Gratis elektronische bibliotheek

Wegen van kerstening - Charles Caspers

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2006-04-04
BESTANDSGROOTTE: 8,76
ISBN: 9789055736591
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Charles Caspers

U kunt het boek Wegen van kerstening downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

In de geschiedenis van het christendom zijn er uiteraard voorbeelden van individuele bekeringsverhalen, van een 'thuiskomen'; in het christelijk geloof na een lange zoektocht. Maar deze waren in de periode van de vroege middeleeuwen tot de moderne tijd in Europa toch eerder uitzonderingen dan regel. Het christendom kende in die tijd een grote mate van vanzelfsprekendheid. Men werd als het ware 'geboren in de kerk'.Hoe verliep dan het kerkelijke socialisatieproces van de grote meerderheid van mensen in het Westerse christendom? Hoe werden mensen tot christenen gevormd? Naar die vraag wordt onderzoek gedaan in het interfacultaire onderzoekingsprogramma 'Christelijk cultureel erfgoed' van de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze bundel bevat een aantal voorbeelden van dat onderzoek.

...ning kerstening zelfst.naamw. religie het proces waarbij heidense volkeren zich, al dan niet massaal, tot het christendom bekeren; veelal in historische context Voorbeeld: `De kerstening van de Lage Landen begon reeds in de vijfde eeuw en werd pas halverwege de achtste eeuw voltooid ... Kerstening - 4 definities - Encyclo ... . ` B... De catalogus en de essayband wegen samen ruim zes kilo. Omdat de tentoonstelling te groot is voor één locatie, is deze verdeeld over drie musea. De titel luidt: 'Credo, de kerstening van Europa in de middeleeuwen'. Beeldtaal. Het eerste deel van de tentoonstelling, in het dommuseum, heeft als titel meegekregen: Lux Mundi. - Charles Caspers, De Moderne Devotie en het middeleeuwse aflaatwezen. Kanttekeningen bij de zogenoemd ... Inleiding. De kerstening van Christenen - Radboud Repository ... . De titel luidt: 'Credo, de kerstening van Europa in de middeleeuwen'. Beeldtaal. Het eerste deel van de tentoonstelling, in het dommuseum, heeft als titel meegekregen: Lux Mundi. - Charles Caspers, De Moderne Devotie en het middeleeuwse aflaatwezen. Kanttekeningen bij de zogenoemde optelvroomheid. In: Caspers, Korsten en Nissen (ed.), Wegen van kerstening (2005), 155-169. - Charles Caspers, Wandering between Transubstantiation and Transfiguration. Title: Behoort religie tot ons erfgoed? Published in: Wegen van kerstening in Europa 1300-1900, 16 - 40: Author: Frijhoff, W.T.M. Editor: Caspers, C., Korsten, F ... Kerstenen [kaartspel] - Kerstenen is een kaartspel, waarbij twee tot vier spelers zo veel mogelijk heidenen proberen te bekeren met de geestelijken die zij in hun hand hebben. Het spel wordt gespeeld met een gewoon pak speelkaarten. De heidenen (en enkele bijzondere kaarten) zijn hier een stapel kaarten met waarde 2-10, de geestelijk... Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://hdl.handle.net/2066/394... (external link) Al in het begin van de 18de eeuw vond immigratie plaats naar noordelijk Noor-wegen van voornamelijk Noren en Finnen (Kven). Deze immigratie zette zich in ver-sterkte mate door in de 19de eeuw. Vanaf het midden van de 19de eeuw tot het midden van de 20ste eeuw was de politiek van de Noorse regering gericht op assimilatie van de Kust-Sami. Oudheid en Middeleeuwen tot 1200 Door de doop van Clovis werd het christendom de dominante godsdienst in het Frankische rijk. Deze kerstening was een langdurig proces. Eerst werden heidense praktijken verboden, waarna christelijke gebruiken werden... DANS is an institute of KNAW and NWO. Driven by data. Go to page top Go back to contents Go back to site navigation Kerstening is het historische bekeren, vaak massaal, van niet-christelijke (veelal heidense) volkeren tot het christendom. Synoniem aan kerstening zijn de termen christianisatie en het modernere evang [..] De kerstening van de rest van Europa duurde tot de tiende eeuw. Dit ging deels onder dwang en met geweld (heilige bomen werden omgehakt, van het hout werden kapellen gebouwd; Karel de Grote liet mensen vermoorden die weigerden gedoopt te worden). de kerstening van Friesland heeft betekend, is een vergelijking met de andere missiona­ rissen van dit gebied interessant: vóór hem Willibrord (t739) en na hem Wille had (t 789) en Liudger (t809). De verovering door de Franken van het Friese gebied ten noorden van de Rijn had Eén wijdverspreide verklaring van de oorsprong van deze datum is dat 25 december de kerstening was van de dies solis invicti nati ('dag van de geboorte van de onoverwinnelijke zon'), een populaire feestdag in het Romeinse Rijk die de winterzonnewende vierde als symbool van de herleving van de zon, het zich ontdoen van de winter en de aankondiging van de wedergeboorte van de lente en de zomer. kerstening v ( religie ) het proces waarbij heidense volkeren...