Gratis elektronische bibliotheek

Weldadigheden van een Verbonds-God : een beschrijving van 's Heeren handelingen in voorzienigheid en genade met John Warburton, dienaar van het Evangelie te Trowbridge : alsmede een beschrijving van zijn laatste levensdagen - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2005-01-01
BESTANDSGROOTTE: 9,75
ISBN: 9789033110634
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Alle none boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

none

...ee other formats ... En dorre vormen van devotie, gebruikt door mensen, die de genade en de Geest Gods miskennen, zijn niet beter dan een preekstoel voor de antichrist, pleister voor graven, Matth ... Levensbeschrijvingen ... . 22 : 27; opschik voor hoeren, Jes. 4 : 1; gedenkcedels voor farizeeërs, Jes. 30 1; een steekpenning voor dode werken, gestopt in de hand van een eerlijke consciëntie, Hebr. 9 : 14; een kapitaal in handen van blinde ... jaar had gedaan, en om mij tot een dienaar van het Evangelie te stellen, hoe gans onwaardig ik zulks ook zijn mocht. Tijdens mijn militaire dienst kreeg ik zware zenuwinzinkingkoortsen, die mi ... Nederlandse Bibliotheek ... ... jaar had gedaan, en om mij tot een dienaar van het Evangelie te stellen, hoe gans onwaardig ik zulks ook zijn mocht. Tijdens mijn militaire dienst kreeg ik zware zenuwinzinkingkoortsen, die mij aan de rand van het graf brachten. Zodat het scheen dat, wanneer de anderen met groot verlof huiswaarts zouden keren, ik in de groeve zou zinken. En och, neef en nicht, mocht het voor uw overig zaad nog eens tot een middel strekken, door 's Heeren alles-over­klimnmende genade tot waarachtige bekering. O, het is toch maar: haast u, spoed u,, om uws levens wil! De apostel zou zeggen: kinderkens, het is de laatste ure. Wees zo goed eens een briefje, aangaande de toedracht der ziekte, enz. Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, Dordrecht 19-30 augustus 1879: Moderamen Synode: ACTA: 378: Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, Amsterdam 7-17 juni 1892: Moderamen Synode: ACTA: 13029: Acta Part. Synode Zuid-Holland Geref.Kerken Ned. Nieuwkoop Jac. van e.a. ACTA ... TWAALF VROUWEN DOOR DE GEEST GELEID DE ... - De Evangelist BE GRAAF VAN DEVONSHIRE. DE GRAAF VAN DEVONSHIRE, Eene Familie legende, De Alkmaarsche Wees, Een nacht in een Armstoel. Een nacht in een Armstoel. DOOR A. L. G. BOSBOOM-TOUSSAINT. Kobus ln de jiUf[uurt Biographisch WOORDENBOEK BIOGRAPRISOH WOORDENBOEK VAN NEDERLAND, bevattende de Levensbeschrijvingen van Personen, die zich in Nederland op het gebied van Kun T19023: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbonds-God. Een beschrijving van 's-Heeren handelingen in voorzienigheid en genade met John Warrburton, dienaar van het Evangelie te Trowbridge, alsmede een beschrijving van zijn laatste levensdagen....