Gratis elektronische bibliotheek

De Staten-Generaal - Arnout van Cruyningen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2015
BESTANDSGROOTTE: 9,18
ISBN: 9789401901659
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Arnout van Cruyningen

U vindt de pdf van het boek De Staten-Generaal hier

Omschrijving:

Op 9 januari 2014 is het precies 550 jaar geleden dat de Staten-Generaal voor het eerst bijeenkwamen. De verschillende gewestelijke standenvergaderingen (de Staten) werden in Brugge bijeengeroepen door hertog Filips de Goede van Bourgondië, die het grootste deel van de Nederlanden in zijn bezit had. In De Staten-Generaal beschrijft Van Cruyningen op toegankelijke wijze de geschiedenis van het Nederlandse parlement tot nu.

...erleden waren eerder Tweede Kamerlid, en omgekeerd ... Staten-Generaal der Nederlanden (sinds 1814) | Historiek ... . Tijdens de Republiek (1588-1795) was de Staten-Generaal de vergadering van de Republiek der zeven Verenigde Provincies (Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Stad en Lande van Groningen). De Staten-Generaal was toen de soevereine macht (confederale regering) van de Republiek. Zij voerde ook het bewind over de Generaliteitslanden (de gebieden die niet tot een provincie ... Staten-Generaal 1588-1795. De Staten-Generaal ... Staten-Generaal (Nederland) - Wikipedia ... ... Staten-Generaal 1588-1795. De Staten-Generaal was de regering van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1579-1795). Deze Republiek was met de Unie van Utrecht op 21 januari 1579 ontstaan en bestond uit zeven provincies (gewesten), te weten Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen. De Staten-Generaal waren daardoor slechts een bijeenkomst van provinciale vertegenwoordigers. Holland was het rijkste en machtigste gewest. Een speciale rol speelde de stadhouder, de prins van Oranje, die aanvoerder was van het leger. De Republiek werd in korte tijd een wereldmacht, mede dankzij het succes van de VOC. De verschillende gewestelijke standenvergaderingen (de Staten) werden in Brugge bijeengeroepen door hertog Filips de Goede van Bourgondië, die het grootste deel van de Nederlanden in zijn bezit had. In De Staten-Generaal beschrijft Van Cruyningen op toegankelijke wijze de geschiedenis van het Nederlandse parlement tot nu. De Tweede Kamer heeft twee hoofdtaken: de regering controleren en wetten maken. De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het beoordelen van wetsvoorstellen die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd. Van het recht de regering te controleren maakt de Eerste Kamer maar beperkt gebruik. De twee Kamers vormen samen de Staten-Generaal (het parlement). Staten-Generaal - was de naam, dien men in den tijd vóór den Tachtigjarigen oorlog gaf aan de vergadering, welke door de Staten der verschillende gewesten gezamenlijk werd gehouden op uitnoodiging van den landsheer, die zich daarvan bediende ten einde zijn verlangens op financieel gebied kenbaar te maken en waarvan de bijeenroeping voor 't eerst plaats vond onder Philips den Goede. Staten-Generaal De Opstand, waaruit in de jaren `80 ...