Gratis elektronische bibliotheek

Barometers Voor Lokaal Jeugdbeleid - J. Prakken

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2003-01-01
BESTANDSGROOTTE: 12,97
ISBN: 9789059570238
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. Prakken

De beste pdf van Barometers Voor Lokaal Jeugdbeleid die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Beleidsmakers en professionals vertellen over participatietrajecten met kinderen, jongeren en hun opvoeders. Met voorbeelden uit de praktijk laten zij zien welke aanpak zij gevolgd hebben, wat succesfactoren zijn en waar knelpunten liggen. Ook jongeren en ouders komen aan het woord over hun ervaringen als participerende burger. De verhalen laten zien dat vraaggericht werken gemeenten en instellingen ongekende mogelijkheden biedt. Dit boek nodigt de lezer uit om met participatie aan de slag te gaan. Beleidsmakers bij gemeenten en managers in zorg en welzijn die kinderen, jongeren en ouders willen betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het lokale jeugdbeleid, kunnen zich laten inspireren door de voorbeelden in dit boek en kunnen hun eigen ideeën over participatie aanscherpen. Deze publicatie leent zich ook uitstekend voor opleidingen.

... spediti da Amazon. Lokaal Jeugdbeleid en Jeugdhulp (0) 36,00 ... bol.com | Praktijkboek diversiteit in het jeugdbeleid ... ... . 5% studentenkorting . Inge Van de Putte; LEREN OMGAAN MET DIVERSITEIT IN DE KLAS (0) 29,99. David Mitchell; Diversiteit in de school (0) 43,95. 5% studentenkorting . J. Prakken; Barometers Voor Lokaal Jeugdbeleid (0) 13,50. Leen de Bolle; Academische Taalvaardigheden / 1 (0) 30,00. Heleen Jumelet; Zorg ... Jeugdbeleid is beleid dat gericht is op de jeugd. Diverse overheden (Europa, rijk, ... In Vlaanderen omschrijft ... Amazon.it: BAROMETERS VOOR LOKAAL JEUGDBELEID DR 2 ... ... . Diverse overheden (Europa, rijk, ... In Vlaanderen omschrijft het decreet met betrekking tot lokaal jeugdbeleid, ... Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 dec 2018 om 19:06. Pijlers voor nieuw jeugdbeleid Naar een versterking van de pedagogische leefomgeving van jeugdigen en meer samenhang in de aanpak van jeugdproblematiek. Om de explosieve groei van gespecialiseerde jeugdzorg een halt toe te roepen, moet een goed jeugdstelsel worden ingericht waarin de ondersteuning op alle niveaus in orde is. Het decreet lokaal jeugdbeleid en de jeugdraad Het decreet lokaal jeugdbeleid: het basisdecreet over de jeugdraad. Een decreet is een Vlaamse wet, goedgekeurd door het Vlaams parlement en van kracht in heel Vlaanderen. Elke stad en gemeente moet decreten volgen. Lokaal jeugdbeleid. Lokale besturen hebben vanaf 2014, als gevolg van het Planlastendecreet en de algemene invoering van de Beleids-en Beheerscyclus (BBC), meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven.Lokale besturen kunnen op de Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en er subsidies voor krijgen. Door het afschaffen van de sectorale plannen én de integratie ervan in de lokale ... 2015 Kerntaken over de gangbare beleidspraktijk op vlak van lokaal jeugdbeleid en welke sterke punten en knelpunten daarbij werden ervaren. Doelgroep voor respondenten waren de lokale actoren in het jeugdbeleid die ook bij de nulmeting werden bevraagd: jeugdambtenaren, schepenen bevoegd voor jeugd en voorzitters van de jeugdraden in de 308 Vlaamse gemeenten. lokale jeugdbeleid hebben in het afgelopen jaar een dynamische ontwikkeling doorgemaakt. Het lokale jeugdbeleid heeft duidelijk aan kracht gewonnen en is, mede met behulp van een aan-tal opeenvolgende impulsen vanuit de landelijke overheid, stevig geworteld in de gemeentelijke praktijk. De lokale educatieve agendering is na Lokaal Jeugdbeleid Het gemeentebestuur is de overheid die het dichts bij jongeren en hun verenigingen staat. De kennis en rol van Jeugdwerk en jongeren zelf op het vlak van Lokaal Jeugdbeleid is dan ook cruciaal om te komen tot goed lokaal beleid voor kinderen en jongeren. 2019 is hét planningsjaar voor lokale besturen. Ze schrijven hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2020-2025.Om goed lokaal beleid voor kinderen, jongeren en hun organisaties te realiseren is participatie en inspraak van deze doelgroep van cruciaal belang.Daarnaast is er nood aan de nodige middelen en ondersteuning om goed jeugdbeleid waar te maken. Voor het versterken van het normale leven met aandacht voor preventie kunt u als gemeente meer dan ooit bijdragen aan de kwaliteit van basisvoorzieningen en een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom is het van belang uw preventief jeugdbeleid goed in te richten. Hiermee krijgen zij de verantwoordelijkheid voor het brede jeugdbeleid. Dat vraagt niet per se om h...