Gratis elektronische bibliotheek

Jezus Naam, een Naam boven alle naam - Leonard van t Wout

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,88
ISBN: 9789086031061
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Leonard van t Wout

U vindt de pdf van het boek Jezus Naam, een Naam boven alle naam hier

Omschrijving:

De NaamJezusis een onvergelijkbare Naam. Er ligt in Zijn Naam oneindige rijkdom opgesloten. In de betekenis ervan, maar ook in de kracht die ervan uitgaat. Het is een Naam waarin geloofd moet worden en een Naam waarin de grond voor de zaligheid ligt opgesloten. JezusNaam is een Naam die levens van mensen verandert.Er is al eeuwenlang geen naam die meer bekendheid geniet dan deze. JezusNaam heeft een plaats gekregen boven elke andere naam. Het is niet voor niets dat de schrijvers van het Nieuwe Testament deze Naam extra onderstrepen door vaak het woordjeNaamte gebruiken. In 29 Bijbelstudies wordt gezocht naar de betekenis van dezeNaam teksten . Ze gaan over het hart van het christelijk geloof.Het boekje wil een aanzet geven tot verdere Bijbelstudie. Daarvoor zijn Bijbelstudievragen en meditatieopdrachten toegevoegd. De Bijbelstudies zijn ook geschikt voor gebruik door verenigingen of Bijbelstudiekringen.Ds. A. van der Zwan schreef een woord van aanbeveling.Leonard vant Wout (1987) is belijdend lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El te Sliedrecht.Een zeer waardevolle en unieke publicatie. Geschreven vanuit diepe verwondering over het heil en gericht op het hart van de lezers.(Gert-Jan Oosterom)

...1). De stichting Boven alle naam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die in 1992 is opgericht ... Naam boven alle namen - Lied en tekst - Nederland Zingt ... . Doelstelling: De Naam van Jezus Christus, onze Heere, die verhoogd is boven alle naam, uit te dragen, opdat in de Naam van Jezus zich alle knie zal buigen en alle tong zal belijden, dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de ... 2.2 (Een naam als een echo) Het goddelijk gezag van Jezus wordt door zijn vijanden ontkend: Jezus is volgens hen slechts een mens! Opvallend genoeg echoot Jezus die opmerking: ja, Hij is inderdaad De zoon van de mens! Maar de uitspraken die Jezus dan doet over deze Mens handhaven juist zijn hemelse volmacht. Lees Marcus 2,1-12. De Naam Boven Alle Naam 12-07-2009 - Geplaatst door Andre Piet Presentatie gehoude ... DOC De naam boven alle naam - Jos Douma ... . Lees Marcus 2,1-12. De Naam Boven Alle Naam 12-07-2009 - Geplaatst door Andre Piet Presentatie gehouden op 12 juli 2009 in 2B-Home te Zoetermeer.. Aan Mozes maakte God Zijn Naam bekend: YAHWEH (of IEUE). Abraham, Isaak en Jakob kenden deze Naam niet, want God had Zich aan hen bekend gemaakt als El Shaddai. Jezus werd op een profetische manier een naam gegeven. Matteüs 1:20-23 zegt: "Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. We eren Jezus door in zijn naam te bidden. Die eer is gepast, want het is Jehovah's wil dat „in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen . . ., en iedere tong openlijk zou erkennen dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God, de Vader" (Filippenzen 2:10, 11)....