Gratis elektronische bibliotheek

Barometers Voor Lokaal Jeugdbeleid - J. Prakken

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2003-01-01
BESTANDSGROOTTE: 12,76
ISBN: 9789059570238
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. Prakken

De beste pdf van Barometers Voor Lokaal Jeugdbeleid die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Beleidsmakers en professionals vertellen over participatietrajecten met kinderen, jongeren en hun opvoeders. Met voorbeelden uit de praktijk laten zij zien welke aanpak zij gevolgd hebben, wat succesfactoren zijn en waar knelpunten liggen. Ook jongeren en ouders komen aan het woord over hun ervaringen als participerende burger. De verhalen laten zien dat vraaggericht werken gemeenten en instellingen ongekende mogelijkheden biedt. Dit boek nodigt de lezer uit om met participatie aan de slag te gaan. Beleidsmakers bij gemeenten en managers in zorg en welzijn die kinderen, jongeren en ouders willen betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het lokale jeugdbeleid, kunnen zich laten inspireren door de voorbeelden in dit boek en kunnen hun eigen ideeën over participatie aanscherpen. Deze publicatie leent zich ook uitstekend voor opleidingen.

...jongeren en ouders als participerende burgers 01 by I ... bol.com | Praktijkboek diversiteit in het jeugdbeleid ... ... . Ligtermoet, J. PRAKKEN (ISBN: 9789059570238) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. het jeugdbeleid: gemeenten gaan de centrale bestuurslaag vormen. Het takenpakket en de budgetten van gemeenten worden drastisch uitgebreid en beslaan het grootste deel van de voorzieningen voor jeugdigen en gezinnen. Met de stelselwijziging of transitie krijgen gemeenten de verant-woordelijkheid voor alle zorg voor jeugdigen en ouders bin- Scopri BAROMETERS VOOR LOKAAL JEUGDBELEID DR 2: jongeren en ouders als participerende burgers di Ligtermoet, I., PRAKKEN, J.: spedizione gratuita per i clienti Pri ... Amazon.it: BAROMETERS VOOR LOKAAL JEUGDBELEID DR 2 ... ... ., PRAKKEN, J.: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon. Lokaal Jeugdbeleid en Jeugdhulp (0) 36,00. 5% studentenkorting . Inge Van de Putte; LEREN OMGAAN MET DIVERSITEIT IN DE KLAS (0) 29,99. David Mitchell; Diversiteit in de school (0) 43,95. 5% studentenkorting . J. Prakken; Barometers Voor Lokaal Jeugdbeleid (0) 13,50. Leen de Bolle; Academische Taalvaardigheden / 1 (0) 30,00. Heleen Jumelet; Zorg ... Jeugdbeleid is beleid dat gericht is op de jeugd. Diverse overheden (Europa, rijk, ... In Vlaanderen omschrijft het decreet met betrekking tot lokaal jeugdbeleid, ... Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 dec 2018 om 19:06. Pijlers voor nieuw jeugdbeleid Naar een versterking van de pedagogische leefomgeving van jeugdigen en meer samenhang in de aanpak van jeugdproblematiek. Om de explosieve groei van gespecialiseerde jeugdzorg een halt toe te roepen, moet een goed jeugdstelsel worden ingericht waarin de ondersteuning op alle niveaus in orde is. Het decreet lokaal jeugdbeleid en de jeugdraad Het decreet lokaal jeugdbeleid: het basisdecreet over de jeugdraad. Een decreet is een Vlaamse wet, goedgekeurd door het Vlaams parlement en van kracht in heel Vlaanderen. Elke stad en gemeente moet decreten volgen. Lokaal jeugdbeleid. Lokale besturen hebben vanaf 2014, als gevolg van het Planlastendecreet en de algemene invoering van de Beleids-en Beheerscyclus (BBC), meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven.Lokale besturen kunnen op de Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en er subsidies voor krijgen. Door het afschaffen van de sectorale plannen én de integratie ervan in de lokale ... 2015 Kerntaken over de gangbare beleidspraktijk op vlak van lokaal jeugdbeleid en welke sterke punten en knelpunten daarbij werden ervaren. Doelgroep voor respondenten waren de lokale actoren in het jeugdbeleid die ook bij de nulmeting werden bevraagd: jeugdam...