Gratis elektronische bibliotheek

Persoonsgerichte zorg - C.J.M. van der Cingel

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2013
BESTANDSGROOTTE: 7,11
ISBN: 9789036804493
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: C.J.M. van der Cingel

De beste pdf van Persoonsgerichte zorg die u hier kunt vinden

Omschrijving:

In de dagelijkse praktijk is het niet altijd even gemakkelijk voor zorgverleners om aan de menselijke invulling vorm te geven. Er zijn vaak veel factoren waarmee rekening gehouden moet worden.Dit boek 'Persoonsgerichte zorg' wil zorgverleners handvatten bieden om met een aantal veelvoorkomende keuzes uit de weerbarstige praktijk te kunnen omgaan. Persoonsgerichte zorg is een manier van kijken naar zorg, waarin kundigheid, meeleven en plezier in de samenwerking tussen mensen voorop staat.Dit boek biedt een praktische vertaling van onderdelen van onze wetenschappelijke studies naar bewarende zorg en compassie. We richten ons daarbij specifiek op zorg aan ouderen die afhankelijk zijn van professionele zorgverleners.

... Menske verpleeghuizen en zorgprofessionals bij de implementatie van een persoonsgerichte werkvisie ... Wat is Geïntegreerde Persoonsgerichte Zorg - Zel ... . Hoe past u persoonsgerichte zorg toe? Voor veel zorgprofessionals is het nog een worsteling: hoe pas ik de uitgangspunten van persoonsgerichte zorg toe in de praktijk? Deze nieuwe methodiek, met hulpmiddelen en instrumenten, helpt zorgprofessionals op weg. Bij geïntegreerde persoonsgerichte zorg staan de kwaliteit van leven, de mogelijkheden en de doelen van de persoon - met een ziekte of andere aandoening - centraal. Het doel is te zorgen dat mensen met hun fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om kunn ... Nieuwe methodiek voor persoonsgerichte zorg | Kennisplein ... ... . Het doel is te zorgen dat mensen met hun fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om kunnen gaan en zoveel mogelijk eigen regie kunnen voeren (positieve gezondheid). Persoonsgerichte zorg vraagt om een andere manier van denken en handelen en richt zich op het in kaart brengen van de wensen van de patiënt. Wat kunt u als zorgorganisatie doen om betekenisvolle en mensgerichte zorg te bieden en zo de waarde voor de patiënt te vergroten? Persoonsgerichte zorg helpt mensen met een chronische ziekte om beter om te gaan met hun aandoening. Anders gezegd: ze kunnen hun ziekte beter inpassen in het dagelijks leven. Niet de ziekte staat centraal, maar het mens-zijn, het functioneren, de levenssituatie en de leefstijl. persoonsgerichte zorg. Ook herkennen ze in persoonsgerichte zorg de tendens tot humanisering van de gezondheidszorg en willen een actieve bijdrage leveren aan deze transitie. Hiermee erkennen ze hun eigen verandervermogen. Naast de ontwikkeling in competenties is er ook gekeken naar de invloed van het leerproces van deze studenten en Met liefdevolle en persoonsgerichte zorg wil De Zorgcirkel verschil maken. Persoonsgerichte zorg is het verschil tussen een taakgerichte manier van werken en warme, betrokken zorg. Bij De Zorgcirkel staan de behoeften van mensen en de factoren die van invloed zijn op gedrag centraal. Ieder mens heeft behoefte aan erbij horen, gehechtheid, een identiteit, bezig zijn en comfort. De behoeften ... Persoonsgerichte zorg sluit goed aan bij de behoefte van mensen aan eigen regie. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat mensen zo veel en zo lang mogelijk controle willen houden over hun eigen leven. Ook als ze te maken krijgen met aandoeningen en beperkingen. Persoonsgerichte Zorg een safari Een safari De afgelopen jaren is de Radboud Health Academy op reis gegaan in ons ziekenhuis; op zoek naar inspirerende voorbeelden van Persoonsgerichte Zorg. Het werd een safari, waarin het partnerschap tussen patiënten en zorgverleners in het Radboudumc heel duidelijk naar voren komt. Over PVI adviesbureau voor persoonsgerichte zorg De zorg staat op de drempel van een nieuwe tijd. Technologische ontwikkelingen bieden kansen, terwijl complexere problemen zorgen voor extra druk. PVI kent deze uitdagingen. We staan niet aan de zijlijn, we zijn dagelijks actief in de zorg. Een zorgaanbod dat past bij de veranderende zorgvraag. Met het programma Volwaardig leven wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de zorg beter laten aansluiten bij de zorgvraag van mensen. Dit heet persoonsgerichte zorg. Dossier Persoonsgerichte Zorg. Laatste aanpassing. 20 januari, 2020. De huisarts werkt persoonsgericht en houdt in het contact met de patiënt rekening met zijn persoonlijke context, levensloop, leef- en werkomgeving. Aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de patiënt bij het behandelbeleid is uitgangspunt. De Vragenlijst Persoonsgerichte Zorg (P-CAT NL) meet de mate waarin de verzorgenden en de zorgorganisatie persoonsgericht werkt (P-CAT; Edvardsson, e.a., 2010). De vr...