Gratis elektronische bibliotheek

Eenheid in verscheidenheid? - T.A. Oudenaarden

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juni 2008
BESTANDSGROOTTE: 3,63
ISBN: 9789058503657
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: T.A. Oudenaarden

U vindt de pdf van het boek Eenheid in verscheidenheid? hier

Omschrijving:

De juridische betekenis van de doelstelling van behoud van biologische diversiteit in het Biodiversiteitsverdrag. Dit boek is het resultaat van een project dat deel uitmaakte van een mede door NWO gefinancierd PIONIER-programma, getiteld ¿The Importance of Ideals in Law, Morality and Politics¿, 1996 en 2002 ( Universiteit van Tilburg). Doelstelling van dit interdisciplinaire programma was het voor het voetlicht brengen van de rol die idealen, naast onder meer regels en beginselen, kunnen spelen in theorievorming omtrent recht, moraal en politiek. Met betrekking tot het behoud van biodiversiteit, dat volgens de binnen het programma gehanteerde omschrijving als ideaal kan worden aangemerkt, werd vooral de vraag interessant gevonden op welke manier een ideaal met een relatief zo korte geschiedenis een rol kan spelen in een vakgebied dat zo zeer in ontwikkeling is als het (internationale) milieu- en natuurbeschermingsrecht. Die vraag heeft dan ook aan de basis gelegen van het nu voorliggende boek. De uiteindelijke uitwerking heeft vooral de vorm gekregen van een zoektocht naar de betekenis die de, zo aansprekende maar zo weinig concrete, doelstelling van biodiversiteitsbehoud kan hebben voor het geldend recht op het gebied van de natuurbescherming. Een stimulans daarbij vormde de constatering dat beschouwingen en commentaren op het Biodiversiteitsverdrag, het belangrijkste document waarin het behoud van biodiversiteit als doelstelling is vastgelegd, over het algemeen ofwel ervan uitgaan dat het verdrag hét logische sluitstuk vormt van de ontwikkeling van het natuurbeschermingsrecht en daarmee een soort allesomvattend kader vormt, ofwel het als betekenisloos terzijde leggen onder verwijzing naar het vage en voorwaardelijke karakter van de bepalingen die erin zijn opgenomen. Een minder oppervlakkige en serieuzere analyse van het verdrag en de daaraan ten grondslag liggende doelstelling van biodiversiteitsbehoud, en van de manier waarop beide kunnen doorwerken in het internationale en nationale recht, ontbrak. Dit boek is een poging om althans deels in dat gemis te voorzien. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van het meer rechtstheoretische werk van andere leden van de onderzoeksgroep, in het bijzonder met betrekking tot de rol die beginselen in dit opzicht kunnen spelen.

...in de Barendrechtse samenleving. Eenheid in verscheidenheid Na het verschijnen van de stikstofbrief hebben alle deelnemende partijen nagedacht over de toekomst van het Landbouw Collectief ... Eenheid in Verscheidenheid :: Site / 8 ... ... . Een aantal deelnemers is van mening dat er dwingende afspraken moeten komen onder regie van het Landbouw Collectief, waardoor de ruimte voor andere meningen en eigen accenten beperkt is. Eenheid en verscheidenheid. Deze publicatie laat zien hoe de waardestelling van cultureel erfgoed in zijn werk gaat. Het gaat hierbij om collecties, landschap, stedenbouw, gebouwd en groen erfgoed en archeologie. ... Eenheid in verscheidenheid - OnderWeg ... . Deze publicatie laat zien hoe de waardestelling van cultureel erfgoed in zijn werk gaat. Het gaat hierbij om collecties, landschap, stedenbouw, gebouwd en groen erfgoed en archeologie. Download 'Eenheid en verscheidenheid' PDF document | 60 pagina's | 3 MB. Samenhang in Europa: eenheid in verscheidenheid 7 Voorwoord Samenhang in Europa: eenheid in verscheidenheid In het maatschappelijk debat zijn discussies over Europa en de al dan niet ver-dere Europese eenwording een terugkerend fenomeen. Zeker nu de Britten druk doende zijn met hun vertrek uit de Unie is de vraag in hoeverre de Europese...