Gratis elektronische bibliotheek

Supervisie - Willemine Regouin

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2015
BESTANDSGROOTTE: 12,4
ISBN: 9789023254034
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Willemine Regouin

U vindt de pdf van het boek Supervisie hier

Omschrijving:

"Supervisie 1e druk is een boek van Willemine Regouin uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023254034 Het handboek Supervisie biedt een didactische methode, die professionals in helpende beroepen in staat stelt om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid. Het benadert theorie, methodes en praktijk vanuit het perspectief van de supervisant, en geeft antwoord op vragen als: Wat is supervisie? Hoe werkt het? Wat heb je eraan?In deze 8e editie is er meer aandacht voor de kwetsbaarheid van supervisanten, vindt u een voorbeeld van een raamcontract en bekijken we voor- en nadelen van nieuw leermateriaal, zoals opnames. De hoofdlijnen van het gedachtegoed van de overleden hoofdauteur Willemine Regouin vormen nog altijd de basis van dit succesvolle (studie)boek maar zijn wel geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe literatuur.""Ik was meteen onder de indruk van dit boek. De beknoptheid en integriteit van het materiaal en de bruikbaarheid van de inleidende hoofdstukken, helpen beginnende supervisanten en supervisoren in minder dan honderd pagina's op weg om het beste uit hun supervisierelaties te halen.""Erik de Haan - uit het voorwoord bij de geheel herziene achtste drukWillemine Regouin-van Leeuwen was supervisor en betrokken bij de opleiding van supervisoren. Ook doceerde zij onder meer filosofie in het hoger beroepsonderwijs.Erik de Haan is hoogleraar organisatieontwikkeling en coaching bij de Vrije Universiteit, verzorgt beroepsopleidingen coaching en supervisie vanuit Ashridge Business School, en werkt daarnaast als organisatieadviseur en psychodynamisch psychotherapeut."

...gen in je uitvoering, maar mogelijk ook ruimte om stil te staan bij de zin die het werk je biedt ... doelen en thema's - Uitleg Supervisie | ROKS.NU | LVSC ... ... . Je werkt als psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundige of andere behandelaar, beleidsmedewerker, onderzoeker, zorginkoper, medisch adviseur, huisarts, bij de overheid, in een ggz-instelling of aan een universiteit. Supervisie is een persoonlijk leertraject waarbij iemand onder leiding van een deskundige (supervisor) reflecteert op het eigen beroepsmatig handelen. Hierdoor verbetert u de eigen stijl van werken. In het ... Supervisie is het onder begeleiding ... Begeleidingsmethoden.nl: Wat is supervisie ... . Hierdoor verbetert u de eigen stijl van werken. In het ... Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. Een dergelijk proces heeft tijd en regelmaat nodig en vereist ... Een begeleidingsmethode, individueel of in een kleine groep, die veel lijkt op coaching. Niet te verwarren met 'het onder supervisie van een meerdere' staan. Supervisie is een uitstekende methode om, gedurende een bepaalde periode en ondanks alle drukte, prioriteit te geven aan aandacht voor jouw persoonlijk professioneel functioneren. Lichaamsgerichte supervisie Voor professionals die met mensen werken. Iedereen die met mensen werkt, zet zichzelf in als instrument, of je werkt als coach, trainer, therapeut, verpleger, zorgverlener of leraar. Daarom is het belangrijk om jezelf goed te kennen en te weten wat het effect van jouw gedrag en handelen kan zijn op de ander. Supervisie is niet alleen bedoeld voor huisartsen die in de problemen zitten, ook al zijn die uiteraard welkom. Het gaat vooral om het nog eens stilstaan bij van de manier waarop men het werk doet : om het opfrissen van het persoonlijke professionele functioneren. In supervisie bepaalt de supervisant zijn eigen leerdoelen. Supervisie: Hoe zaten de bijeenkomsten in elkaar? Zoals bij supervisie voornamelijk de bedoeling is, hebben we te luisteren naar werkervaring van andere supervisanten en moeten we deze betekenis geven. Het aanreiken/geven van oplossingen of je mening geven over het ingebrachte onderwerp was hierin niet de bedoeling. Supervisie Supervisie is leerzaam en inspirerend. Je krijgt direct feedback op je functioneren. Ik moedig je aan en confronteer je. Toegespitst op de onderwerpen en vaardigheden die in de opleiding aan bod komen, je werksituatie en ervaringen. Daarbij maak ik onder andere gebruik van filmopnames en rollenspelen....