Gratis elektronische bibliotheek

Gij zijt allen broeders - Willem J. Ouweneel

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 11,58
ISBN: 9789063531089
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Willem J. Ouweneel

De beste pdf van Gij zijt allen broeders die u hier kunt vinden

Omschrijving:

none

... vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog leidden tot het ontstaan van een of meerdere 'vergaderingen' in Vlaanderen, zoals in Gent ... 1 Thessalonicensen 5 - gergemalblasserdam.nl ... . De geschiedenis van de Nederlandse 'vergadering' is beschreven in Gij zijt allen broeders van Willem Ouweneel. Benaming want één is uw Meester en gij zijt allen broeders. En 2 Korinthiërs 5, vers 6 tot en met 8 Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde zijn - want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen - maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Maar gij, broeders, gij zijt niet in 9) duisternis, dat u die dag als 10) een dief zou bevangen. 5: Gij 11) zijt allen kinderen ... 'Gij zijt allen broeders' — Watchtower ONLINE LIBRARY ... . Maar gij, broeders, gij zijt niet in 9) duisternis, dat u die dag als 10) een dief zou bevangen. 5: Gij 11) zijt allen kinderen des lichts 12), en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. 6: Zo laat ons dan niet slapen 13), gelijk als de anderen, maar laat ons waken 14), en nuchteren 15) zijn. 7 Vertalingen in context van "gij zijt" in Nederlands-Frans van Reverso Context: zijt gij Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. Mattheüs 25:40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. Marcus 3:31 De Appelboom is een Christelijke Boekshop en Speelgoedwinkel in het centrum van Voorthuizen "Gij zijt allen broeders" (Mat. 23,8) Relais PB Maghreb - Mei 2014. zondag 18 mei 2014 door D.F. (Vertaling), Webmaster. Enkele dagen geleden deelde een confrater ons de ontmoeting mee die hij meegemaakt had met een mevrouw die bevestigde, hierbij verwijzend naar de Witte Paters in Tizi-Ouzou : ... Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij Heer, het lijden en de dood van Jezus Christus, uw Zoon, dat Hij verrezen is, dat Hij is opgestegen naar de hemel. Tot uw dienst geroepen, tot uw volk gemaakt, geven wij U wat Gij ons zelf in handen 1 Thessalonicenzen 5:14 En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen. 'Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven.' Genesis 49:8a „Gij zijt die man". Deze woorden brengen een zeer bekende geschiedenis voor de aandacht. Nathan staat voor David. De woorden van de profeet zijn als een pijl met een scherpe punt. 2 De Heer Jezus had namelijk gezegd: "Doch gij zult niet Rabbi1 genaamd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. 9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Va- der, namelijk Die in de hemelen is. 10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, na...