Gratis elektronische bibliotheek

God de Heilige Geest - Lloyd-Jones

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,42
ISBN: 9789050309066
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Lloyd-Jones

U vindt de pdf van het boek God de Heilige Geest hier

Omschrijving:

De bekende Engelse theoloog Dr. Martyn Lloyd - Jones hield in zijn gemeente gedurende een aantal jaren lezingen over de praktijk van de geloofsleer en over het leven als christen. Martyn Lloyd - Jones behandelde vele onderwerpen, zoals het gezag van de bijbel, de schepping van de mens, de erfzonde, de godheid van Christus, de verzoening en het plaatsvervangend lijden, rechtvaardiging en heiligmaking, de zekerheid van het geloof en de gaven van de geest. Deze lezingen over de geloofsleer vormen het basismateriaal voor de serie god de vader, god de zoon, god de heilige geest en de laatste dingen.In dit deel behandelt Martyn Lloyd - Jones de persoon en het belangrijke werk van de heilige geest. Hij is de goddelijke en machtige kracht, die actief betrokken is bij bekering, verlossing, wedergeboorte en heiliging. Ook de betekenis van Pinksteren, de doop met de heilige geest en de gaven van de geest worden door Martyn Lloyd Jones uitvoerig en zeer duidelijk beschreven.

...Ontdek hoe je de […] De Heilige Geest is de derde persoon van de Drie-eenheid ... De Drie-eenheid, drie en toch één? - EO.nl/Bijbel ... . Hij wordt vele malen genoemd in het Oude Testament. Hij wordt dan "de Geest van God" of "de Geest van de Heere" genoemd (zie bijvoorbeeld Genesis 1 vers 2; 1 Samuel 10 vers 10; Jesaja 61 vers 1). In het Oude Testament komt Hij vaak "op" degenen die apart staan, om God op een of andere manier te dienen (zie bijvoorbeeld ... Bijbelteksten over de Geest - Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof ... Preken over de Heilige Geest | Huis van God ... ... Bijbelteksten over de Geest - Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en… Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld… Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in… Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest… Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting… De heilige geest is Gods kracht in actie, zijn werkzame kracht (Micha 3:8; Lukas 1:35).God zendt zijn geest uit door zijn kracht of energie ergens op te richten om zijn wil uit te voeren (Psalm 104:30; 139:7).Het woord 'geest' in de Bijbel is een vertaling van het Hebreeuwse woord roeach en het Griekse woord pneuma.In de meeste gevallen duiden die woorden op Gods werkzame kracht, zijn ... Wie de Heilige Geest? Hoe kunnen we wandelen in de Geest? Wat is dopen in de Geest, water en vuur? Wat zijn de gaven van de Geest? Meer dan 160+ preken. De Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit (v. Lat.: trinitas) is de theologische opvatting in veel takken van het christendom dat er één God bestaat in drie goddelijke entiteiten: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest.In deze betekenis krijgt het woord een hoofdletter. Met name van belang is het standpunt dat Jezus God én mens is. Bijbelteksten over de Heilige Geest - Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens… Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen… Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee… Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en ...