symbolisme was een maatschappijvisie ... Symbolisme (art) — Wikipédia ... . Het symbolisme was een maatschappijvisie en een intellectuele reactie op de voor die tijd snelle veranderingen in het maatschappelijk leven in het Europa in de eeuw "van de stoom". Zij stelde haar filosofische- en religieuze opvatting tegenover de beperkte onveranderlijke werkelijkheid die handel en industrie goedgezind is, maar de waarden die het bestaan veraangenamen veronachtzaamd. symbolisme 'Alles achter deze wereld', zo zou je de orïentatie van veel moderne (prent)kunstenaars kunnen samenvatten. De fascinatie voor de werelden achter de zichtbare werkelijkheid deelden ze met eigentijdse schrijvers, dichters en theatermakers. Het Symbolisme vertoont een grote overeenkomst met de Romantiek (die op haar beurt een reactie op het overwaarderen van de rede en objectiviteit van die tijd), Fantasie, intuïtie, het onderbewuste, het onverklaarbare zijn de voornaamste kenmerken. Het symbolisme ontstond als kunststroming in de tweede helft van de negentiende eeuw. B. Voorlopers van het symbolisme. C. Baudelaire: definitieve breuk met 18 e-eeuwse Humanisme en classicisme, sterk beïnvloed door Coleridge en Poe, zet vernieuwingsbeweging romantici en realisten verder, vernieuwende visie op relatie lyriek-magie, doet experimenten met geestesverruimende middelen . Formeel: Het symbolisme wil altijd reiken naar het bovenzintuigelijke en geestelijke (hoewel dat geschiedt via de zintuigen), en in die zin kunnen filosofische termen als transcendent en metafysisch ook op deze dichtkunst van toepassing worden geacht. 9 Hoe dan ook, er doet zich een verschijnsel voor dat op het eerste gezicht vreemd zal worden gevonden: de bovenwerkelijke Idee wordt letterlijk ... Het symbolisme begon als een literaire beweging in Frankrijk, maar al snel beïnvloedde deze stroming ook de beeldende kunst. Rond 1900 ontstond het symbolisme als een tegenreactie op het streven om de zichtbare werkelijkheid zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven. Schrijvers, schilders en beeldhouwers richtten zich meer op het verbeelden van hun gevoelens en gedachten. Het symbolisme was een stroming in de beeldende kunst, muziek en literatuur die in het fin de siècle opgang maakte, in eerste instantie in Frankrijk, maar spoedig daarna ook elders in Europa. Symbolism was a late nineteenth-century art movement of French, Russian and Belgian origin in poetry and other arts.. In literature, the style originates with the 1857 publication of Charles Baudelaire's Les Fleurs du mal.The works of Edgar Allan Poe, which Baudelaire admired greatly and translated into French, were a significant influence and the source of many stock trop...