Gratis elektronische bibliotheek

GELAAT VAN DE MESSIAS - Poorthuis M.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2001-05-01
BESTANDSGROOTTE: 7,61
ISBN: 9789023911319
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Poorthuis M.

U vindt de pdf van het boek GELAAT VAN DE MESSIAS hier

Omschrijving:

De Talmoed is de neerslag van de mondelinge traditie van het joodse volk. De hebreeuwse bijbel toont voor het jodendom zijn diepere betekenis alleen door deze mondelinge traditie, die voor de Westerse wereld nagenoeg een gesloten boek is gebleven. De Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas put voor zijn denken uit het werk van de grootmeesters van de Westerse filosofie,-Plato, Descartes, Hegel en Heidegger-, maar evenzeer uit de Talmoed. Zijn Talmoedcommentaren vermijden echter elke vorm van stichtelijkheid, die alleen voor een kring van gelovigen betekenis zou hebben en richten zich van meet af aan tot eenieder die zich betrokken weet bij het redelijke debat. Onder de vaak bizarre rabbijnse spreuken gaat een redelijk denken schuil, waarin extreme aandacht voor het detail samen gaat met een zoektocht naar het wezenlijke, dat in het Westerse denken onderbelicht is gebleven: het gelaat van de ander als oorsprong van zin en als de eminente wijze, waarop de Allerhoogste zich openbaart. Het Westerse denken zou als 'egologie' pure gewelddadigheid zijn ten opzichte van de andere mens. De bij uitstek ethische inspiratie van de joodse geschriften komt in het onderwerp van het Messianisme wel heel pregnant naar voren. Wat bovendien opvalt is een speelse voorkeur voor tegenstrijdige meningen. Zo zou de Messiaanse tijd louter het resultaat van de vrije morele inzet van het individu zijn, terwijl de gedachte van een revolutie van buitenaf evenmin ontbreekt. De Messias als persoon is al niet minder vertrouwd dan de Messias als aanduiding voor een collectiviteit. Het Messianisme als diepste zin van de geschiedenis staat tegenover het idee van het Messianisme als een primitieve onvolwassen levenshouding, die door een vrije verantwoordelijke mens achter zich gelaten wordt. Deze volstrekt ondogmatische, maar intellectueel veeleisende vorm van denken is misschien de enige wijze, waarop een denken over God mogelijk is zonder aanstootgevend te zijn. Culminatie van het commentaar is wel de rabbijnse uitspraak: 'De Messias, dat ben ik', waarbij Levinas opmerkt: 'Mezelf zijn, dat is Messias zijn. Iedereen moet handelen alsof hij de Messias is'. Met deze uitgave zijn de Talmoedcommentaren van Levinas voor het eerst diepgaand becommentarieerd. Zowel de filosofische als de rabbijnse achtergronden worden uitvoerig belicht en op deze wijze toegankelijk gemaakt voor een breder publiek.

... Levinas Levinas is waarschijnlijk de meest grondige joodse denker van de 20e eeuw: zijn gedachte dat de Westerse filosofie een ontologie van de oorlog is, en dat het menselijk gelaat begin, principe en openbaring van de waarheid is, blijft de filosofie De Frans-Joodse Emmanuel Levinas, geboren in Litouwen in 1905, is vooral bekend geworden als 'de filosoof van het menselijke gelaat' ... Emmanuel Levinas - Christenen voor Israël ... . Zijn nogal complexe geschriften hebben veel invloed gehad binnen de filosofie en theologie en dit is alleen maar toegenomen na zijn dood in 1995. Daarom is het tijd voor een korte inleiding. Levinas put voor […] De Messiah bestaat uit drie delen: de geboorte, het lijdensverhaal en de wederopstanding van Jezus, de Messias. Het bekendste deel is het Hallelujah voor koor en orkest. De tekst van de Messiah is in het Engels en samengesteld door librettist Charles Jennens (1700-1773). Een uitvoering van de Messiah duurt ruim 2 u ... Het gelaat van de Messias - MarktPlaza ... . Daarom is het tijd voor een korte inleiding. Levinas put voor […] De Messiah bestaat uit drie delen: de geboorte, het lijdensverhaal en de wederopstanding van Jezus, de Messias. Het bekendste deel is het Hallelujah voor koor en orkest. De tekst van de Messiah is in het Engels en samengesteld door librettist Charles Jennens (1700-1773). Een uitvoering van de Messiah duurt ruim 2 uur. De Nederlandstalige term messias is afgeleid van de stam masjiach משיח, een Hebreeuws woord dat bijna altijd verwijst naar de inwijding van objecten door middel van zalfolie (zie zalving).Het werkwoord wordt gebruikt voor de heiliging van personen of objecten zoals de tabernakel.. Het zelfstandig naamwoord masjiach wordt echter alleen gebruikt voor individuen. Voorzegging: De Messias zal 69 x 7 jaar (483 jaar) na de herbouw van de muur van Jeruzalem komen. Bron: "Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht, voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd. Jezus was de „fundament-hoeksteen" van de christelijke gemeente geworden. Hij werd verworpen door mensen zonder geloof, maar hij is „uitverkoren, kostbaar, bij God" (1 Petr. 2:4-6). Verraden en in de steek gelaten. 5, 6. Wat werd over het verraad van de Messias voorzegd, en hoe kwam het uit? 5 Hij zou verraden worden door een zogenaamde ... Ze vieren de Joodse Heilige Dagen die God aan Israël heeft gegeven, met hun vervulling in en door de Messias Jesjoea en ze eerbiedigen de Tora. Joden die hun geloof stellen in de Messias van Israël blijven volgens Romeinen 2:28 -29 Joden. Gelovigen uit de heidenen zijn geënt op Israël (Romeinen 11) en dus niet in de plaats gekomen van Israël. Jezus was de „fundament-hoeksteen" van de christelijke gemeente geworden. Hij werd verworpen door mensen zonder geloof, maar hij is „uitverkoren, kostbaar, bij God" (1 Petr. 2:4-6). Verraden en in de steek gelaten. 5, 6. Wat werd over het verraad van de Messias voorzegd, en hoe kwam het uit? 5 Hij zou verraden worden door een zogenaamde ... Mahmoud Ahmadinejad (president Iran) en de messias Mahdi Mahmoud Ahmadinejad (foto) ziet zichzelf als boodschapper van God. Hij zei dat nadat hij in september 2005 de wereldleiders had toegesproken bij de VN. De Bijbel beantwoordt ontegensprekelijk deze vraag en verklaart dat Jezus Christus de Messias is. Om de Messias te kunnen zijn moest Jezus al de Messiaanse profetieën vervullen. De kans dat één mens acht van deze profetieën zou vervullen is 1 op 100,000,000,000,000,000; en toch vervulde Jezus al de neergeschreven profetieën. Messiah: een controversele en vooral oersaaie Netflix Original. [taq_review] Het ...