Gratis elektronische bibliotheek

Een kwestie van samenspel - Simone van de Lindt

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2005-04-14
BESTANDSGROOTTE: 10,28
ISBN: 9789023240112
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Simone van de Lindt

De beste pdf van Een kwestie van samenspel die u hier kunt vinden

Omschrijving:

"Werken aan netwerken binnen de (openbare) geestelijke gezondheidszorg ¿ de (O)GGZ ¿ is even uitdagend als lastig. Betrokken medewerkers, een adequate regievoering en zwart-op-witafspraken in convenanten hebben weliswaar een stimulerende invloed, maar toch blijkt er ook nog veel onbekend te zijn over de factoren die van samenwerking een succesvolle onderneming maken.Een kwestie van samenspel gaat in op het sturen en verbeteren van de organisatie van samenwerkingsverbanden die een zorgketen trachten te realiseren voor dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten en verslaafden met ernstige problemen op allerlei belangrijke levensgebieden, en de resultaten die op dat punt zijn en worden bereikt. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden worden diverse samenwerkingsmodellen geanalyseerd. Bovendien introduceert het boek een instrument en een leidraad om regionale samenwerking door te lichten en verbeteringen bij het realiseren van een zorgketen binnen de (O)GGZ te stimuleren.Deze uitgave vormt de weerslag van een onderzoek door het Trimbos-instituut naar goede praktijkvoorbeelden van (O)GGZ-samenwerking en is bedoeld voor projectleiders, managers, kwaliteitsmedewerkers en alle andere betrokkenen bij het werkveld.Drs. Simone M. van de Lindt is socioloog en werkzaam als adviseur, als opleider bij de Centrale RINO Groep en als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut in Utrecht. Eerder verscheen van haar hand Bemoei je ermee, een leidraad voor assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders (Koninklijke Van Gorcum BV, 2000).Een kwestie van samenspel1Het veld, het spel en de spelers 1.1Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) 1.2Partners en hun perspectieven in de samenwerking 1.3Doelen en doelgroepen 1.4OGGZ-samenwerkingsverbanden 1.5Kansen en bedreigingen 2Zorgketen voor zorgmijders 2.1Modellen van samenwerking 2.2Zorgketen voor zorgwekkende zorgmijders 2.3Regionaal Convenant 2.4Partners in de uitvoering: binnen- en buitenkring 2.5Sterke en zwakke kanten van de samenwerkingsmodellen 3Instrument Positiebepaling Samenwerking OGGZ (IPSO) 3.1Wat is IPSO? 3.2Ontwikkelingsfasen 3.3Aandachtsgebieden 3.4Onderwerpen en indicatoren: keuze toegelicht 3.5Toepassingen 4Leidraad voor de toepassing van de IPSO 4.1Stappenplan voor de IPSO 4.2Voorbereiding 4.3Deelnemers aan de IPSO 4.4Individueel scoren en een profielschets maken 4.5Analyseren, discussiëren en positie bepalen 5IPSO instructie: werkblad Organisatie 5.1Focus op de ¿Organisatie¿ van de samenwerking 5.2Leiderschap 5.3Beleid en strategie 5.4Management van medewerkers 5.5Management van middelen 5.6Management van processen 5.7Waardering van de organisatie 6IPSO instructie: werkblad Resultaten 6.1Focus op de ¿Resultaten¿ van de samenwerking 6.2Cliënten 6.3Omgeving: familie, kennissen, buurt 6.4Collega-professionals 6.5Keten van zorg 6.6Interpretatie van de resultaten 7Naar een beter samenspel 7.1Casus Halma 7.2Tips voor een betere organisatie 7.3Casus Domino 7.4Tips voor betere resultaten "

