Gratis elektronische bibliotheek

Utrechtse dijken langs Neder-Rijn en Lek - H. Boer

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2001-01-01
BESTANDSGROOTTE: 12,87
ISBN: 9789053451922
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: H. Boer

U vindt de pdf van het boek Utrechtse dijken langs Neder-Rijn en Lek hier

Omschrijving:

Utrechtse dijken langs Neder-Rijn en Lek 1e druk is een boek van H. Boer uitgegeven bij Matrijs, Uitgeverij. ISBN 9789053451922 Ter gelegenheid van de afronding van de grootscheepse dijkverbetering langs Neder-Rijn en Lek publiceert het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een unieke serie dijkkaarten in boekvorm. Het betreft 27 kaarten uit 1874-1879, waarin het hele dijktraject Amerongen - Schoonhoven gedetailleerd in beeld is gebracht. De opdracht is indertijd verstrekt door de hoogheemraadschappen van de Lekdijk Boven- en Benedendams, de voorlopers van het huidige hoogheemraadschap. Hoewel er veel is veranderd, zal men in de talrijke topografische namen een herkenbare schakel met het heden terugvinden. Naast de oude kaartbladen wordt ook aandacht besteed aan het eigentijds en toekomstig dijkbeheer.

...U kruist het Amsterdam-Rijnkanaal via de Prinses Marijkesluizen en eindigt in Eck en WIel bij de veerpont naar het Utrechtse Amerongen ... Schouw over de Utrechtse dijken - Regio90 ... . Langs de grenzen van Gelderland. Dit traject is onderdeel van de langeafstandsroute Grenzen van Gelre. WIJK BIJ DUURSTEDE/NIEUWEGEIN - . De dijken langs de Nederrijn en de Lek voldoen aan de veiligheidseisen. Dat concludeert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden na onderzoek. Nederrijn - Overzicht van alle wandelroutes. ... Daar met het veer over de Lek. Langs de Lek naar Culemborg. ... Ingeklemd tussen de ... Boek: Utrechtse Dijken langs Neder-Rijn en Lek ... . Nederrijn - Overzicht van alle wandelroutes. ... Daar met het veer over de Lek. Langs de Lek naar Culemborg. ... Ingeklemd tussen de Kromme Rijn en de Utrechtse Heuvelrug ligt de Langbroekerwetering, een gebied waar boomgaarden, weilanden, kastelen en essenhakhout haasje-over spelen. Pontjesroute Lek en Rijn. lengte 50.09 km. thema historisch, landelijk, natuurlijk ... De route gaat via de voet van de Utrechtse Heuvelrug naar het ongeveer 1000 jaar oude stadje Amerongen. Op verschillende plekken is het uitzicht over de rivieren de Lek en de Nederrijn werkelijk schitterend. Deze motorroute die begin in Dronten, gaat via Kampen richting de IJssel. Vervolgens langs de IJssel richting Deventer en Zutphen. Daarna rijd je langs de NederrIjn in de richting van Culemborg om daar de RIjn en Lek te volgen.Bij Krimpen aan de Lek steek je de Rijn over om via de dijk in de richting van Wijk Bij Duurstede te rijden. Lek is een Nederlandse rivier die vanaf Wijk bij Duurstede de voortzetting vormt van de Nederrijn en zich bij Kinderdijk verenigt met de Noord: als Nieuwe Maas zet de rivier zich in westelijke richting voort. De lengte bedraagt 62 kilometer. Opruimacties langs de Lek te organiseren. In vijf Gelderse en Utrechtse gemeenten (Wijk bij Duurstede, Buren, Culemborg, Houten en Nieuwegein) ruimen vrijwilligers van sport- en cultuurverenigingen sinds 2019 de uiterwaarden van de rivieren op. Samenstelling van zwerfafval te monitoren met vrijwilliger rivieronderzoekers. In 2017 zijn deze normen vernieuwd en vastgelegd in het Deltaprogramma. In de nieuwe normering wordt nog meer rekening gehouden met de sterkte van de dijk en de mogelijke schade bij een dijkdoorbraak. Voor Utrecht betekent dit dat de dijken langs de Neder-Rijn en Lek nog meer moeten versterkt. We vinden er de prachtige sluizen van Vreeswijk, die samen het intrigerende verhaal van de vaarwegen tussen Amsterdam, Utrecht en de Lek vertellen. En we vinden er de geheimzinnige Nieuwe Hollandse Waterlinie, waartoe niet alleen de forten, maar ook dijken, kades, kanalen en sluizen behoorden. Anderen bekeken ook deze boeken: Sterk water. De ... H. Boer e.a., Utrechtse dijken langs Neder-Rijn & Lek (Utrecht, 2001); M. Donkersloot-de Vrij e.a., De Stichtse Rijnlanden: geschiedenis van de zuidelijke Utrechtse waterschappen (Utrecht, 1993); M. van Vliet, Het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams: een onderzoek naar de beginselen van het dijkrecht in het Hoogheemraadschap, voornamelijk in de periode 1537-1795 (Assen, 1961). De aanvankelijk ondergeschikte Lek kreeg tussen de dijken een gemiddelde 'speelruimte' van ongeveer 500 meter, de Nederrijn tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede veel meer, zo'n 1500 meter. Met de afdamming van de Kromme Rijn was deze als vaarweg ongeschikt geworden. Er moest een nieuwe waterweg naar Utrecht worden gegraven. De historische rijkdom van de omgeving van Utrecht is rijk. Langs de oevers van de Kromme Rijn verezen landhuizen en kastelen. Deze leuke route brengt je via de Kromme Rijn langs Wijk bij Duurstede en vervolgens langs de Nederrijn naar Amerongen waar je de Utrechtse Heuvelrug ziet oprijzen. Vanaf maandag 1 juli voert Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de schouw uit aan de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven (langs de Neder-Rijn en Lek). Hierbij controleert het waterschap of onderhoudsplichtigen het onderhoud aan 'hun' deel van de dijk hebben uitgevoerd. Onderhoudsplichtigen, doorgaans grondeigenaren of gebruikers, moeten ervoor zorgen dat het onderhoud vóór 1 juli is...