Gratis elektronische bibliotheek

Supervisie - Willemine Regouin

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: maart 2015
BESTANDSGROOTTE: 4,48
ISBN: 9789023254034
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Willemine Regouin

U vindt de pdf van het boek Supervisie hier

Omschrijving:

"Supervisie 1e druk is een boek van Willemine Regouin uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023254034 Het handboek Supervisie biedt een didactische methode, die professionals in helpende beroepen in staat stelt om inzichten en ervaringen om te zetten in een grotere beroepsbekwaamheid. Het benadert theorie, methodes en praktijk vanuit het perspectief van de supervisant, en geeft antwoord op vragen als: Wat is supervisie? Hoe werkt het? Wat heb je eraan?In deze 8e editie is er meer aandacht voor de kwetsbaarheid van supervisanten, vindt u een voorbeeld van een raamcontract en bekijken we voor- en nadelen van nieuw leermateriaal, zoals opnames. De hoofdlijnen van het gedachtegoed van de overleden hoofdauteur Willemine Regouin vormen nog altijd de basis van dit succesvolle (studie)boek maar zijn wel geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe literatuur.""Ik was meteen onder de indruk van dit boek. De beknoptheid en integriteit van het materiaal en de bruikbaarheid van de inleidende hoofdstukken, helpen beginnende supervisanten en supervisoren in minder dan honderd pagina's op weg om het beste uit hun supervisierelaties te halen.""Erik de Haan - uit het voorwoord bij de geheel herziene achtste drukWillemine Regouin-van Leeuwen was supervisor en betrokken bij de opleiding van supervisoren. Ook doceerde zij onder meer filosofie in het hoger beroepsonderwijs.Erik de Haan is hoogleraar organisatieontwikkeling en coaching bij de Vrije Universiteit, verzorgt beroepsopleidingen coaching en supervisie vanuit Ashridge Business School, en werkt daarnaast als organisatieadviseur en psychodynamisch psychotherapeut."

...chter, maakt coaching gebruik van leerdoelen en supervisie van leerthema's ... doelen en thema's - Uitleg Supervisie | ROKS.NU | LVSC ... ... . Wederom; in de praktijk wordt hier vaak minder strikt mee omgegaan. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. Supervisie is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject dat (kinder- en jeugd)psychologen volgen na hun universitaire opleiding. De kwaliteit van psychologen is immers breder dan scholing en ervaring. ... Begeleidingsmethoden.nl: Wat is supervisie ... . De kwaliteit van psychologen is immers breder dan scholing en ervaring. Het gaat ook om het 'groeien' in het vak, het vormen van een beroepsidentiteit en het leren professioneel en autonoom te handelen. De Wet BIG staat toe dat - in noodsituaties - ook niet-BIG-geregistreerde zorgverleners aan de slag kunnen in de zorg. Deze niet-BIG-geregistreerde zorgverleners kunnen alleen onder voorwaarden ingezet worden. Dit wordt werken in opdracht en onder supervisie of de verlengde armconstructie genoemd. Supervisie: is gericht op het leren kennen van jezelf, in relatie tot het beroepsmatig functioneren. Hierbij ligt de nadruk op persoonsgericht leren reflecteren; is gericht op het van binnen naar buiten leren (leren te exploreren), waarbij de inbreng (van buiten naar binnen) wordt bewerkt; biedt de gelegenheid om onder begeleiding van de supervisor, de eigen sterke […] Coaching en Supervisie. Wil je mensen in hun werksituatie effectief coachen? Of iemand op maat begeleiden bij het (nog) beter uitoefenen van zijn beroep? Of wil je verder groeien binnen je organisatie? Wij begeleiden en ondersteunen ontwikkelingstrajecten van professionals en organisaties. Supervisie heeft zich door de jaren heen bewezen als een praktijkgerichte leidraad voor (opleidings)supervisoren. Zij herkennen in het boek hun eigen praktijkvragen en vinden er inspiratie in om eigen antwoorden te vinden. Het boek is meermalen aangepast Supervisie en lesgeven vind ik een van de leukste onderdelen van het werk! Samen sparren over optimale behandeltrajecten. Ik kan supervisie bieden in het kader van de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt (ook N=1), Cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt, en/of in het kader van de GZ-opleiding. Leertherapie (VGCt) is tevens mogelijk. Supervisie is leren reflecteren, het beter afstemmen van je denken, voelen en handelen, opdat je je beroep prettiger kan uitoefenen. Bij het werken in de zorg of onderwijs kun je allerlei situaties tegenkomen die complex zijn en veel van je deskundigheid en intuïtie vragen. Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Neem contact op voor meer informatie. Supervisie is bij uitstek de manier om stil te staan bij dit proces. Volledige aandacht voor jou en je werkwijze. Begeleiding in de vraagstukken waar je in de alledaagse praktijk niet aan toe komt. Finesses aanbrengen in je uitvoering, maar mogelijk ook ruimte om stil te staan bij de zin die het werk je biedt. Je werkt als psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundige of andere behandelaar, beleidsmedewerker, onderzoeker, zorginkoper, medisch adviseur, huisarts, bij de overheid, in een ggz-instelling of aan een universiteit. Supervisie is een persoonlijk leertraject waarbij iemand onder leiding van een deskundige (supervisor) reflecteert op het eigen beroepsmatig handelen. Hierdoor verbetert u de eigen stijl van werken. In het ... Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn. Een dergelijk proces heeft tijd en regelmaat nodig en vereist ... Een begeleidingsmethode, individueel of in een kleine groep, die veel lijkt op coaching. Niet te verwarren met 'het onder supervisie van een meerdere' staan. Supervisie is een uitstekende methode om, gedurende een bepaalde periode en ondanks alle drukte, prioriteit te geven aan aandacht voor jouw persoonlijk professioneel functioneren. Lichaamsgerichte supervisie Voor professionals die met mensen werken. Iedereen die met mensen werkt, zet ...