Gratis elektronische bibliotheek

Eenheid in verscheidenheid? - T.A. Oudenaarden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2008
BESTANDSGROOTTE: 4,39
ISBN: 9789058503657
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: T.A. Oudenaarden

U vindt de pdf van het boek Eenheid in verscheidenheid? hier

Omschrijving:

De juridische betekenis van de doelstelling van behoud van biologische diversiteit in het Biodiversiteitsverdrag. Dit boek is het resultaat van een project dat deel uitmaakte van een mede door NWO gefinancierd PIONIER-programma, getiteld ¿The Importance of Ideals in Law, Morality and Politics¿, 1996 en 2002 ( Universiteit van Tilburg). Doelstelling van dit interdisciplinaire programma was het voor het voetlicht brengen van de rol die idealen, naast onder meer regels en beginselen, kunnen spelen in theorievorming omtrent recht, moraal en politiek. Met betrekking tot het behoud van biodiversiteit, dat volgens de binnen het programma gehanteerde omschrijving als ideaal kan worden aangemerkt, werd vooral de vraag interessant gevonden op welke manier een ideaal met een relatief zo korte geschiedenis een rol kan spelen in een vakgebied dat zo zeer in ontwikkeling is als het (internationale) milieu- en natuurbeschermingsrecht. Die vraag heeft dan ook aan de basis gelegen van het nu voorliggende boek. De uiteindelijke uitwerking heeft vooral de vorm gekregen van een zoektocht naar de betekenis die de, zo aansprekende maar zo weinig concrete, doelstelling van biodiversiteitsbehoud kan hebben voor het geldend recht op het gebied van de natuurbescherming. Een stimulans daarbij vormde de constatering dat beschouwingen en commentaren op het Biodiversiteitsverdrag, het belangrijkste document waarin het behoud van biodiversiteit als doelstelling is vastgelegd, over het algemeen ofwel ervan uitgaan dat het verdrag hét logische sluitstuk vormt van de ontwikkeling van het natuurbeschermingsrecht en daarmee een soort allesomvattend kader vormt, ofwel het als betekenisloos terzijde leggen onder verwijzing naar het vage en voorwaardelijke karakter van de bepalingen die erin zijn opgenomen. Een minder oppervlakkige en serieuzere analyse van het verdrag en de daaraan ten grondslag liggende doelstelling van biodiversiteitsbehoud, en van de manier waarop beide kunnen doorwerken in het internationale en nationale recht, ontbrak. Dit boek is een poging om althans deels in dat gemis te voorzien. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van het meer rechtstheoretische werk van andere leden van de onderzoeksgroep, in het bijzonder met betrekking tot de rol die beginselen in dit opzicht kunnen spelen.

...enis van de Nederlanden.In dit standaardwerk schetsen acht vooraanstaande historici uit Noord en Zuid, onder redactie van Hans Blom en Emiel Lamberts, binnen het raamwerk van de staatkundige geschiedenis, de hoofdlijnen van de sociale, economische, godsdienstige en culturele ... Eenheid in Verscheidenheid :: Site / 8 ... ... ... Het motto van de EU, "in verscheidenheid verenigd", is voor het eerst gebruikt in 2000. Het motto geeft aan dat de samenwerking in EU-verband en het Europese streven naar vrede en welvaart gevoed worden door de vele verschillende culturen, talen en tradities van ons continent. Eenheid in verscheidenheid. The Spirit Science youtube films. Ontheemde zielen ontwaken. Wetenschap en spiritualiteit samen. Paganistme ; Druïde ; BRON van informatie voor motivatie: Gratis cursussen. ♥ We zijn een kerk met twee voeten op de grond. Graag delen we Gods li ... Eenheid in verscheidenheid - OnderWeg ... . Eenheid in verscheidenheid. The Spirit Science youtube films. Ontheemde zielen ontwaken. Wetenschap en spiritualiteit samen. Paganistme ; Druïde ; BRON van informatie voor motivatie: Gratis cursussen. ♥ We zijn een kerk met twee voeten op de grond. Graag delen we Gods liefde en rijkdom uit aan de mensen om ons heen, met onze woorden maar ook in daden. De ervaring en het inzicht dat alle verscheidenheid gedragen wordt door een alomvattende eenheid, kent vele namen. Het getal vijf is in de oudheid symbolisch verbonden met de kwintessens, de vijfde essentie. Hier wordt die dragende eenheid tot uitdrukking gebracht in het beeld van de eeuwigdurende vijf bomen in het paradijs. Verscheidenheid, mits geschraagd door een diepere eenheid, is het symbool van levendigheid en vitaliteit; ...