Gratis elektronische bibliotheek

Het huidige advocatentuchtrecht in de beslissingen van het Hof van Discipline - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1993-01-01
BESTANDSGROOTTE: 3,68
ISBN: 9789027138040
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Alle none boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Het huidige advocatentuchtrecht in de beslissingen van het Hof van Discipline

...ge advocatentuchtrechtvan mr. S. Boekman ... Kroniek Tuchtrecht - Het Advocatenblad ... . Ik spreek nadrukkelijk de wens uit dat het Hof van Discipline geen onderdeel zal worden van de reguliere gerechten, ondanks de voorgenomen organisato-rische inbedding in de gerechten. Met overigens wellicht wél een eigen publi-catieplaats op rechtspraak.nl. Deze beslissing van het hof is gepubliceerd op tuchtrecht.nl als ECLI:NL:TAHVD:2017:246. 1.4 Het hof heeft de zaak opnieuw mondeling behandeld ter openbare zitting van 20 april 2018. Diezelfde dag heeft verzoeker een wrak ... Het huidige advocatentuchtrecht: In de beslissingen van ... ... . Diezelfde dag heeft verzoeker een wrakingsverzoek ingediend tegen mr. J. Blokland, (plaatsvervangend) voorzitter van de kamer van het hof. De voorzitter heeft in ... Tegen een beslissing van de raad van discipline is hoger beroep mogelijk bij het hof van discipline. Ondersteuning tuchtrechtspraak Met de oprichting op 1 juni 2015 van de Stichting Ondersteuning Tuchtcolleges Advocatuur (SOTA) heeft de nieuwe opzet voor de ondersteuning van de tuchtrechtspraak zijn beslag gekregen. Voorzitters van de Raden, en de Voorzitter van het Hof, alsook de Raden van Discipline en het Hof van Discipline zelf, dienen hun beslissingen op deze wijze in te kleden. Bij een dubbele fout op het niveau van de Raden, zoals wij meermalen in het verleden hebben geconstateerd, is er geen beroepsmogelijkheid bij een soort cassatie rechter, die ... Artikelen van S. Boekman koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Veelal gratis verzonden. Ga naar zoeken Ga naar hoofdinhoud. Let op: Het is erg druk. Daardoor kan de bezorging van je pakket langer duren dan je van ons gewend bent. Sorry daarvoor. Het hof verwijst naar de beslissing van de Raad van Discipline in het ressort 's Hertogenbosch (verder: de raad) van 19 oktober 2015, onder nummer OB 68-2015, aan partijen toegezonden op 20 oktober 2015, waarbij een klacht van klaagster tegen verweerder gedeeltelijk gegrond is verklaard en aan verweerder de maatregel van enkele waarschuwing is opgelegd. Het Hof van Discipline heeft vandaag het beklag van Bram Moszkowicz in de prullenbak gegooid. Het hof vindt dat Moszkowicz niet op overtuigende wijze heeft laten zien dat hij zijn gedrag blijvend ... 5J Wraking in hef advocatentuchtrecht ... In 2011 zijn 17 wrakingsverzoeken ingediend bij de raden en het hof van discipline. Twee daarvan zijn toegewezen en 15 afgewezen. De toegewezen wrakingsverzoeken ... beslissing van de wrakingskamer van een raad (LJN YA2162 en YA1417). De raden van discipline en het Hof van Discipline danken u voor toezending van het voorontwerp van bovengenoemd wetsvoorstel (hierna: het voorontwerp) met memorie van toelichting (hierna: de toelichting). Wij maken graag gebruik van de geboden mogelijkheid om op het voor ons relevante gedeelte van het ontwerp te reageren. 1. Advocaten tuchtrecht is kluchtrecht / juridsische jungle - "Hof van Discipline waarschuwt deken voor dubbele pet in klachtzaak" Uitspraak HvD van 30 januari 2017.Advocaten tuchtrecht is advocaten kluchtrechtDeze beslissing van het HvD is slechts een topje van de ijsberg over het disfunctioneren van... De tegen die beslissing aangevoerde grieven zijn door het Hof van Discipline op 23 februari 2015 verworpen. Volgens de Raad van Discipline zijn geen feiten gesteld noch gebleken die nopen tot afwijking van het ne bis in idem-beginsel. Klager wordt ten aanzien van dit klachtonderdeel kennelijk niet-ontvankelijk verklaart. Hof van Discipline 20 augustus 20181 Michel de Ridder - mr. M.J.J. Ridder is advocaat bij KBS Advocaten in Utrecht en redactielid van dit blad. Adviseren om heimelijk persoonlijk onderzoek te laten verrichten om te zien of iemand als gevolg van een ongeval in-derdaad niet in staat is om te werken: de rechtbank zag het observatierapport als ......