Gratis elektronische bibliotheek

Richteren - P. den Butter

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2008
BESTANDSGROOTTE: 8,38
ISBN: 9789058812193
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P. den Butter

U vindt de pdf van het boek Richteren hier

Omschrijving:

Richteren - wat is dit voor een bijbelboek? Een boek vol spannende verhalen, waar boeiende vertellingen over gehouden kunnen worden? Dat is ongetwijfeld één kant van de zaak. Een boek waarin ons verteld wordt hoe ver een mens of een volk kan wegzinken in het moeras van de zonden? Ook dat aspect komen we tegen. Een boek dat laat zien hoe sommige mensen in het geloof grote dingen hebben kunnen en mogen verrichten? Dat vinden we er eveneens in terug.Maar vooral zullen we dit boek mogen zien als een getuigenis van de grote trouw die de Heere aan Zijn afkerige volk Israël is blijven bewijzen. Achter alles wat Hij in de tijd van de Richteren deed, lag Zijn heilsplan. Hij was bezig de komst van Zijn Zoon in deze wereld voor te bereiden. Wie echt luistert naar dit boek kan keer op keer de dringende roep horen om de komst van die Zoon, die de ware Verlosser zal zijn. Het gaat in het boek Richteren dan ook ten diepste om de Heere Jezus Christus, Gods Messias voor Israël en de wereld.Ds. P. den Butter is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Middelharnis.

...ekken, 2) om de belangrijkste levenslessen eruit te halen, en 3) om Gods Woord beter te leren kennen zodat wij God beter gaan leren kennen waardoor ons geloof zal groeien ... richteren | Trouw ... . Inleiding. Het boek Richteren heeft door zijn indrukwekkende verhalen, die heel realistisch worden beschreven, altijd een grote aantrekkingskracht op de lezer uitgeoefend, ook op mij. Toen ik mij, ter voorbereiding van bijbelstudies en bijbellezingen intensief met dit bijbelboek ging bezighouden, ervoer ik opnieuw de grote kracht en actualiteit die van dit deel van Gods Woord uitgaat. De naam van het boek Richteren duidt op twaalf rechters. Zij zijn door God tot Israël gezonden om het volk te besturen. En ook om recht te zetten wat krom is, zoals ee ... Preek Richteren 13: De moeder van Simson | Leespreken.nl ... . De naam van het boek Richteren duidt op twaalf rechters. Zij zijn door God tot Israël gezonden om het volk te besturen. En ook om recht te zetten wat krom is, zoals een goed bestuurder behoort te doen. De schaal van Richter is een meetschaal waarop de energie die vrijkomt bij een aardbeving (of een zeebeving) in een getal wordt uitgedrukt.Dit getal wordt de magnitude genoemd. De schaal is in 1935 opgesteld door de Amerikaanse seismoloog Charles Francis Richter en zijn Duits-Amerikaanse collega Beno Gutenberg.Het is een logaritmische schaal.Hij wordt afgeleid van de sterkte van de trillingen ... Bijbelstudie over Richteren 1 Enkele gedachten over Richteren 1 Bewuste gemeenschap met God. Jozua 24. Eerst enkele dingen uit het vorige boek, Jozua. In hoofdstuk 24 vinden we iets wat we als achtergrond mee kunnen nemen in onze overdenking van het boek Richteren. Richteren 14. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Simson, gelegenheid zoekende om zijn beroeping tegen de Filistijnen uit te voeren, begeert een Filistijnse dochter van Timnath ter vrouw, vss. 1, 2, 4, enz. Waarin zijn ouders niet wel tevreden zijnde, hem nochtans gelieven, 3. Joodse Bijbel: Richteren - Otniël, Ehud, Shamgar Na de dood van Jozua zit Israël zonder leider. Omdat nog niet geheel Kanaän in handen is van de twaalf stammen, wordt de stam Juda aangewezen om de rest te leiden. Richteren 5. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Debora vermaant in dezen lofzang tot dankzegging, en gaat met haar voorbeeld het volk voor, vs. 1, enz. Verhaalt Gods heerlijke weldaden in voortijden aan Zijn volk bewezen, 4. Vergelijkt de ellenden van den voorgaanden tijd met den tegenwoordigen toestand, 6. Richteren Rut 1 & 2 Samuël 1 & 2 Koningen 1 &2 Kronieken Ezra Nehemia Ester. Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied. Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Sefanja Haggaï Zacharia Maleachi. Matteüs Marcus Lucas Johannes. Handelingen. Romeinen 1 Korintiërs 2 Korintiërs Galaten Efeziërs ... Hoofdstuk 9 in het boek Richteren is om meerdere redenen bijzonder en boeiend. Hier wordt het eerste moment in Israëls geschiedenis beschreven dat iemand zich aandient als koning over Gods volk. We lezen over een broedermoord op 69 broers tegelijk en treffen ook een fabel aan, mogelijk de oudst bekende op aarde. Een oude geschiedenis met een geweldig perspectief! Het bijbelboek Richteren, ook wel Rechters genoemd, beschrijft de periode tussen de verovering van het land op de Kanaänieten en de instelling van het koningschap. Het eerste deel van het boek schetst het optreden van personen die in die periode leiding gaven aan het volk Israël, zoals Gideon, Jefta, Simson en Debora. Hij is bedoeld voor iedereen die de bijbel liever wat makkelijker heeft. Door de woordkeus is hij heel geschikt voor beginnende bijbellezers. En door de korte zinnen en korte woorden is hij ook goed te lezen door mensen die lezen moeilijk vinden. In Richteren 1 vers 21 staat dat de stam Benjamin de bevolking van Jeruzalem, de Jebusieten, in die stad liet wonen, tegen Gods bevel in. Zij weigerden daarmee het gebod van God uit te voeren. Dat luidde dat heel het land gezuiverd, gereinigd moest worden. Het boek Richteren maakt deel uit van de door Gods Geest geïnspireerde geschriften van de Bijbel. Dit boek beschrijft wat Israël is overkomen, toen ze waren aangekomen in het land dat God hun had beloofd. Alles wat in dit boek gebeurt, is hun overkomen tot onze lering (1 Corinthiërs 10 vers 6 en 11)....