Gratis elektronische bibliotheek

Observeren en rapporteren -Training werkboek - I. Stekelenburg-Zwiers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2010
BESTANDSGROOTTE: 8,41
ISBN: 9789037203820
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: I. Stekelenburg-Zwiers

Veel plezier met het gratis lezen van Observeren en rapporteren -Training werkboek I. Stekelenburg-Zwiers epub-boeken

Omschrijving:

Observeren en rapporteren -Training werkboek 1e druk is een boek van I. Stekelenburg-Zwiers uitgegeven bij Edu'Actief. ISBN 9789037203820 In deze training wordt geoefend met het objectief en planmatig observeren. De training laathet verschil zien tussen observatie en interpretatie. Naast het observeren wordt ook het rapporteren geoefend.Toetsbare producten: mondelinge rapportage en een schriftelijke rapportage van een observatievan de doelgroep volgens een zelf opgezet observatieplan.Deze training kan worden gebruikt voor:- medewerker maatschappelijke zorg- persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg- persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen - onderwijsassistent - pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg- pedagogisch medewerker 3 kinderopvang- gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang - sociaal-cultureel werker- sociaal-maatschappelijk dienstverlener.Factor-E voor SAWFactor-E bestaat uit cursussen, trainingen en projecten naar het leerlijnenmodel van De Bie.Het materiaal van Factor-E behandelt de onderwerpen vanuit de praktijk.In een training staan het handelen en het ontwikkelen van vaardigheden centraal. De student kan op een actieve manier oefenen met de vaardigheden. De training bevat veel oefeningen. De student oefent de vaardigheden individueel of in groepsverband. Eventuele stappenplannen zijn weergegeven inwerkmodellen. In de training komen ook opdrachten voor. In de opdrachten wordt een enkele theoretische achtergrond gegeven indien nodig. Een training heeft een omvang van 40 SBU (instructie, begeleiding, oefening, huiswerk).

...nds Vers. datum 31/12/2016 NSTC 9789037241075 De eerste editie van Verantwoord Rapporteren voor hulp- en dienstverlening stimuleert studenten om zelf aan de slag te gaan ... PDF Bol - Opleidingen Maatschappelijke Zorg Aventus Apeldoorn ... ... . Het leermateriaal heeft het karakter van een werkboek waarbij de student de benodigde kennis, theorie en vaardigheden verwerft door zelfstandig aan de slag te gaan met het maken van opdrachten over uiteenlopende onderwerpen uit de praktijk. Methodiek PW werkboek niveau 3 en 4 maakt deel uit van de ... observeren, rapporteren Themaopdrachten 94 Evaluatie 96 Studiehulp 96 Hoofdstuk 6 Waarnemen 96 Hoofdstuk ... PDF Traject Dienstverlening Dienstverlenende werkzaamheden ... ... . Methodiek PW werkboek niveau 3 en 4 maakt deel uit van de ... observeren, rapporteren Themaopdrachten 94 Evaluatie 96 Studiehulp 96 Hoofdstuk 6 Waarnemen 96 Hoofdstuk 7 Observatiemethoden 96 ... methodische vaardigheden | 1 301 communicatie, observeren en rapporteren, werk. NUR Codes (sub) 180 Gezondheidsvakken, lichamelijke oefening en verzorgingsvakken algemeen Dienstverlenende werkzaamheden werkboek maakt deel uit van de serie Traject ... observeren en rapporteren Toepassing 19 Praktijksituatie 19 Fransje plant haar dag 19 Themaopdrachten 22 ... -Professioneel observeren. Zelfstudie/zelfwerkzaamheid: Lees bladzijde 133 t/m 143 uit het theorieboek . Maak opdracht 1 t/m 6 blz. 95 t/m 97 uit het werkboek . Les 3 : Lesinhoud: Thema 3 hoofdstuk 12 Rapporteren blz.144 t/m 152. -Uitleg (verplichte) 'intervalobservatie opdracht, gebruik bijlage 1 -Wat is rapporteren?; -De functie van ... observeren / rapporteren / persoonsbeschrijving plan van aanpak / activiteitenprogramma schrijven Deze lesbrief bestaat uit het basisdeel methodisch handelen, in leerjaar 2 volgt de lesbrief gericht op de uitstroom van de opleiding. Artikelnummer 9789024403332 Uitgever Boom uitgevers Amsterdam Druk 3 Jaar 2008 Omschrijving In onderwijs en welzijn zijn observeren, registreren, rapporteren en interpreteren belangrijke basisvaardigheden. BOL - MW2 Signaleren, observeren, rapporteren basisfase ... - Traject Welzijn: WERKBOEK Methodiek MZ Uitg. ThiemeMeulenhoff BV ISBN 9789006622362 . Cohort 2016-2019 Studiewijzer MZ BOL-MW2 observeren 2 AFRONDINGSVORM: Deze leereenheid vormt samen met de leereenheden ... Nederlands voor Zelfstudie Werkboek direct en eenvoudig bestellen uit voorraad bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt. Observeren Rapporteren Relateren Samenvat-ten Schatten Schetsen Sorteren Toelichten Tonen Uitdrukken Uitleggen Vergelijken Vertalen Voorbeelden geven Voorspellen Vragen Toepassen van het geleerde in een nieuwe situatie. Problemen oplossen door op een andere manier kennis, feiten, technieken en regels toe te passen. Hoe zou je … gebruiken? BPV WERKBOEK PROCESCOLLEGE Beroepspraktijkvorming BOL Operator B/C Naam opleiding: Allround Operator, Operator B Operator C Niveau opleiding: 3/4 Type: Beroeps Opleidende Leerweg ROC Zadkine Observeren en rapporteren 1e druk is een boek va...