Gratis elektronische bibliotheek

De adem van God. De heilige geest in kerk en kosmos. - A. van de Beek

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,2
ISBN: 9789026601415
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A. van de Beek

U kunt het boek De adem van God. De heilige geest in kerk en kosmos. downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De leer van de Heilige Geest is in de christelijke traditie een van de moeilijkste onderwerpen. De Geest immers is ongrijpbaar als de lucht die we inademen maar tevens is hij de kracht die het leven draagt. Ongrijpbaar - en juist daarom telkens weer een uitdaging. De Heilige Geest is het geheimenis van het leven en daarom van essentieel belang. Maar tegelijkertijd schieten onze woorden en systemen steeds weer te kort en zijn er perioden in de kerkgeschiedenis waarin over de Heilige Geest vrijwel gezwegen wordt. In dit boek is opnieuw geprobeerd om woorden te vinden over de Heilige Geest en zijn werk. Komend vanuit het gereformeerde protestantisme treedt de auteur in gesprek met andere christelijke tradities: de oosterse orthodoxie, het rooms-katholicisme, de liberale theologie, de charismatische beweging, de feministische theologie. Er is geprobeerd om de grote variatie aan inzetten en themata zoveel mogelijk te verwerken. Want als het gaat over de Heilige Geest kan men zich niet tot een beweging beperken. Het gaat daarom over het meest unieke van de Geest van de verrezen Christus en het gaat over de scheppende kracht in de kosmos. Het gaat over alles wat nu gebeurt en eerder gevormd werd. Maar ook over de tegenwoordigheid van God, die als een brandend vuur alles onder kritiek stelt. Het gaat over het wereldwijde en over de meest persoonlijke beleving. Het gaat om de diepste doordenking - waar onze gedachten ons voeren tot speculatieve hoogten, tot het mysterie van de Drie-eenheid - en het gaat om de nuchtere gehoorzaamheid aan onze opdracht.

...t U vervult Gods volk met uw kracht: U leert ons de taal van de liefde spreken: U bidt in ons met een nieuwe taal: U laat ons Gods licht en warmte ervaren: U bent het liefdesvuur dat ons doordringt: Stroom van levend water: * Die mij leert geven en vergeven: Kom, heilige Geest ... De Heilige Geest laat de Kerk zonden en schandalen ... ... ... Vrijwel alles wat wij zien in de wereld is al tot stand ge-bracht in de Kracht van de Heilige Geest. Als wij vanuit een ruimteschip naar de wereld kijken zien wij een schepping van de eeuwige, almachtige Jehovah die een is met de Heilige Geest. De schepping van de Kosmos de hemel boven ons is het werk van de Geest Gods. We lezen bij Job ... De Kerk wordt dus geboren uit het vuur van de liefde en door een brand die uitslaat en met Pinksteren de kracht openbaart van het woord van de Verrezene, doordrongen van de Heili ... De Heilige Geest - Kom meer te weten over wie Hij is - EO ... ... . De schepping van de Kosmos de hemel boven ons is het werk van de Geest Gods. We lezen bij Job ... De Kerk wordt dus geboren uit het vuur van de liefde en door een brand die uitslaat en met Pinksteren de kracht openbaart van het woord van de Verrezene, doordrongen van de Heilige Geest. Het nieuwe en definitieve verbond steunt niet langer op de wet, geschreven op stenen tafelen, maar op de werking van Gods Geest die alles nieuw maakt en zich verankert in harten van vlees In de Bijbel wordt niet nader uitgelegd waarom men elkaar de heilige kus moet geven en wat de heilige kus betekent. In de vroege kerk is het geven van de heilige kus algemeen ingeburgerd. Er zijn dan ook meerdere geschriften van kerkvaders waarin het gaat over de heilige kus. De Heilige Geest zoekt mensen die Hem toestaan het leven van Jezus door hen heen te leven. Daarvoor is het belangrijk dat je het verschil leert zien tussen de Heilige Geest in ons en de Heilige Geest op ons.In dit boekje laat Wilkin van de Kamp je aan de hand van de Bijbel en persoonlijke ervaringen zien hoe deze tweevoudige zalving in het leven van Jezus en de discipelen functioneerde en hoe ... God de Geest is de liefdesband tussen God de Vader en God de Zoon, zo leert de Kerk. Deze Drie Personen zijn tezamen de Ene God. In de heilsgeschiedenis sprak de Geest door de profeten, verwekte Hij Jezus bij Maria, liet Hij Jezus uit de doden opstaan, genereerde Hij de Kerk, inspireerde Hij de martelaren en is Hij de Helper van de gemeenschap der gelovigen tot aan het eind der tijden. De Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit (v. Lat.: trinitas) is de theologische opvatting in veel takken van het christendom dat er één God bestaat in drie goddelijke entiteiten: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest.In deze betekenis krijgt het woord een hoofdletter. Met name van belang is het standpunt dat Jezus God én mens is. Waar de Heilige Geest aanwezig is in de kerk, vinden vaak wonderen en tekenen plaats, dit zijn de meer opvallende zaken, maar ook zorgt de Heilige Geest voor minder opvallende zaken. Mensen worden veranderd, de bijbel wordt beter begrepen en het bewustzijn van het bestaan van God wordt veel groter. De meeste christenen zijn het er wel over eens: Gods Drie-eenheid is het hart van het christelijk geloof. We zijn gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Geest. Met de Apostolische Geloofsbelijdenis ... De Heilige Geest legt dus de verbinding van God naar onze wereld. Dat zie je terug in de hele bijbel. Genesis 1:2, God schiep de hemel en de aarde. De aarde was toen nog één grote woeste puinhoop en de Geest van God zweefde over het water. God legde verbinding met die wereld die hij gemaakt had. Het verhaal van God en de mensen wordt tot op de dag van vandaag doorverteld. De Heil...