Gratis elektronische bibliotheek

Theodorus van der groe, leven en leer - W. Willem Westerbeke

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2016
BESTANDSGROOTTE: 4,90
ISBN: 9781326611354
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: W. Willem Westerbeke

U vindt de pdf van het boek Theodorus van der groe, leven en leer hier

Omschrijving:

Er zijn weinig predikanten die van zoveel diverse personen geraadpleegd worden als Ds. T. van der Groe. Er zijn ook weinigen die zozeer vergruisd werden. Deze bundel uit zijn leven en leer toont dat duidelijk aan. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van tal van biografische geschriften over hem. Hij leerde niets nieuws; hield streng vast aan de oude Orthodoxie. Liefdevol legt hij het er op toe om Gods volk te leren, en te vermanen om geen valse gronden te leggen buiten Christus tot grote schade van hun zielsleven. Ogenschijnlijk kwam Van der Groe hierdoor vrij geisoleerd te staan. In werkelijkheid voerde hij een uitgebreide correspondentie en ondervond hij op allerlei niveau erkenning. De Heere plaatste hem op een eenzame hoogte. Ten 1e zag hij de droevige toestand van Nederlands kerk en volk. Ten 2e zag hij door het geloof de grote Koning van Zijn hemels huis. En de komende heerlijke Kerkstaat. Een gezicht op Hem vergoedt de eenzaamheid en verzoet het gemis van vrienden.

...ve, door Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen ... Digibron.nl, Theodorus van der Groe ... . Nevens enige brieven van Jacob Groenewegen, Adriaan van der Willigen en Theodorus van der Groe, THEODORUS VAN DER GROE EN LUTHERS GALATENBRIEF ... We weten dat de zuivere Gereformeerde leer voor ds. Van der Groe een zeer belangrijk punt is geweest dat in vrijwel al zijn geschriften naar voren komt. ... Hij leefde in de achttiende eeuw en wel van 1705 tot 1784. A.A. van der Schans, 'Preken bij het overlijden van Oranjevors ... THEODORUS VAN DER GROE, LEVEN EN LEER by Willem Westerbeke ... ... . A.A. van der Schans, 'Preken bij het overlijden van Oranjevorsten', Reformatorisch Dagblad 29-3-2004. John Exalto en Fred van Lieburg red., Neerlands laatste ziener. Leven, werk en invloed van Theodorus van der Groe (1705-1784) (Rotterdam 2007) 10-20, 24-27, 35, 40, 105-107, 141, 149. Redactie. Biografienummer in 1001 Vrouwen: 462 Heer Theodorus van der Groe, sedert 't jaar 1730 tot het einde zijns levens volijverig Bedienaar des Goddelijken Woords, zo te Rhijnzaterwoude als alhier, na eene bedlegering van ruim veertien dagen en toenemende verzwakking, in de ouderdom van bijna 79 jaaren, tot onze groote droefenis, door een zalige en Godverheerlijkende dood van zijn post afgeroepen en in de ruste zijnes Heeren overgebracht". Titel: "Neerlands laatste ziener. Leven, werk en invloed van Theodorus van der Groe (1705-1784)" Auteur: dr. John Exalto en dr. Fred van Lieburg (red.) Uitgeverij: Lindenberg Productions ... Theodorus van der Groe. In leven dienaar van het heilig evangelie te Kralingen. Een schuldbelijdend en schuldbewenend volk. Predikatie over Psalm 32:5b . Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. HET is een merkwaardig zeggen van Salomo, Spr. 14:9, Elke dwaas zal de schuld verbloemen, maar onder de oprechten is ... Theodorus Van der Groe Noch doet men nieuwen wijn in oude leder zakken; anders zo bersten de lederzakken, en de wijn wordt uitgestort, en de lederzakken verderven. Maar men doet nieuwen wijn in nieuwe lederzakken, en beide samen worden behouden. Matth. 9 vers 17. Om onze voorgelezen woorden, tekstwoorden, dienende tot een inleiding voor onze De rechtvaardiging door het geloof. Theodorus van der Groe - De rechtvaardiging door het geloof . € 12,00 Meer Winkelwagen Theodorus van der Groe - Verklaring Heid. Cat. (bijzonder!) "Des christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus.Eerste, tweede en derde deel" 1890/1891/1890, Gebroeders Huge te Rotterdam Pagina's zijn niet nageteld, eventuele gebreken zijn voor risico van de koper. Wel zijn de werken doorgebladerd en daarbij zag ik dat de Franse titelpagina van ... Theodorus van der Groe | preken | oudvaders | nadere reformatie. Theodorus van der Groe werd geboren in het jaar 1705. In het jaar 1730 werd hij predikant te Rijnsaterwoude. In het jaar 1740 werd Theodorus van der Groe (1705-1780) wordt wel beschouwd als de laatste Nadere Reformator. In dit boek wordt een overzicht gegeven van zijn leven en werken. Ook is er aandacht voor zijn theologische opvattingen. Er wordt aandacht geschonken aan zijn verdediging van de Esweijlerianen en zijn kritiek ...