Gratis elektronische bibliotheek

Artios-reeks - Verleende volmacht - J.J. Ten Brinke

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2014
BESTANDSGROOTTE: 3,55
ISBN: 9789088971051
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.J. Ten Brinke

U kunt het boek Artios-reeks - Verleende volmacht downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Gezag is in de 21e eeuw een problematisch begrip. Enerzijds vanwege de moeite die we ondervinden om gezag te accepteren; anderzijds omdat gezagsdragers het op hun beurt moeilijk vinden hun gezagspositie in te nemen. In Verleende volmacht brengen ds. J.J. ten Brinke en dr. A. de Muynck de lezer zo dicht mogelijk bij het bijbelse verstaan van gezag. Daardoor wordt duidelijk dat een christelijke opvatting van gezag volstrekt uniek is en haaks staat op wat in onze cultuur gebruikelijk is. Gezag staat nooit op zichzelf, maar is verleende volmacht. Gezagsdragers zijn altijd verwijzers. Christelijk gezag bewijst zich niet door heersen, maar door dienen. In vier hoofdstukken over gezag in het gezin, in de school, in de kerk en in de samenleving trekken de auteurs de lijnen door naar de praktijk.

...orzaamheid in gezin, school, kerk en samenleving (Artios-reeks) 01 by Brinke, J ... Verleende volmacht | J.J. ten Brinke; A. de Muynck ... ... .J. ten, Muynck, A. de (ISBN: 9789088971051) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders. Gezag is in de 21e eeuw een problematisch begrip. Enerzijds vanwege de moeite die we ondervinden om gezag te accepteren; anderzijds omdat gezagsdragers het op hun beurt moeilijk vinden hun gezagspositie in te nemen. \\n \\nIn Verleende volmacht brengen ds. J.J. ten Brinke en dr. A. de Muynck ... Verleende volmacht, J.J. ten Brinke - Paperback ... ... . \\n \\nIn Verleende volmacht brengen ds. J.J. ten Brinke en dr. A. de Muynck de lezer zo dicht mogelijk bij het bijbelse verstaan van gezag. Daardoor wordt ... Een volmacht moet schriftelijk opgesteld worden met vermelding van datum en handtekening. Belangrijk is goed te bedenken waarvoor de volmacht wordt verleend en dat goed in de volmacht te beschrijven. Voorbeelden van volmachten zijn te vinden op internet bijvoorbeeld onder 'voorbeeld volmacht'. Onder volmacht wordt verstaan de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke handelingen uit naam van degene die de volmacht heeft verleend. Hieruit volgt dat de overeenkomst dat is gesloten op basis van een volmacht moet worden beschouwd als een overeenkomsten dat namens het publiekrechtelijke lichaam is gesloten. artios reeks, boekhandel de hoeksteen, woerden. Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Naast deze (doorlopende) algemene volmacht staat de bijzondere ofwel beperkte volmacht, dat wil zeggen de volmacht die voor een bepaald doel is verleend. Bijvoorbeeld de stemvolmacht, die een bepaalde steminstructie inhoudt. Of de doelvolmacht, die zich beperkt tot alle voor een speciaal doel dienstige zaken. Een volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten (zie ook art 3:60 BW).De gevolmachtigde "valt er als het ware tussenuit". Een volmacht wordt ook wel "machtiging" genoemd; de gevolmachtigde heet dan "gemachtigde". Dat de gevolmachtigde "er tussenuit valt" volgt uit art 3:66 lid 1 BW ... Artikel 3:64 BW - Ondervolmacht - Tenzij anders is bepaald, is een gevolmachtigde slechts in de navolgende gevallen bevoegd de hem verleende volmacht ... verlenen van een volmacht. Vertegenwoordiging krachtens de statuten De statuten van de rechtspersoon (BV, NV, Vereniging, Stichting) kunnen aan anderen dan het bestuur vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Een afzonderlijke volmacht is dan niet nodig. Om deze bevoegdheid te creëren of te artios-reeks, reeks. artios-reeks, reeks. reeks. Artios-reeks. Werken. De Heer is mijn Herder, maar hoe leidt Hij mij? De laatste ernst . De Redder in nood . Dordt in context . Een gevoelige snaar . Een hand boven je ... Verleende volmacht . Zien we de dertigers? Personen Voorbeeld Algemene Volmacht. Hieronder treft u een voorbeeld algemene volmacht. U stel een algemene volmacht op indien u een ander de volledige volmacht geeft om namens u in een bepaalde zaak of in het algemeen te handelen. De persoon die u de volmacht geeft, kan bijvoorbeeld zaken voor u regelen, namens u handelen en zelfs namens u contracten tekenen....