... editie van het Security Management magazine van 2018 staat het artikel 'Slim samenspel van techniek, organisatie én mens' met Inge Wetzer (Hoffmann Cybersecurity) en Henk Bijsterbosch (QSight IT) over een cyberveilige organisatie ... Sport - Een kwestie van Samenspel! - CDA Maastricht ... . Samenspel. In actieonderzoek blijkt het mogelijk om de kritische houding en onderzoeksexpertise van een 'onafhankelijke' derde te combineren met de inhoudelijke expertise, de lokale kennis en de gedrevenheid van de practitioners, die hun eigen werksysteem onderzoeken en veranderen.Die combinatie alleen garandeert nog geen succes - dat ontstaat pas gaandeweg, als het lukt om het samenspel ... Een kwestie van professioneel samenspel. Utrecht: NVZ. 29 Vulto, Marij E (2012). Toekomstige inzet verpleegkundigen i ... Amazon.it: Een kwestie van samenspel: sturen en verbeteren ... ... .Die combinatie alleen garandeert nog geen succes - dat ontstaat pas gaandeweg, als het lukt om het samenspel ... Een kwestie van professioneel samenspel. Utrecht: NVZ. 29 Vulto, Marij E (2012). Toekomstige inzet verpleegkundigen in UMC's. Vooronderzoek voor NFU . Gouda: STG/HMF. Verpleeg- en verzorgingshuiszorg en thuiszorg 30 Haterd, Judith van de & Niels Zwikker (2009). samenspel Gezamenlijke besluitvorming bij dementie. ... gens de Zorgstandaard Dementie een van de voorwaarden voor goede zorg. ... van besluitvorming in het netwerk van de persoon met dementie. 1. De kwestie bespreken Wat is er aan de hand? Eenduidig gedragen visie op de kwestie die wordt aan - Echter, als ouder kun je dit proces bevorderen. Laat jouw kind veel met anderen samenspelen, leer basisvaardigheden als delen en leer hem wat allemaal wel en niet mag. Op een goede manier samen spelen is eigenlijk een kwestie van heel veel doen, inclusief struikelen, vallen en opstaan. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Meer informatie Zoals een zorginstelling in Amstelveen waar mantelzorgers aangeven dat er beter naar ze wordt geluisterd sinds er meer aandacht voor samenspel is. Ze voelen zich betrokken bij de invulling van het zorgleefplan en aangezien de vrijwilligerscoördinator nu ook mantelzorgondersteuner is, kunnen ze bij iemand terecht. Elk bouwproject is een samenspel tussen mens, procesmanagement, techniek en projectmanagement. Uit het onderzoek blijkt dat bouwprofessionals denken dat veruit de meeste positieve resultaten te vinden zijn in de 'zachte kant' van de bouw: de factor mens. Meer met industrialiseren, met assemblage van prefab-modulebouwelementen op de werkplaats. Ook de bemoeienissen van de 3 duivenbonden in die affaire , met name de NPO, de Engelse en de Franse die verdienen een pluim. De afwerking van deze kwestie is dankzij hun toedoen voor John Heijnen naar tevredenheid opgelost. ... En uitgaande van dit gegeven stond de grote massa van het samenspel op tijd buiten met de neus in lucht. Wat hen raakt verheffen ze tot een publieke zaak, tot een kwestie van en voor de gemeenschap of de maatschappij. Samenspel tussen rollen en functies. Functies zitten dus aan de uitvoeringskant: ze laten zien op welke processen we mikken via onze activiteiten om missies en rollen waar te maken. Een geheel of gedeeltelijk interieur kiezen is een kwestie van samenspel. Allereerst in dialoog met de mensen die er elke dag van willen genieten. En daarna in de creatieve sessie met de ontwerper. Steeds in wisselwerking met u. Daarbij houdt u een vinger aan de pols en geeft u aan of het HG Woonidee voorstel goed blijft voelen. Board dynamics, een kwestie van bestuurscultuur. De wijze waarop leden van een bestuursraad onderling met elkaar omgaan noemt men al eens de 'zachte kant' van het besturen. Maar u mag het belang van de onderliggende verhoudingen tussen de bestuurders noch de wijze van interactie rond hun bestuurlijke rollen onderschatten. Een beginnende groep blokfluiters kan dus maar beter uit een flink aantal spelers bestaan, waardoor per stem sprake is van een meervoudige bezetting. Samenspel met andere moderne muziekinstrumenten Veel blokfluiten zijn om historische redenen lager dan de tegenwoordig officiële frequentie van A=440 Hz (de toonhoogte van een gebruikelijke stemvork). Alles draait daarbij om de timing, maar ook afstand en snelheid moeten kloppen. Dat is vooral een kwestie van samenspel, waarbij niet alleen het resultaat schitterend wordt, maar de opnames ook nog eens erg leuk zijn om te doen. Oftewel: Fun on wheels met een vet eindproduct!...