Gratis elektronische bibliotheek

Professionele verschoningsrecht - Vranken

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1986-01-01
BESTANDSGROOTTE: 3,66
ISBN: 9789027124821
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Vranken

U vindt de pdf van het boek Professionele verschoningsrecht hier

Omschrijving:

Professionele verschoningsrecht

...ikel 218 Sv geeft geen opsomming van de (categorie├źn van) personen die gebruik kunnen maken van het in die bepaling bedoelde verschoningsrecht ... Historisch overzicht Preadviezen | NJV Nederlandse ... ... . De bepaling spreekt slechts van '[hen] die uit hoofde van hun stand, hun beroep of hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn'. Download Citation | On Jan 1, 2019, N.A.M.E.C. (Nathalie) Fanoy published Het professionele verschoningsrecht in het nieuwe wetboek | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Het verschoningsrecht van getuigen in de civiele procedure Wie opgeroepen wordt als getuige bij een civiel getuigenverhoor is op grond van artikel 165 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) verplicht te verschijnen en alle vragen naar waarheid te beantwoorden. Het professionele verschoningsrecht: de arts, de advocaat en de journalist in de Nederlandse strafpraktijk, preadvies Nederlands-Vlaamse Vere ... Het professionele verschoningsrecht in het nieuwe wetboek ... . Het professionele verschoningsrecht: de arts, de advocaat en de journalist in de Nederlandse strafpraktijk, preadvies Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht T.N.B.M. Spronken , C.H. Brants Criminal Law and Criminology week 2: het professionele verschoningsrecht keulen en knigge, strafprocesrecht, deventer: kluwer 2016, 350-354 (canvas) jansen en keppel, 'het geheim van de Recht, Overheidsadministratie, verschoningsrecht, Verschoningsrecht Taal Nederlands Serie Handelingen der Nederlandsche Juristen-Vereeniging Meer informatie Uitgever W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle Verschenen 1986 ISBN 9027124825 Kenmerken 210 pagina's, 21 cm In de conceptwetsvoorstellen tot vaststelling van Boek 1, 2 en 6 van het nieuwe Wetboek van Strafvordering is een aantal voorstellen gedaan voor een nieuwe regeling van het 'professionele verschoningsrecht': het verschoningsrecht van bepaalde beroepsbeoefenaren met een vertrouwenspositie die in het kader van hun beroepsuitoefening een geheimhoudingsplicht hebben. discussiestuk professioneel verschoningsrecht ex artikel 218 sv in 2012 is het programma versterking prestaties in de strafrechtketen (vps) van start gegaan. 1947 's-Gravenhage. 1. In hoeverre behoeven de bepali...