Gratis elektronische bibliotheek

Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs - Co Boot

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2001
BESTANDSGROOTTE: 10,83
ISBN: 9789051899306
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Co Boot

Alle Co Boot boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Competentiegericht evalueren in hoger beroepsonderwijs beschrijft het voortraject en de concrete invoering van een op competenties gestoeld evaluatiesysteem bij het Instituut Small Business van de Saxion Hogeschool Enschede. Met dit evaluatiesysteem, dat bekendstaat onder de naam Educational Development and Assessment System (EDAS), is getracht de discrepantie tussen traditionele toetsvormen en nieuwe onderwijsvormen te ondervangen.Eerst geven de auteurs een introductie op het achterliggende gedachtegoed van het gehanteerde competentiemodel, en identificeren zij de meest relevante competenties. Vervolgens gaan zij in op het portfolio en het development center als ontwikkelings- en begeleidingsinstrumenten. Ten slotte benoemen zij de succesfactoren die bij de ontwikkeling van een dergelijk evaluatiesysteem aandacht behoeven: de rol van het management en van de docenten, de flexibiliteit van de organisatie, en de overtuiging bij de student van het nut van de beschreven instrumenten. In het boek komen zowel ontwikkelaars als gebruikers van dit evaluatiesysteem aan het woord.Competentiegericht evalueren in hoger beroepsonderwijs kan als voorbeeld dienen voor opleidingen waar de zelfverantwoordelijkheid van de student en differentiaties in leerwegen hoog in het vaandel staan. Het boek is bedoeld voor beleidsmakers, onderwijscoördinatoren, docenten, opleidingsmanagers van hbo-instellingen, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in competentiegericht onderwijs.

...rol van competenties in en voor het beroepsonderwijs ... Competentiegericht leeromgevingen in organisaties en hoger ... ... . Afgelopen vrijdag werd ik gewezen op de publicatie Cgo langs de meetlat: Op zoek naar de effecten van competentiegericht onderwijs in het mbo van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Deze uitgave is de 'publieksversie' van een veel uitvoeriger cgo-monitor, die sinds 2004 wordt uitgevoerd. Beoordelen in het kunstonderwijs is een lastige opgave. Voor docenten en voor studenten. ... dat het onder ... Competentiegericht leren - Wikipedia ... . Voor docenten en voor studenten. ... dat het onderwijs competentiegericht moet zijn: per opleiding geven landelijke opleidingsprofielen ... Structuur in het hoger beroepsonderwijs die is bedoeld om Competentiegericht onderwijs is gemeengoed geworden in het beroepsonderwijs, maar de twijfel over de effectiviteit groeit. In de uitwerking zou het zich teveel richten op ontwikkelen van vaardig-heden en de opbouw van een degelijke kennisbasis verwaarlozen. De roep om terugkeer naar het traditionele onderwijs, waarin...