Gratis elektronische bibliotheek

Het ABC der relativiteit - Bertrand Russell

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1995-03-01
BESTANDSGROOTTE: 7,25
ISBN: 9789060092422
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Bertrand Russell

Bertrand Russell boeken Het ABC der relativiteit epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

'Alles is relatief', zo hoort men de ideeën van Einstein nogal eens samenvatten. 'Dat is natuurlijk onzin, want als alles relatief was, zou er niets zijn ten opzichte waarván het relatief is', zo kapittelt Russell degenen die deze'absolute waarheid'al te gemakkelijk in de mond nemen, 'zij denken. dat de nieuwe theorie (Einsteins relativiteitstheorie) bewijst dat alles in de fysische wereld relatief is, terwijl die er juist volledig op geriCht is om dat wat relatief is uit te sluiten en te komen tot een formulering van natuurkundige wetten die in geen enkel opzicht afhankelijk zijn van de omstandigheden waarin de waarnemer verkeert'. Russells klassiek geworden w-erkje over de relativi.teitstheorie is een didactisch verfijnde en humorvoile uitleg (aan de hand van talloze voorbeelden uit het dagelijks leven) van een van de mees' fascinerende theorieën sinds Newton. Bertrand Russell(1872-1970), f iiosoof en wiskundige, is bekend door tilental!en boeken en andere publikaties, waarvan ook Problemen der filosofie bij Boom verscheen.

...passing bestuursprocesrecht (Wab) in werking getreden ... Wat is relativiteit? - GoeieVraag ... . Een van de grote wijzigingen die de Wab met zich meebrengt, is de invoering van het relativiteitsvereiste in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het relativiteitsvereiste houdt in dat een besluit alleen door de bestuursrechter vernietigd kan worden indien de regel waarop een […] Relativiteitstheorie van Galilei. De relativiteitstheorie van Galilei (een benaming die overigens dateert van na de theorieën van Einstein) gaat uit van het volgende principe: De wetten van de mechanica zijn dezelfde voor waarnemers in twee stelsels die eenparig (een beweging die versnelling noch vertraging kent) ten opzichte van elkaar bewegen. Als de een een inertiaalstelsel is, dan de ... De s ... Relativiteit - 4 definities - Encyclo ... . Als de een een inertiaalstelsel is, dan de ... De speciale relativiteitstheorie is een natuurkundige theorie gepubliceerd door Albert Einstein in 1905.De theorie gaat ervan uit dat het bij waarnemers in inertiaalstelsels die ten opzichte van elkaar een eenparige beweging uitvoeren betekenisloos zou zijn om te stellen dat de een "absolute beweging" uitvoert en de ander stilstaat, omdat dit niet te onderscheiden is van het omgekeerde. "Relativiteit is van belang bij aansprakelijkheid", is de openingszin van de vragensteller. Hier wordt dus een juridische duiding gevraagd van het begrip relativiteit en niet de meer algemene eerste omschrijving van "Van Dale". Dit begrip is nader gedefinieerd in het civiele recht. Dit effect werd al in 1941 voor het eerst gemeten door B. Rossi en D. B. Hall. Zij vergeleken de hoeveelheid muonen die arriveerden op de top van een hoge berg met de hoeveelheid die aankwam aan de voet van de berg, en vonden dat het resultaat in overeenstemming was met wat we zouden verwachten op basis van de tijdsdilatatie, maar enorm afweek van de verwachtingen als daarin de tijdsdilatatie ... Hij was er begin 20e eeuw aan begonnen, en het werk culmineerde in 1905, toen Einstein een aantal artikelen in een natuurkundetijdschrift publiceerde. Daar zat ook het artikel bij waarin hij zijn beroemde formule E=mc 2 introduceerde. In het kort betekent die formule dat energie (E) en massa (m) van plaats kunnen verwisselen. Mei 1905: Rijdende trein wordt door bliksem getroffen. Einsteins openbaring hield in dat waarnemers die zich ten opzichte van elkaar voortbewegen, de tijd op verschillende manieren waarnemen: het is heel goed mogelijk dat twee gebeurtenissen zich vanuit het gezichtspunt van de ene waarnemer gelijktijdig afspelen, maar dat ze zich vanuit het gezichtspunt van de andere waarnemer op verschillende ... Relativiteit; Relativiteit ... Beide werden i...