Gratis elektronische bibliotheek

Participatief Jeugdonderzoek - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,36
ISBN: 9789023239130
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

De beste pdf van Participatief Jeugdonderzoek die u hier kunt vinden

Omschrijving:

''Reeks: Zicht op jeugdParticipatie, dat wil zeggen de actieve betrokkenheid van jeugdigen bij (besluitvorming in) hun eigen leefomgeving, is niet meer weg te denken uit het jeugdbeleid in Nederland. Wie beleid, zorg en onderwijs wil verbeteren kan niet meer om de jeugdige klanten heen. Hun stem, hun visie en hun actieve inbreng zijn van belang om de zwakke plekken in het jeugdbeleid aan het licht te brengen, en om van daaruit dat beleid te optimaliseren.Dit boek gaat over een bijzondere vorm van jeugdparticipatie, namelijk participatie in sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Sinds een aantal jaren experimenteren sociale wetenschappers in Nederland en daarbuiten met het actief betrekken van groepen jeugdigen bij het onderzoeken van problemen in hun eigen leefsituatie en leefomgeving.Onder invloed van het internationale verdrag voor de rechten van het kind wordt onderzoek naar jeugd steeds vaker samen met de jeugd uitgevoerd. Dit participatieve jeugdonderzoek houdt in dat kinderen en jongeren onderdelen van het onderzoeksproces zelf uitvoeren. Zij treden bijvoorbeeld op als interviewers of formuleren de onderzoeksvragen en dragen bij aan de interpretatie van de onderzoeksresultaten.Dit boek bevat een aantal voorbeelden van participatief jeugdonderzoek dat in Nederland en een aantal andere landen is uitgevoerd. Daarnaast komen methodologische overwegingen bij dergelijk onderzoek aan de orde, en worden de consequenties voor wetenschap en beleid besproken.Dit boek maakt deel uit van de reeks: Zicht op jeugd, een initiatief van de interdepartementale Commissie Jeugdonderzoek (CJO) van het ministerie van VWS. Zicht op jeugd gaat in op de nieuwe eisen die gesteld worden aan het toekomstige jeugdbeleid en op de gevolgen daarvan voor de inrichting van het voorzieningenaanbod voor jeugd. De reeks wordt uitgegeven in een samenwerkingsverband met uitgeverij Van Gorcum.''

...aan procesmanagement om alle partijen mee te krijgen in het participatieproces ... Participatief jeugdonderzoek / druk 1 | 9789023239130 ... ... . CASUS 4 Wat participatief jeugdonderzoek kan betekenen voor studenten 106 in het hoger beroepsonderwijs Marieke Kroneman en Kitty Jurrius 5. Uitdagingen in de praktijk 109 Christine Dedding en Kitty Jurrius 5.1. Introductie 109 5.2. Samen een plan ontwikkelen 110 5.3. Participatief kindonderzoek betekent ook: volwassenen betrekken! 111 5.4. Mijn school onder de loep. Opdrachtgever: Basisschool Sint Jan Jaar: 2012 ... Participatief jeugdonderzoek: sociaal-wetenschappelijk ... ... .4. Mijn school onder de loep. Opdrachtgever: Basisschool Sint Jan Jaar: 2012 Maatschappelijk thema: Onderwijs Expertisegebied: Participatief onderzoek Product: - Projectbeschrijving: Op basisschool de Sint Jan in Amsterdam West is een participatief jeugdonderzoek opzet waarbij leerlingen het thema 'veiligheid' onder de loep hebben genomen.Een speciaal opgezette kinderonderzoeksgroep van ... 3 Auteurs Adimka Uzozie Astrid Onderwater Met medewerking van: Angela Tieland Publicatienummer 262 Stichting Alexander Amsterdam, december 2013 In opdracht van Basisschool Sint Jan Mijn school onder de loep: Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool Stichting Alexander Pas met de komst van het boek Participatief Jeugdonderzoek (De Winter en Kroneman, 2003) is een benaming gelanceerd die de verschillende initiatieven om kinderen en jongeren bij onde rzoek te betrekken probeerde te dekken. De term participatief jongerenonderzoek is hiervan afgeleid. Jeugdempowerment in de wijk. Jeugd en Samenleving doet participatief, wijkgericht onderzoek, gericht op de empowerment van jeugdgroepen. De projecten kunnen helpen om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de jeugd in de wijk. Daarnaast maakt de onderzoekslijn gebruik van participatieve methoden, ontwerpgericht onderzoek en actie-onderzoek om processen van empowerment niet alleen te ... participatief jeugdonderzoek begrepen kan worden. We doen dit aan de hand van een bespreking van twee studies waarin kinderen en jongeren op pad gestuurd werden met een wegwerpcamera om foto's ... Participatief jeugdonderzoek met behulp van fotografie: Kinderen en jongeren schakel je in als mede onderzoekers. Ze mogen zelf vastleggen hoe zij iets beleven. Bv. je geeft tijdens een activiteit de jongeren een fototoestel mee en laat ze beelden vastleggen over hoe zij deze activiteit beleven. 11 Literatuur Jong betrokken Hees van, Charlotte - Bombeeck, Wouter - Terpstra, Jaap - Velema, Clara Participatief jeugdonderzoek Winter de, Micha - Kroneman, Marieke Kinderen als medeburger Winter, Micha Zeg het maar Jeugdparticipatie? Niet meer weg te denken Bruins, Yvon 11. Onderzoek doen vanuit de erkenning dat jongeren in een context leven, op school of in hun peer group, en uitgaan van hun kracht en niet alleen van zorgen en problemen. Vanuit deze visie vond Stichting Alexander 25 jaar geleden haar oorsprong. De drive en deze kernwaarden zijn anno 2018 onveranderd gebleven. In dit artikel gaan vier directeuren met elkaar in gesprek over 25 jaar Stichting ......