Gratis elektronische bibliotheek

Jezus' zoon - Denis Johnson

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 1995
BESTANDSGROOTTE: 6,11
ISBN: 9789062654079
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Denis Johnson

De beste pdf van Jezus' zoon die u hier kunt vinden

Omschrijving:

De verteller in Jezus' zoon, in alle elf - onderling verbonden - verhalen dezelfde, is herstellende van een alcohol- en drugsverslaving. Hij weet zich met moeite in leven te houden en krijgt bij zijn dwaaltochten door een bijna surreële, neonverlichte wereld, ondermeer te maken met een gruwelijk auto-ongeluk, moordaanslagen, krankzinnigheid, verloren liefdes en stervende vrienden. Maar achter zijn eenzame wanhoop gaat en innige, ontroerende liefde voor de mensheid schuil.Jezus' zoon is Denis Johnsons hallucinatoire visie op het hedendaagse Amerika. In een sobere en uiterst suggestieve stijl geef hij in deze verhalen een spookachtig mooi beeld van de ontluistering en de hoop van het leven aan de zelfkant.'Voor de verteller van deze verhalen [...] worden dromen werkelijkheid, lijken hallucinaties op de realiteit en bootsen die na: een toestand die Mr Johnson ruim de gelegenheid geeft om zijn betoverende talent voor poëtische taal, zijn natuurlijke gevoel voor beeldspraak en de zeggingskracht tentoon te spreiden.' - New York Times'Johnson onderscheidt zich doordat hij zowel een dichter is als de schrijver van een ruw-realistisch proza die de taal gebruikt als een fileermes om tot op het bot van zijn onderwerpen te snijden... Deze verhalen zijn zo gespierd en strak als een wasbord-buik, en resonerend als een trommel.' - PeopleDenis Johnson (1949) werd in 1994 door NRC Handelsblad `een der verborgen grootheden van de Amerikaanse literatuur' genoemd.Meer over Denis Johnson en Jezus' Zoonhttp://www.indeknipscheer.com/?s=johnson

... OVER JEZUS CHRISTUS Wat zijn menselijke afstamming betreft, vinden wij twee geslachtsregisters van de Heer Jezus ... Jezus de Zoon van God - Jesus Christ ... . Matth. 1 :1-17: de wettelijke lijn van Jezus' afkomst uit David, als, door Jozefs huwelijk met Maria, de wettige zoon en erfgenaam van Jozef, die uit Davids zoon Salomo was. Als Jezus alleen maar een mens was, zou het de hoogste vorm van onbeschaamdheid en godslastering geweest zijn te zeggen: "Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien". Maar de eenvoudige waarheid is, dat de eniggeboren Zoon, de Heere Jezus christus, de Vader heeft doen kennen aa ... Zoon van God - Wikipedia ... . Maar de eenvoudige waarheid is, dat de eniggeboren Zoon, de Heere Jezus christus, de Vader heeft doen kennen aan de mensen (Joh. 1:18). Is Jezus God? Als je de Bijbel leest, bestaat er geen twijfel over dat Jezus inderdaad God is, net zoals zijn hemelse Vader en de heilige Geest God zijn. Het is wel duidelijk dat de Vader in principe boven de Zoon staat en dat de Geest als doel heeft om de Zoon op aarde bekend te maken. Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu Uw Geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog. Moge de Vrouwe Van Alle Volkeren, die eens Maria was, onze voorspreekster zijn. Amen. Toewijding aan Jezus, Koning van alle volkeren (van paus Leo ... Jezus was Josef en Maria's oudste zoon. Het is bijna ondenkbaar dat hij nadat hij op zijn 21ste volwassen werd niet heeft gezocht naar een vrouw. Het argument van zijn goddelijkheid De Rooms Katholieke kerk heeft er altijd op gehamerd dat Jezus door zijn goddelijkheid puur was en celibatair. Jezus is de Zon inderdaad. De Vader, hij geeft ons brood. Onze moeder is de Aarde Onze Absolute Schepper noch vrouwelijk noch mannelijk, de Bron van Alles dat Is, is de ware God. de Zon, Jezus dus is de zoon van de ware God. Geen afgoden maken of afbeeldingen betekent dat alleen de Wet van onze Schepper telt. Wetten door de mens zijn dus de ... Jezus wordt in het Nieuwe Testament in de eerste zin geïntroduceerd als 'de Zoon van Abraham: "Geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham". De beloofde zonen van David en Abraham vinden hun volledige vervulling in Jezus. 'Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak,' zegt God tegen Abraham. De verteller in Jezus' zoon is een jonge, naamloze man die door zijn verslaving aan heroïne en alcohol zowel verward als lucide overkomt. Tijdens zijn avonturen ontmoet hij overal mensen die even vervreemd en in de war zijn als hij: zondaars, zonderlingen, verstotenen en verdoemden. Jezus was de oudste zoon en kreeg meerdere broers en zussen (Matteüs 13:54-56). Jozef heeft het best moeilijk gehad toen hij hoorde dat Maria zwanger was en NIET van hem! Hij wilde zelfs de relatie met Maria verbreken. Je zal maar te horen krijgen dat je vriend/in een kind krijgt van een ander. Bestel Jezus' zoon van Denis Johnson. Gratis verzending vanaf €19,95 14 dagen bedenktijd De verteller in Jezus' zoon is een jonge, naamloze man die door zijn verslaving aan heroïne en alcohol zowel verward als lucide overkomt. Tijdens zijn avonturen ontmoet hij overal mensen die even vervreemd en in de war zijn als hij: zondaars, zonderlingen, verstotenen en verdoemden. Jezus wordt Davids Zoon genoemd. In het Nieuwe Testament wordt Jezus op enkele opvallende plaatsen Zoon van David genoemd. Kijk maar naar de volgende voorbeelden: In de allereerste Bijbeltekst van het Nieuwe Testament wordt Jezus al Zoon van David genoemd en daarna volgt zijn geslachtsregister als afstammeling van David (Matteüs 1): Jezus, de Zoon van God. Wat een enorme liefde Gods, waarheid Gods en kracht Gods is gebundeld en gewaar­borgd in Jezus Christus, onze Heer, de Zoon van God. Laten we Hem in ons leven alle ruimte geven opdat wij in elk opzicht naar Hem toegroei­en en wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereiken, ... Jezus' zoon is een waarachtig verslag van zelfdestructie, van het opofferen van je gezondheid. Misschien omdat je paradoxaal genoeg alleen op die wijze het bestaan kunt verdragen, dat de zelfkant, de verdomhoek de enige plek is in de wereld die je daadwerkelijk toebehoort....