Gratis elektronische bibliotheek

Invloeden die de ontwikkeling van kinderen en adolescenten (ernstig) kunnen bedreigen - H.J. Westerveld

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 3,41
ISBN: 9789035222526
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H.J. Westerveld

De beste pdf van Invloeden die de ontwikkeling van kinderen en adolescenten (ernstig) kunnen bedreigen die u hier kunt vinden

Omschrijving:

De ontwikkeling van kinderen en adolescenten kan op tal van manieren bedreigd worden. Als kinder- en jeugdpsycholoog spreekt de auteur uit ervaring; regelmatig worden er kinderen en jongeren bij hem aangemeld bij wie de algehele ontwikkeling door verschillende invloeden schade toegebracht wordt. Vaak is het duidelijk dat de ontwikkeling bedreigd wordt, zoals bij kindermishandeling en seksueel misbruik als een specifieke vorm van kindermishandeling. Minder bekende fenomenen die een negatieve invloed op de ontwikkeling kunnen hebben zijn bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en allerlei factoren die met adopties samenhangen.In een serie boeken over ontwikkelingsstoornissen, functiestoornissen en de hulp-verleningsmogelijkheden bij kinderen en adolescenten met sociaal-emotionele problemen mag een boek over invloeden die de ontwikkeling kunnen beschadigen niet ontbreken. Immers, als er zicht is op voor de ontwikkeling negatieve factoren kan de hulpverlening daar meer op toegespitst worden.In Invloeden die de ontwikkeling van kinderen en adolescenten (ernstig) kunnen bedreigen wordt, evenals in de andere boeken, de theorie afgewisseld en onderbouwd met casusbeschrijvingen en voor de praktijk nuttige adviezen.Het boek is primair bedoeld voor hen die op hbo-niveau opgeleid zijn voor kind-gerichte beroepen, of daar nog voor studeren.Henk Westerveld is in 1984 afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog. Hij is werkzaam bij een regionale basisgezondheidsdienst en in het speciaal onderwijs. Van zijn hand verschenen inclusief dit boek vier boeken op het terrein van de psychologie van kinderen en adolescenten, die samen een serie vormen. Hij publiceerde naast deze uitgave De hulpverlening rond het kind met sociaal-emotionele problemen, Kinderen en adolescenten met ontwikkelingsstoornissen, Kinderen en adolescenten met functiestoornissen.Deze vier boeken vormen een eenheid en kunnen dus als een korte serie beschouwd worden, hoewel ieder boek ook afzonderlijk gelezen of bestudeerd kan worden

...olescenten. Het VN-Kinderrechtencomité besteedt daar in haar General Comment nr ... General Comment nr. 4 van het VN Kinderrechtencomité. ... . 4 van 1 juli 2003 aandacht aan. Ondanks dat kinderen de kans krijgen om op te groeien in een relatief welvarende omgeving, en dit hen ontwikkelingsperspectieven biedt die in het land of de situatie van herkomst niet mogelijk waren, is een adoptie een ingrijpende gebeurtenis die zeer diverse gevolgen kan hebben voor een kind, en invloed kan hebben tot in volwassenheid. Dit boek geeft handvatten voor het diagnostisch proces en de behandeling van e ... PDF De basis van opvoeding en ontwikkeling ... . Dit boek geeft handvatten voor het diagnostisch proces en de behandeling van extreme prikkelbaarheid bij kinderen en adolescenten. Het beschrijft de ontwikkeling van abnormale toestanden van woede en de gevolgen daarvan voor de latere ontwikkeling. Hiermee is het zeer nuttig voor professionals in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg, het onderwijs en de wetenschap. Kennis over en begrip ... Psychosociale ontwikkeling: de invloed van leeftijdsgenoten Relaties met leeftijdgenoten zijn gebaseerd op gelijkheid en sociale positie. Niet al deze relaties zijn positief. Sommige hebben een verstorende invloed op de ontwikkeling. In dit artikel worden onder andere de kenmerken, de dynamiek, de effecten en de invloeden van vriendschappen ... speciaal basisonderwijs. Hierbij werd gekeken naar de invloeden van leeftijd, intelligentie en de door kinderen ervaren sociale steun van ouders en leerkracht. Zelfwaardering werd gemeten door middel van de CBSK of de CBSJK, welke vijf dagen werden ingevuld door 59 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. De kwaliteit van de ouder-adolescent relatie lijkt een aanmerkelijke invloed te hebben op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Deze veronderstelling wordt ruimschoots ondersteund door een veelvoud aan onderzoeken. Noom, Deković en Meeus (1999) toonden aan De enkele mogelijkheid van een bedreiging voor de ontwikkeling van het kind biedt onvoldoende basis voor de toepassing van de maatregel van ondertoezichtstelling. 3.8.5. Op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, is het hof van oordeel dat de kinderen, zelfs afgezien van de problematiek ten aanzien van de contactregeling, ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd. de ontwikkeling van EF. Dit onderzoek richt zich daarom op diverse gezinsfactoren die mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling van EF bij kinderen van 8 tot 12 jaar. Indien blijkt dat bepaalde gezinsfactoren van invloed zijn op de ontwikkeling van EF, dan kunnen interventies hier op toegespitst worden. gedrag en de opvoedingsvaardigheden van ouders kunnen beïnvloeden. U krijgt informatie over hoe u zogenaamde 'oudersignalen' kunt vertalen naar mogelijke gevolgen voor de veiligheid en ontwikkeling van kinderen, en welke instrumenten u daarbij kunnen helpen. Ten slotte bespreken we het hulpaanbod aan zowel ouders als kinderen. Kwetsbaarheidverhogende en protectieve factoren kunnen van grote invloed zijn op het verloop van de ontwikkeling. Dus niet alleen de invloeden van buitenaf. Sluit aan op dynamische interactionisme: mensen geven vorm aan eigen omgeving, maar worden zelf ook door hun omgeving vormgegeven. Ook wel: 'transactionele modellen'. De rol van de ouders in de ontwikkeling van eetpathologie bij obese kinderen en adolescenten: een literatuurstudie. _____ De prevalentie van obesitas bij kinderen en adolescenten neemt de laatste jaren sterk toe. Dit gaat gepaard met heel wat medische gevolgen en er is ook evidentie voor een comorbiditeit met psychopathologie. De volgende factoren (de prenatale risicofactoren), kunnen invloed hebben op de prenatale ontwikkeling van een kind: 1. Leeftijd van de moeder Bij moeders tussen de 20 en 35 jaar is het sterftecijfer van de baby's relatief laag. Dit percentage ligt hoger bij jonge en oudere moeders. Een verhoogde kans op het krijgen van een kind met het Down ... Die taken krijgen in de JGZ in navolging van de gezondheidsbevordering vanaf het eind van de 20e eeuw een impuls (Lim en Prinsen, 1999; Prinsen en Verhegge, 2002; Hermanns ...