Gratis elektronische bibliotheek

De Samaritanen - P.W. van der Horst

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2004
BESTANDSGROOTTE: 5,14
ISBN: 9789043510387
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P.W. van der Horst

U kunt het boek De Samaritanen downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Dit boek schetst de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van een religieuze groepering die slechts weinig mensen kennen maar die een lange en bewogen geschiedenis van circa 25 eeuwen heeft. De Samaritanen zijn, net als de joden, een godsdienstige groepering die zich baseert op de Tora van Mozes, maar die zich al in de vóórchristelijke tijd van het jodendom heeft afgescheiden. Hun geschiedenis kent veel vervolging (door joden, christenen en moslims) en daardoor heeft het samaritanisme soms op het punt gestaan te verdwijnen. Thans is het echter een opbloeiende gemeenschap in Israël die zich in toenemende mate in wetenschappelijke belangstelling mag verheugen. Dit boek informeert volgens de laatste stand van kennis niet alleen over hun geschiedenis maar ook over hun religieuze opvattingen, gebruiken en geschriften.

...verlaten, krijgt te maken met een minder barmhartige kant van deze kleine gemeenschap ... Samaritanen - Definitie en betekenis | Bijbels woordenboek ... . De Samaritanen zijn, net als de joden, een godsdienstige groepering die zich baseert op de Tora van Mozes, maar die zich al in de vóórchristelijke tijd van het jodendom heeft afgescheiden. Hun geschiedenis kent veel vervolging (door joden, christenen en moslims) en daardoor heeft het samaritanisme soms op het punt gestaan te verdwijnen. Bijbel. De Samaritanen zijn afstammelingen van de Dinaïeten, Afarsatieten, Tarpeli ... Les Samaritains | Aide aux plus démunis ... . Bijbel. De Samaritanen zijn afstammelingen van de Dinaïeten, Afarsatieten, Tarpelieten, Afarsieten, Archavieten, Babyloniërs en Elamieten (uit Susa) die in ballingschap naar het gebied van het koninkrijk Israël zijn afgevoerd (Ezra 4:9-10) en zich daar vermengden met de achtergebleven Joden.Ze werden niet geaccepteerd door de later teruggekeerde Joodse ballingen, waardoor ze als tweederangs ... Toch vormen de Samaritanen een buitengewoon interessante religieuze groepering die nu al zo'n 25 eeuwen bestaat en in ledental door de eeuwen heen varieerde van enkele honderdduizenden in de Romeise keizertijd tot nog geen 150 aan het begin van de twintigste eeuw. In de synagoge van de Samaritanen op de Gerizim. Op de Berg Gerizim wonen tot op de dag van vandaag circa 330 Samaritanen. En andere groep van ruim 400 woont in de plaats Holon. Ze voeren hun eigen, Samaritaanse rituelen uit. Tempel. De Samaritanen bouwden hun tempel aan het begin van de tweede eeuw voor Chr. Lang hebben ze er niet van genoten. Samaritanen De term sloeg in eerste instantie op de Israëlieten van het noordelijke tienstammenrijk, maar ging later ook de buitenlanders omvatten die daar na de verovering van Samaria in 740 v.Chr. door de Assyriërs heen waren gebracht. De Samaritanen zijn naar hedendaagse maatstaven niet zo barmhartig. Ze geloven in de eerste vijf Thora-boeken, tamelijk orthodox. Om het volk in stand te houden is uitsluiting gebruikelijk: ... De Samaritanen — Een uitstervend volk. ZOALS de mensen van China Chinezen worden genoemd en de mensen van Engeland met Engelsen worden aangeduid, zo staan de inwoners van Samaria bekend als Samaritanen. Men zou kunnen zeggen dat de geschiedenis van het Samaritaanse volk na 997 v.G.T. begon, ... De vijandschap tussen de Joden en de Samaritanen was een aloud, historisch gegeven: sedert de dagen van Alexander hadden ze steeds minder met elkaar te maken gehad. De twaalf apostelen voelden geen weerzin tegen het prediken in de Griekse en andere niet-Joodse steden in de Dekapolis en Syrië, maar hun trouw aan de Meester werd danig op de proef gesteld toen hij zei: 'Laten wij naar Samaria ... De Samaritaan is een woonzorgcentrum dat plaats biedt aan 148 ouderen en dat beschikt over een erkenning als Rust- en Verzorgingstehuis. Daarnaast heeft De Samaritaan een erkenning als Centrum voor Kortverblijf voor 6 woongelegenheden. De Samaritaan huisvest zowel semi-valide als zwaar zorgbehoevende ouderen en ouderen met dementie. De Samaritanen wilde helpen bij de wederopbouw van de tempel in Jeruzalem, maar de Joden wilde hun hulp. De Samaritanen dan geprobeerd om te stoppen met de Joden uit de herbouw van de tempel. Toen ze mislukt waren, bouwden ze hun eigen tempel op de berg Gerazim. Dit was het beg...