Gratis elektronische bibliotheek

Europa in beeld - Verdrag van Lissabon - R. Barents

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2008-12-05
BESTANDSGROOTTE: 12,21
ISBN: 9789013054835
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: R. Barents

R. Barents boeken Europa in beeld - Verdrag van Lissabon epub zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Europa in beeld - Verdrag van Lissabon 1e druk is een boek van R. Barents uitgegeven bij Kluwer. ISBN 9789013054835 Op 13 december 2007 is het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap ondertekend. De tekst van het Verdrag van Lissabon is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie van 17 december 2007, C 306.Door het Verdrag van Lissabon wordt de naam van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gewijzigd in 'Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie'.In de hoofdstukken A en B zijn de teksten opgenomen van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, zoals deze zullen luiden als het Verdrag van Lissabon in werking is getreden - voorzien per 1 januari 2009, inclusief de nieuwe nummering van de artikelen volgens de concordantietabel genoemd in artikel 5 van het Verdrag van Lissabon.Volgens het artikel 6, lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie heeft het Handvest van de grondrechten van de Unie dezelfde rechtskracht als de verdragen. Dit Handvest, zoals afgekondigd op 12 december 2007, is opgenomen in hoofdstuk C, gevolgd door de daarbij behorende toelichtingen (D).De door het Verdrag van Lissabon aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gehechte protocollen zijn opgenomen in de hoofdstukken E tot en met O.De twee protocollen gehecht aan het Verdrag van Lissabon en de wijzigingen van de aan de bestaande verdragen gehechte protocollen zijn niet opgenomen.Deze uitgave heeft geen offici le status, maar is alleen bedoeld als hulpmiddel zolang de offici le teksten nog niet zijn gepubliceerd.

...wereld te beschermen, zonder dat de specifieke belangen van de lidstaten in de externe betrekkingen in het gedrang komen ... Verdrag Van Lissabon Geconsolideerde Teksten Europa in ... ... . Het verdrag van Lissabon en de externe betrekkingen van de Europese Unie (2009) Pagina-navigatie: Main; Save publication. Save as MODS; ... De Europese Unie na het Verdrag van Lissabon, 177 - 186: Series: Europa in beeld, 2009(6). Kluwer: Author: Ott, A. Editor: van Ooik, R.H., Wessel, Ramses A. Publisher: Faculty of Behavioural, Management and ... Europa Tien jaar Verdrag van Lissabon is aftrap voor Charles Mic ... Het verdrag van Lissabon en de externe betrekkingen van de ... ... . Publisher: Faculty of Behavioural, Management and ... Europa Tien jaar Verdrag van Lissabon is aftrap voor Charles Michel als Europees Raadsvoorzitter Christine Lagarde (ECB), David Sassoli (Europees Parlement), Ursula von der Leyen (Commissie) en ... De SP werd in de uitzending van Buitenhof van 5 juni jl. weer eens neergezet als een puur negatieve partij als het om Europa gaat. En dat terwijl we sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon juist verkondigen dat het geen zin heeft ons nu nog tegen die bepalingen te verzetten en dat we onze energie liever gebruiken om Europa socialer en rechtvaardiger te maken. Het Verdrag van Lissabon is totstandgekomen in 2007 en in werking getreden op 1 december 2009. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden geldt het Verdrag, met Protocollen en Bijlagen, alleen voor Nederland, meer precies: het grondgebied van Nederland in Europa....