Gratis elektronische bibliotheek

Kwaliteit In Ontwerpbeleid - J.G. Maas

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 3,66
ISBN: 9789014092546
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.G. Maas

Alle J.G. Maas boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Veel bedrijven passen binnen een ontwerpafdeling een strategie van kwaliteitsbeheersing toe met de nadruk op het vakmanschap van de ontwerpers. De meeste aandacht gaat dan uit naar de techniek en de bedrijfskundige aspecten komen in het gedrang. Dit is met name het geval bij ondernemingen waar geen kwaliteitszorgfunctionaris binnen de ontwerpafdeling is. Zonder specifiek toezicht op het algemene bedrijfsbelang bestaat het risico dat zaken zoals wijzigingsbeheer en ontwerptoetsing te weinig aandacht krijgen. Het gevolg: veel testen en wijzigingen, lange doorlooptijden en hoge kosten. Ontwerpers eigenen zich onder het mom van creativiteit vaak een grote mate van vrijheid toe. Kwaliteitsmanagement dient erop toe te zien dat deze vrijheid geen vrijblijvendheid wordt. Dit betekent een tweevoudige functie: zekerstellen dat het ontwerpproces voldoende is onderbouwd met kwantitatieve en kwalitatieve methoden, zoals berekeningen, proefopzetten en literatuuronderzoek en erop toezien dat de taken en werkresulaten uit de ontwerpafdeling voldoende concreet worden vastgelegd en afgesproken. Jan Maas, auteur van een reeks andere werken over kwaliteitsmanagement, beschrijft een scala aan methoden en technieken die zowel de technische als de bedrijfskundige kanten van ontwerpprocessen belichten. De lessen geleerd uit de kwaliteitszorgevolutie spelen een belangrijke rol in de beschreven aanpak. Een aanpak die het traject van het eerste idee tot de ontwerpvrijgave splitst in fasen. Door bij de overgang tussen fasen toetsingen te laten plaatsvinden kunnen concrete mijlpalen worden ingevoerd, waarbij tussentijdse successen kunnen worden gemeten. Dit houdt de spanning en het plezier in het werk er in.

...15. Op 28 april 2015 heeft het college van B&W het ontwerp van de "Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Groesbeek/Berg en Dal" vastgesteld ... PDF TRIZ, gestructureerd problemen oplossen1 ... . In dit artikel vind je een complete lijst eigenschappen, kwaliteiten en valkuilen die je kunt gebruiken als input voor eigen ontwikkelpunten, en die van anderen. Maar je kunt deze persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten lijst natuurlijk ook gebruiken voor op je cv, bij een sollicitatie, voor feedback, of bij een beoordelingsgesprek. 2. Kwaliteit verbeteren met metrics methode. De tweede methode is de metrics-methode. Om te bepalen waar het aan de kwaliteit schort gi ... Kwaliteit en kwaliteitseisen in projecten ... . 2. Kwaliteit verbeteren met metrics methode. De tweede methode is de metrics-methode. Om te bepalen waar het aan de kwaliteit schort ging men in bedrijven metingen verrichten aan de producten en de productie processen. De bedoeling was om via de verzamelde cijfers de zwakke punten in het productiesysteem te ontdekken. Volmerink: "Hoofddoelstelling van het Rood-voor-Rood-beleid is de ruimtelijke kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Naast de sloop van landschap ontsierende bebouwing dient er te worden geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. In het ontwerp-beleid was al opgenomen dat de compensatiewoning moet worden gerealiseerd op de slooplocatie. Landingsbaan voor kwaliteit over management...