Gratis elektronische bibliotheek

Houtoogst En Bosbeheer In Nederland - E. Milder

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 10,42
ISBN: 9789080603325
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: E. Milder

E. Milder boeken Houtoogst En Bosbeheer In Nederland epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Ik ben zeer verheugd over de ervaringen in het project 'Nederlands hout doet mee' dat in opdracht van het ministerie van LNV is uitgevoerd. LNV acht het van belang dat houtoogst wordt gezien als wezenlijk onderdeel van het multifunctionele bos. Het project heeft al een belangrijke aanzet gegeven tot betere en intensievere contacten tussen boseigenaren, verwerkers en belevers in een aantal concrete situaties. Deze ervaringen hebben de projectleden geïnspireerd tot het samenstellen van dit boek 'Houtoogst en bosbeheer in Nederland'. Boseigenaren, verwerkers en belevers van de Nederlandse bossen lezen daarin bondig en overzichtelijk hoe houtoogst zowel ecologisch, economisch als esthetisch verantwoord kan plaatsvinden. Het stimuleert naar mijn overtuiging boseigenaren tot het maken van bewuste keuzes en het maatschappelijk verantwoord ondernemen met hun bosbezit. Dat begint met het beantwoorden van de vraag: wat wil ik precies met mijn bosbezit. Het antwoord op die vraag is voor alle boseigenaren, groot én klein, het vertrekpunt voor het opstellen en uitvoeren van een houtoogstplan. Bij het vinden van de antwoorden is een goed contact tussen eigenaren, verwerkers en belevers een absolute voorwaarde. Dat is immers de basis voor begrip en draagvlak voor de boswerkzaamheden. En daarmee komt de grote maatschappelijke betekenis van Nederlandse bossen overduidelijk naar voren.

...Nederland zorgt duurzaam en vakkundig onderhoud voor de bescherming van het bos ... Bosbeheer - FSC Nederland ... . Bosbouw & houtoogst Wat betekent de bosbouwsector in Nederland? Dit artikel is op 01-01-2009 geplaatst De vier belangrijkste houtstromen uit Nederlandse bossen, in vermoedelijk de juiste volgorde van belangrijkheid, zijn: Het hout wordt versnipperd voor het maken van spaanplaten; Duurzaam bosbeheer en Green Deals. ... de verduurzaming van de houtketen door legale en duurzame houtoogst te stimuleren; ... (No Net Loss) en Nederland moet komen tot een halvering van zijn ecologisch ... bol.com | Houtoogst En Bosbeheer In Nederland, E. Milder ... ... ... (No Net Loss) en Nederland moet komen tot een halvering van zijn ecologische voetafdruk in 2030. Een vergaande conclusie, die biodiversiteit beschouwt als ons natuurlijk kapitaal, een groene motor, ... Deze "Visie op de houtoogst" is een gezamenlijk product van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het bos- en houtbedrijfsleven, verenigd in het Platform Hout Nederland (PHN). Kern van deze visie is dat we meer en beter gebruik van hout uit het Nederlandse bos willen maken. Nederlands English Deutsch 中文. Over het Park Nieuws. Bosbeheer en houtoogst Vrijdag 31 januari 2014. Met het beheer van de bosgebieden in het Park streven we naar het realiseren van een natuurlijke en gevarieerde samenstelling van het bos. Een manier om dit te bereiken is het regelmatig dunnen van onze houtopstanden. Utrecht, 13 maart 2019 - Gisteren is de herziene FSC-standaard voor Nederlands bos gepubliceerd. Dit document vormt de basis voor certificering van verantwoord bosbeheer in Nederland. Met de revisie sluit de standaard weer aan bij actuele discussies in bosbeheer. Zo besteedt de standaard aandacht aan het voorkomen van bodemverdichting, afvoer van tak- en tophout (biomassa) en de bestrijding ... Staatsbosbeheer beheert in Nederland 90.000 hectare bos met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer en het FSC-Keurmerk staan garant voor duurzaam bosbeheer, met oog voor plant en dier, en met behoud van natuurlijke en landschappelijke waarden. In Nederland en wereldwijd voltrekt zich een biodiversiteitscrisis die ... Dit is het moment voor de sector om aandacht te vragen voor bouwen met hout en meer houtoogst binnen het multifunctioneel bosbeheer. Daarbij dient het in eerste instantie te gaan om klimaatslim en duurzaam bosbeheer en secundair over het veiligstellen van voldoende ... Houtoogst is onderdeel van goed beheer van de bossen in Nederland en helpt tegen eenvormigheid, stelt John Smits, bosbeheerder en rentmeester. KERNGEGEVENS BOS EN HOUT IN NEDERLAND Hout gebruiken we in grote hoe-veelheden voor tal van toepassingen. Door productievernieuwing, ... HOUTOOGST BEDRIJFSRESULTATEN RECREATIE BIODIVERSITEIT BOS EN KLIMAAT HOUTVERBRUIK TOTAAL ... Echte tonderzwam en bosbeheer index (2004 = 100) 50 1970 1980 100 2000 2009 150 200 1960 1990 Bosonderhoud en houtoogst gaan hand in hand en leveren op twee manieren hout op: door dunning en door eindkap. Bosbeheer: boswerkzaamheden Bomen groeien vanzelf, maar om bos te krijgen dat natuur-, hout- en recreatiewaarde heeft moet er heel wat werk worden verzet. Elk bos is anders en elke bosbezitter heeft andere wensen omtrent zijn ... NAAR EEN BETER BOSBEHEER Op 7 mei, tijdens de Urgenda regiotour door Gelderland, praten vijf experts met elkaar over het bos in Nederland. Bos verdwijnt in Nederland relatief sneller dan in het Amazonegebied. En dat terwijl bossen juist zo hard nodig zijn om klimaatverandering te remmen en ruimte te bieden voor vele insecten en vogelsoorten....