Gratis elektronische bibliotheek

De autonome rechtstreekse werking van het EVRM - E.C. Bos

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2003-02-01
BESTANDSGROOTTE: 7,53
ISBN: 9789026841132
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: E.C. Bos

U vindt de pdf van het boek De autonome rechtstreekse werking van het EVRM hier

Omschrijving:

De autonome rechtstreekse werking van het EVRM is een boek van E.C. Bos

... 7 en art 10 EVRM vrijheid van meningsuiting ... PDF Doorwerking Van Internationale Normen in De Belgische ... ... . De Grondwet wordt vaak de hoogste wet genoemd. Sinds de jaren vijftig erkent de grondwet zelf echter het bestaan van nog hoger recht: het internationaal recht. De introductie van grondwetsbepalingen hierover in 1953 besliste juridische debatten die al lang gaande waren. De Europese Raad van Keulen (3-4 juni 1999) besloot naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in december 1998, een Handvest van de grondrechten op te stellen. Het doel was de grondrechten die op het ni ... bol.com | De autonome rechtstreekse werking van het EVRM ... ... . Het doel was de grondrechten die op het niveau van de Unie gelden in één enkele tekst samen te brengen, om zo deze grondrechten beter 'zichtbaar' te maken. De Commissie heeft in haar mededeling van 2019 veel van de suggesties van het Parlement overgenomen (de instelling van een interinstitutioneel proces, met een jaarverslag, om de stand van zaken omtrent de rechtsstaat en aanverwante kwesties in de lidstaten te volgen), maar niet die betreffende artikel 2 VEU in zijn geheel (niet alleen de rechtsstaat, maar ook de democratie, de grondrechten en ... 13. Het HvJEU bouwt voort op het EVRM en de juris-prudentie van het EHRM. Voor de (vele) rechten in het Handvest die corresponderen met de rechten in het EHRM, bepaalt artikel 52 lid 3 dat de inhoud en reik-wijdte ervan dezelfde is als onder het EVRM. De bepa-lingen uit het Handvest moet dus in ieder geval worden De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen ......