Gratis elektronische bibliotheek

Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs - Co Boot

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: augustus 2001
BESTANDSGROOTTE: 11,69
ISBN: 9789051899306
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Co Boot

Alle Co Boot boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Competentiegericht evalueren in hoger beroepsonderwijs beschrijft het voortraject en de concrete invoering van een op competenties gestoeld evaluatiesysteem bij het Instituut Small Business van de Saxion Hogeschool Enschede. Met dit evaluatiesysteem, dat bekendstaat onder de naam Educational Development and Assessment System (EDAS), is getracht de discrepantie tussen traditionele toetsvormen en nieuwe onderwijsvormen te ondervangen.Eerst geven de auteurs een introductie op het achterliggende gedachtegoed van het gehanteerde competentiemodel, en identificeren zij de meest relevante competenties. Vervolgens gaan zij in op het portfolio en het development center als ontwikkelings- en begeleidingsinstrumenten. Ten slotte benoemen zij de succesfactoren die bij de ontwikkeling van een dergelijk evaluatiesysteem aandacht behoeven: de rol van het management en van de docenten, de flexibiliteit van de organisatie, en de overtuiging bij de student van het nut van de beschreven instrumenten. In het boek komen zowel ontwikkelaars als gebruikers van dit evaluatiesysteem aan het woord.Competentiegericht evalueren in hoger beroepsonderwijs kan als voorbeeld dienen voor opleidingen waar de zelfverantwoordelijkheid van de student en differentiaties in leerwegen hoog in het vaandel staan. Het boek is bedoeld voor beleidsmakers, onderwijscoördinatoren, docenten, opleidingsmanagers van hbo-instellingen, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in competentiegericht onderwijs.

...t creëren van ruimte ... Competentiegericht beroepsonderwijs komt tegenwoordig in allerlei varianten voor ... Competentiegericht leeromgevingen in organisaties en hoger ... ... . Kenmerkend is dat op allerlei plekken gezocht wordt naar nieuwe vormen van didactiek, waarin het begrip krachtige leeromgeving en beroepscompetenties centraal staan. K. Schlusmans, R. Slotman, C. Nagtegaal & G. Kinkhorst (red.) Competentiegericht leeromgevingen in organisaties en hoger beroepsonderwijs Fontyspub is de digitale publicatiegids van Fontys Hogescholen waarin je alle publicaties van alle Fontys medewerkers kunt vinden en catalogiseren. Een onderwijsontwikkelaar is iemand die producten voor het onderwijs voortbrengt, zoals leerstof (de ver ... Competentiegericht leren - Wikipedia ... . Een onderwijsontwikkelaar is iemand die producten voor het onderwijs voortbrengt, zoals leerstof (de verzameling van alle leermaterialen die een lerende dient te bestuderen).. Taken. De taken van de onderwijsontwikkelaar, niet te verwarren met een onderwijsontwerper of leerplanontwikkelaar of onderwijsarchitect, zijn gericht op het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijsmaterialen. Leren (en) doceren in het hoger onderwijs. Onder redactie van: A.J. Kallenberg, L. van der Grijspaarde, A. ter Baak, C.J. Horzen Lemma, ISBN 90 5189 488 0. Het boek behandelt in vogelvlucht een aantal didactische grondbeginselen en voorziet deze van vaardighedenbladen waarmee de docent in een oogwenk zijn voordeel kan doen bij het onderwijs. Onderwerp: competentiegericht onderwijs, hoger beroepsonderwijs, vraagsturing Handboek Toetsplanontwikkeling in competentiegericht onderwijs. Beleid voor verantwoord plannen van toetsing en examinering in het hoger onderwijs. Competentiegericht opleiden betekent dat er in het (voorbereidend, middelbaar en hoger) beroepsonderwijs veel aandacht wordt besteed aan de kennis en vaardigheden die de scholier later in zijn of haar werk nodig heeft. Dit betekent vooral het inzichtelijk maken van kennis en het vertalen van kennis naar de beroepspraktijk. hoger beroepsonderwijs Een implementatieplan voor de Hogeschool Drenthe Afstudeerverslag in het kader van de Masteropleiding Educational Science and Technology aan de Universiteit Twente Linda Hoskam Meppel, April 2006 Begeleiding: Dr. G. J. Gervedink Nijhuis Dr. P. H. G. Fisser Universiteit Twente Opdrachtgever: P.J. Elting Het ontwikkelen van competentiegericht beroepsonderwijs is een complexe onderneming. Nederlands daarin een plaats geven kost denk- en ontwikkelwerk. Bovendien moeten docenten aan de slag met hun competenties rond beoordelen: als deelnemers beoordeeld worden op grond van relevante taaltaken, zullen ze sneller inzien wat er verwacht wordt en dat verbetert hun taalvaardigheid. Dit politiek standpunt kent ook onderwijskundig draagvlak. Straetmans et al. (2003) bevestigen immers dat het middelbaar en hoger beroepsonderwijs toe is aan een ander onderwijsconcept. De nieuwe rol van het beoordelen De implementatie van competentiegericht onderwijs in het MBO is momenteel volop gaande. Competentiegericht beoordelen in het MBO. De Bilt: MBO Raad. Inspectie van het Onderwijs (2016). Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. Jongepier, E. (2016) Drie routes naar een valide examenproduct: advies. Regieorganisatie Herziening mbo. Onderwijsraad (2018). Toetswijzer. Competentiegericht. beoordelen. in het mbo. 1. Op weg naar competentiegericht. leren en beoordelen. vragen om een andere manier van beoordelen en examineren. in het middelbaar beroepsonderwijs. In de nota 'Visie. op examinering' worden de volgende veranderingen. genoemd: In het middelbaar beroepsonderwijs voltrekken zich. belangrijke vernieuwingen die consequenties hebben voor Competentiegericht. beoordelen. in het mbo. Voorwoord. Onderwijsinstellingen in het mbo maken de omslag naar competentiegericht. onderwijs. Daarbij hoort een andere manier van beoordelen.. Zo eenvoudig als deze constatering klinkt, zo complex is de. pr...