Gratis elektronische bibliotheek

De Samaritanen - P.W. van der Horst

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2004
BESTANDSGROOTTE: 11,11
ISBN: 9789043510387
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P.W. van der Horst

U kunt het boek De Samaritanen downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Dit boek schetst de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van een religieuze groepering die slechts weinig mensen kennen maar die een lange en bewogen geschiedenis van circa 25 eeuwen heeft. De Samaritanen zijn, net als de joden, een godsdienstige groepering die zich baseert op de Tora van Mozes, maar die zich al in de vóórchristelijke tijd van het jodendom heeft afgescheiden. Hun geschiedenis kent veel vervolging (door joden, christenen en moslims) en daardoor heeft het samaritanisme soms op het punt gestaan te verdwijnen. Thans is het echter een opbloeiende gemeenschap in Israël die zich in toenemende mate in wetenschappelijke belangstelling mag verheugen. Dit boek informeert volgens de laatste stand van kennis niet alleen over hun geschiedenis maar ook over hun religieuze opvattingen, gebruiken en geschriften.

...met Pinksteren (Handelingen 2) is komen wonen in de harten van mensen: van hen die de Heere Jezus liefhebben ... Samaritanen - Definitie en betekenis | Bijbels woordenboek ... . Bijna de laatsten der Samaritanen Priesters op de heilige berg Gerizim. ©AP. Aan het begin van de vorige eeuw waren ze op 146 personen na uitgestorven, maar de Samaritanen bestaan nog, levend in ... De Samaritanen zijn een verschillende etnische en religieuze groep vond vandaag de dag vooral in Israël. De geschiedenis en de oorsprong van de Samaritanen zijn eigenlijk een beetje moeilijk vast te stellen, zoa ... Les Samaritains | Aide aux plus démunis ... . De geschiedenis en de oorsprong van de Samaritanen zijn eigenlijk een beetje moeilijk vast te stellen, zoals veel van hun geschriften zijn niet bewaard gebleven tot op deze dag, maar genetisch bewijs geeft duidelijk aan dat ze afstammen van de Israëlieten. De Samaritanen geloven dat de berg Gerizim de plaats is waar men moet aanbidden. Samaritanen geloven in engelen, maar niet in demonen of de duivel. Mozes heeft bij de Samaritanen bijna dezelfde plaats als Jezus bij de christenen. God heeft het bestuur van de wereld aan Mozes toevertrouwd. De kerk vertrekt niet wanneer een project is afgerond. Wanneer hulp via en vanuit kerken wordt gegeven is iedereen in de omgeving daarbij betrokken, ook de niet-kerkleden. Zij zien (op afstand) wat er gebeurt en welke impact dit heeft op het dagelijks leven. De Samaritaans-Joodse religieuze rivaliteit leeft voort, wat onderlinge huwelijken bemoeilijkt. De familie van de Joodse bruid verbreekt soms alle banden met de 'verloren dochter'. En anders is er wel het orthodoxe rabbinaat dat zich mordicus verzet tegen het 'uitleveren' van Joodse vrouwen aan nota bene de Samaritanen. De Samaritaan bestaat uit 52 woonzorgappartementen, 32 verpleegappartementen, dagbesteding en een medisch centrum. Daarmee biedt De Samaritaan een totaalpakket voor wonen en zorg. Voor fysiotherapie, gewichtsconsulent, logopedie, diëtiste, psychosociaal therapeut, kapper of pedicure hoeft u de deur niet meer uit. De Samaritanen ( / s ə m AER ɪ t ən z /; Samaritan Hebrew: ࠔࠠࠌࠝࠓࠩࠉࠌ, translit. Shamerim ( שַמֶרִים), "Guardians / Keepers / Watchers (de Tora)") zijn een ethnoreligious groep van de Levant afkomstig van de Israëlieten (of Hebreeën) van het Oude Nabije Oosten.. Ancestrally, Samaritanen beweren afdaling van de stam van Efraim en Manasse (twee zonen van Jozef ... De frictie tussen Joden en Samaritanen draait vaak om de Samaritaanse Pentateuch - ze verwijten elkaar tekstvervalsing, want er zijn nogal wat verschillen met de Joodse torah. Samaritanen De Samaritanen zijn een mengvolk, ontstaan doordat de Assyrische koning heidenen bracht in het gebied van Israël waaruit hij de tien stammen had weggevoerd. Deze heidenen vermengden zich met de weinige Israëlieten die daar nog woonden. De Samaritanen vervullen dezelfde rol als de tien stammen die geassimileerd werden in de volkeren....