Gratis elektronische bibliotheek

Gemeenten in ontwikkeling - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 1998-12-01
BESTANDSGROOTTE: 12,90
ISBN: 9789023234289
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Alle none boeken die u van ons leest en downloadt

Omschrijving:

Gemeenten in ontwikkelingHerindeling en kwaliteit Gemeentelijke herindeling is uitgegroeid tot één van de grotere operaties in het openbaar bestuur. Daarmee is de facto een belangrijk voertuig ontstaan voor de reorganisatie van het binnenlands bestuur. Het herindelingsbeleid kent vele fervente voorstanders en tegenstanders. De effecten zijn omstreden. Over de effecten van herindeling op de langere termijn leven veel vermoedens, maar is verder weinig bekend. Dit boek geeft de resultaten weer van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de effecten van gemeentelijke herindeling op langere termijn. De effecten worden onderzocht in termen van een meerdimensionaal kwaliteitsbegrip waarin naast product-kwaliteit ook de bestuurlijke en institutionele kwaliteit van de gemeente in verschillende gedaanten centraal staat. Het onderzoek leidt op een aantal punten tot opmerkelijke inzichten die afwijken van de meer gangbare conclusies en geeft aanleiding het instrument herindeling naar de toekomst toe te bezien als onderdeel van een meer structureel proces van kwaliteitszorg in het lokale bestuur.

...gingen wij het land in om met u in gesprek te gaan over thema's die in úw regio spelen en die u belangrijk vindt voor de komende jaren ... Inzicht in dementiebeleid gemeenten | Movisie ... . De provincie Overijssel helpt gemeenten de omslag te maken naar een duurzame ontwikkeling via programma's als Nieuwe Energie, Verduurzaming landbouw en Circulaire Economie. Een aantal gemeenten heeft al stappen gezet in het vertalen van de Global Goals naar gemeentelijke duurzaamheidsdoelen, zoals Deventer, Tilburg en Oss. De noodzaak voor gemeenten om regionaal samen te gaan werken neemt toe door een toenemende mate van decentralisatie van taken. Dit be ... PDF Samenwerking onderwijs en gemeenten in ontwikkeling ... . De noodzaak voor gemeenten om regionaal samen te gaan werken neemt toe door een toenemende mate van decentralisatie van taken. Dit betreft zowel de samenwerking met andere gemeenten als de lokale integrale samenwerking in gemeenten zelf met bijv. zorginstellingen maar ook de samenwerking met burgers en burgerinitiatieven. In 2014 is in opdracht van VNG en het A+O fonds door CAOP een verkenning uitgevoerd naar de rol van HR in 2020. De verkenning is uitgevoerd door middel van enquête en interviews met hoofden en directeuren P&O van gemeenten, gemeentesecretarissen en HR-wetenschappers waarin hun visie wordt gevraagd op ontwikkelingen en veranderingen die gemeenten raken en de gevolgen hiervan voor personeel en ... Deze publicatie in verband met de drie decentralisaties in het sociaal domein is het resultaat van een verkenning samen met gemeenten, kennisinstituten en partners uit welzijn, zorg, onderwijs en arbeid. Doelstelling is het op gang brengen van een landelijk dialoog over de transformatie van gemeenten in de periode 2015-2020. Het inspireren van gemeenten met toekomstbestendige beelden en ... De gemeente Amsterdam bouwt, samen met andere gemeenten in de regio en partijen uit de markt en het bedrijfsleven, aan een economisch sterke en duurza...