Gratis elektronische bibliotheek

Een kwestie van samenspel - Simone van de Lindt

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2005-04-14
BESTANDSGROOTTE: 6,1
ISBN: 9789023240112
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Simone van de Lindt

De beste pdf van Een kwestie van samenspel die u hier kunt vinden

Omschrijving:

"Werken aan netwerken binnen de (openbare) geestelijke gezondheidszorg ¿ de (O)GGZ ¿ is even uitdagend als lastig. Betrokken medewerkers, een adequate regievoering en zwart-op-witafspraken in convenanten hebben weliswaar een stimulerende invloed, maar toch blijkt er ook nog veel onbekend te zijn over de factoren die van samenwerking een succesvolle onderneming maken.Een kwestie van samenspel gaat in op het sturen en verbeteren van de organisatie van samenwerkingsverbanden die een zorgketen trachten te realiseren voor dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten en verslaafden met ernstige problemen op allerlei belangrijke levensgebieden, en de resultaten die op dat punt zijn en worden bereikt. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden worden diverse samenwerkingsmodellen geanalyseerd. Bovendien introduceert het boek een instrument en een leidraad om regionale samenwerking door te lichten en verbeteringen bij het realiseren van een zorgketen binnen de (O)GGZ te stimuleren.Deze uitgave vormt de weerslag van een onderzoek door het Trimbos-instituut naar goede praktijkvoorbeelden van (O)GGZ-samenwerking en is bedoeld voor projectleiders, managers, kwaliteitsmedewerkers en alle andere betrokkenen bij het werkveld.Drs. Simone M. van de Lindt is socioloog en werkzaam als adviseur, als opleider bij de Centrale RINO Groep en als wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos-instituut in Utrecht. Eerder verscheen van haar hand Bemoei je ermee, een leidraad voor assertieve psychiatrische hulp aan zorgmijders (Koninklijke Van Gorcum BV, 2000).Een kwestie van samenspel1Het veld, het spel en de spelers 1.1Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ) 1.2Partners en hun perspectieven in de samenwerking 1.3Doelen en doelgroepen 1.4OGGZ-samenwerkingsverbanden 1.5Kansen en bedreigingen 2Zorgketen voor zorgmijders 2.1Modellen van samenwerking 2.2Zorgketen voor zorgwekkende zorgmijders 2.3Regionaal Convenant 2.4Partners in de uitvoering: binnen- en buitenkring 2.5Sterke en zwakke kanten van de samenwerkingsmodellen 3Instrument Positiebepaling Samenwerking OGGZ (IPSO) 3.1Wat is IPSO? 3.2Ontwikkelingsfasen 3.3Aandachtsgebieden 3.4Onderwerpen en indicatoren: keuze toegelicht 3.5Toepassingen 4Leidraad voor de toepassing van de IPSO 4.1Stappenplan voor de IPSO 4.2Voorbereiding 4.3Deelnemers aan de IPSO 4.4Individueel scoren en een profielschets maken 4.5Analyseren, discussiëren en positie bepalen 5IPSO instructie: werkblad Organisatie 5.1Focus op de ¿Organisatie¿ van de samenwerking 5.2Leiderschap 5.3Beleid en strategie 5.4Management van medewerkers 5.5Management van middelen 5.6Management van processen 5.7Waardering van de organisatie 6IPSO instructie: werkblad Resultaten 6.1Focus op de ¿Resultaten¿ van de samenwerking 6.2Cliënten 6.3Omgeving: familie, kennissen, buurt 6.4Collega-professionals 6.5Keten van zorg 6.6Interpretatie van de resultaten 7Naar een beter samenspel 7.1Casus Halma 7.2Tips voor een betere organisatie 7.3Casus Domino 7.4Tips voor betere resultaten "

...psonderwijs en arbeidsmarkt: working apart together' Anky Veldman is lid van het college van bestuur van roc Aventus en voorzitter van de bedrijfstakgroep Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn (gdw) van de mbo Raad ... Sport - Een kwestie van Samenspel! - CDA Maastricht ... . samenspel samenspel zelfst.naamw. wijze waarop verschillende personen bij een spel elkaar steunen of een geheel vormen Voorbeeld: `Hij deed mee met het samenspel van die jongens. ` Bron: WikiWoordenboek. Een kwestie van samenspel: sturen en verbeteren van de zorgketen voor zorgmijders: instrument en leidraad: Amazon.es: Simone van de Lindt: Libros en idiomas extranjeros Een kwestie van samenspel. Sturen en verbeteren v ... Amazon.it: Een kwestie van samenspel: sturen en verbeteren ... ... . Een kwestie van samenspel: sturen en verbeteren van de zorgketen voor zorgmijders: instrument en leidraad: Amazon.es: Simone van de Lindt: Libros en idiomas extranjeros Een kwestie van samenspel. Sturen en verbeteren van de zorgketen voor zorgmijders: instrument en leidraad . Lindt, S. van der Van Gorcum, Assen 2005 128 pagina's, isbn 90 232 4011 1, € 16,90, Teamwork, een kwestie van samenspel. Deze blog beschrijft de complexiteit van het samenwerken in ons dagelijks leven. Het samenspel waar we met z'n allen mee te maken hebben wanneer we met familie, collega's, vrienden en onbekenden onze tijd doorbrengen. Title: Een kwestie van samenspel Subject: Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149(35):1972 Created Date: 8/19/2005 10:51:47 AM Over fotosynthese weten we veel meer dan over de bloei van de plant. Dat zorgt soms voor verrassingen, vooral bij nieuwe gewassen. De tuinder moet bij zijn regelregime rekening houden met jeugdfas...