Gratis elektronische bibliotheek

Een waaier van visies - H.M. Vroom

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: september 2003
BESTANDSGROOTTE: 4,4
ISBN: 9789039108857
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H.M. Vroom

Alle H.M. Vroom boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Verschil in visie op het leven is één van de kenmerken van de mondiale samenleving. Maar kan men de inzichten van anderen ook begrijpen en beoordelen? In dit boek worden de verschillende levensbeschouwingen geordend zodat er ruimte kan ontstaan voor begrip, inzicht en dialoog. De wijsbegeerte van de godsdienst kan niet anders dan zich ontwikkelen tot een theorie van levensbeschouwingen: deze kunnen seculier, religieus dan wel godsdienstig zijn. In dit boek komen, na de vragen over begrip en oordeel, de verschillende ideeën van transcendentie aan bod: akosmisch, kosmisch en theïstisch. De manier waarop we in de tradities denken over God, het goede en het kwaad bepaalt onze blik en ons oordeel. Kan iets of iemand per definitie goed zijn? Gaat de Verlichting buiten goed en kwaad om? In hoeverre bepaalt het geloof in God onze waarden en normen: hoe zijn we mens en hoe kunnen we elkaar begrijpen? En hoe passen onze religieuze ervaringen daarin? Prof. dr. Vroom pleit voor een publieke, welwillende en tegelijk kritische dialoog. In de wijsgerige beschouwingen in dit boek neemt de auteur geen standpunt in, maar probeert hij alleen zuiver te beschrijven wat religie is en hoe tradities zich verhouden. Deze filosofie van levensbeschouwelijk pluralisme komt voort uit jarenlange bestudering van verschillende seculiere en levensbeschouwelijke stromingen en feitelijke ontmoetingen met mensen uit andere tradities.

...eding. Opvoedingsondersteuning Om onze visie over opvoedingsondersteuning toe te lichten verwijzen wij naar verschillende auteurs en modellen ... De pedagogische visie van ... - Expertisecentrum ... ... . Een van de grote uitdagingen voor Europa is de ontwikkeling van technologieën zoals AI en quantum computing en het industriële gebruik ervan in een ruime waaier aan toepassingen. The ability to develop technologies such as AI and quantum computing - and put them into industrial use across a wide spectrum of applications - is one of Europe's major challenges. Maarten heeft sinds 1995 ervaring in vorming en training van groepen, in een waaier van thema's in verband met sociale vaardigheden, leidin ... Een waaier van visies - Prof.dr. H.M. Vroom - (ISBN ... ... . Maarten heeft sinds 1995 ervaring in vorming en training van groepen, in een waaier van thema's in verband met sociale vaardigheden, leiding geven, communicatie, hulpverlening, therapie, begeleiding. Hij is bezield door de mogelijkheid het beste in mensen naar boven te halen, de kracht van persoonlijke groei, en het begeleiden van mensen die met mensen werken. Gedrag is het geheel van acties en reacties van een organisme, gewoonlijk met betrekking tot de natuurlijke omgeving en de sociale omgeving.De psychologie maakt verder onderscheid tussen uitwendig, voor derden waarneembaar gedrag, en inwendig, innerlijk gedrag zoals denken en voelen.. Gedrag kan bewust of onbewust, openlijk of heimelijk, vrijwillig of onvrijwillig zijn. Filter - blijkbaar al die jaren al te rationeel gericht geweest - heeft zelden stilgestaan bij de waaier van emoties die zich telkens weer ontvouwt. We hebben iets goed te maken. Dat inleven bijvoorbeeld. Je verplaatsen in iemand kan nog wel en natuurlijk is je identificeren met een schrijver of een personage een hoogst particuliere zaak. Een visie is het beeld of de verwachting die een organisatie heeft van de toekomst. Visie komt van het Latijnse "videre" dat "zien, inzien, inzicht hebben" betekent. Het gaat bij het formuleren van een visie om het gezamenlijk vaststellen van een toekomstbeeld en de gedroomde positie van de organisatie daarin. Visie en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatisering en ... nieuws. 23 april 2018 Kwaliteit. Instrumenten Cliëntervaringsonderzoek: geen waaier, wel set van eisen ... De keuze van een geschikt instrument om cliëntervaringen te meten is ook een verantwoordelijkheid van de zorgorganisaties en moet voldoen aan de ... Visie Een visie is een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld van de toekomst, dat perspectieven biedt over een periode van ten minste drie tot vijf jaar. Cliënten over Kwaliteit (CoK) het cliëntervaringsonderzoek van het LSR is opnieuw getoetst én goedgekeurd. De Commissie van Deskundigen is onder de indruk van de ontwikkelingen. Het LSR blijft CoK de komende jaren aanbieden als geaccrediteerd waaier instrument. Cliënten over Kwaliteit (CoK) was al opgenomen in de 'waaier' van het Landelijke Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, maar is ... Biografie. Vroom volgde voortgezet onderwijs op het gymnasium Sorghvliet in Den Haag, waar hij in 1963 eindexamen-β deed.Vervolgens studeerde hij theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.In 1972 slaagde hij cum laude voor zijn doctoraalexamen. In dat jaar werd hij benoemd tot wetenschappelijk medewerker godsdienstfilosofie aan de Vrije Universiteit. Over De Waaier. De Waaier motiveert bedrijven om een actieve bijdrage te leveren aan hun maatschappelijke omgeving. Wij verbinden de vraag van maatschappelijke organisaties en het aanbod van betrokken ondernemers in een 'match' en maken zo onze regio en haar bewoners een stukje mooier en gelukkiger. Voor het meten van cliëntenervaringen kiezen zorgaanbieders uit een waaier van cliënten-ervaringsinstrumenten een versie die het beste past bij hun visie van zorg en dienstverlening. VGN laat deze instrumenten jaarlijks in het najaar beoordelen door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Onze visie. Fortuna Financial Group biedt hoofdzakelijk beleggingsverzekeringen aan die investeren in een brede waaier van beleggingsfondsen. Zo kan voor iedere deelmarkt een gespecialiseerd fonds gekozen worden en verkrijgt u een optimale spreiding en rendement....