Gratis elektronische bibliotheek

Duurzame innovatie - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2004-09-01
BESTANDSGROOTTE: 8,92
ISBN: 9789023240358
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

De beste pdf van Duurzame innovatie die u hier kunt vinden

Omschrijving:

Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar manieren om de duurzaamheid van hun producten, diensten en de processen daaromheen te vergroten. Zij zijn daarbij aangewezen op innovatie als middel om de noodzakelijke vernieuwingen te kunnen doorvoeren en zo een meer milieu-, waarde- en mensgerichte organisatie te creëren. Duurzaam innoveren is zodoende meer dan het zoeken naar milieuvriendelijke vernieuwing: het stelt de mens centraal, en daarmee zijn kennis en techno­logie en de manier waarop deze zijn georganiseerd en ingericht.Om die reden staan in dit boek drie begrippen centraal: duurzaamheid, innovatie én kennis. Kennis speelt een sleutelrol in innoveren (kenniscreatie) en in ontwerpen en organiseren (kennismanagement). Dit inzicht keert terug in de naam van het NIDO-programma ëKenniscreatie voor duurzame innovatie´, dat ten grondslag ligt aan de inhoud van dit boek.In Duurzame innovatie komen enkele theoretische kwesties aan bod: wat verstaan we eigenlijk onder duurzaamheid, hoe werkt innovatie precies en welke rol speelt kennis daarbij? Op basis hiervan behandelen de auteurs een aantal instrumenten en modellen waarmee de opgedane inzichten in praktijk kunnen worden gebracht.De toepassing hiervan staat centraal in de bespreking van dertien bedrijfsprojecten rond het thema duurzame innovatie. Tenslotte worden de resultaten van deze projecten geëvalueerd en worden lijnen voor de toekomst uitgezet.De combinatie van theorie en praktijk, de rijkdom aan inzichten en de actuele thematiek maken dit boek onmisbaar voor wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen op het gebied van kennismanagement, duurzaamheid en innovatie.

...f telt: we investeren in innovaties die bijdragen aan een duurzame bouw en we behouden daarmee onze voorlopersrol in de markt ... Duurzame innovaties | Rijkswaterstaat ... . Dit doen wij samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers. We werken aan: capaciteit en kennis beschikbaar stellen, producten ontwikkelen en implementeren. Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen het grootste en meest inspirerende centrum voor duurzaam bouwen in Nederland Missie ICDuBo De vraag naar duurzaam aanbod activeren door het aanbod toegankelijk te maken.. Positie ICDuBo We zijn leidend zijn in de koppeling van vraag & aanbod op het gebied van verduurzaming van vastgoed in Ned ... Duurzame innovaties | Tauw.nl ... .. Positie ICDuBo We zijn leidend zijn in de koppeling van vraag & aanbod op het gebied van verduurzaming van vastgoed in Nederland. We richten ons op kennisdeling, maar vooral op praktische ... Industrialisatie en innovatie zijn binnen dit doel dus ook van belang. Zonder technologie en innovatie zal er geen industrialisatie komen en zonder industrialisatie komt er geen ontwikkeling, stellen de Verenigde Naties. Internet Naast duurzaam en inclusief, moet infrastructuur in 2030 voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Het Expertisecentrum Duurzame Innovatie draagt, door middel van deze blog, hier een steentje aan bij. Duurzame Innovatie - Avans Hogeschool Het Expertisecentrum is sinds 2010 actief en is gericht op integrale aanpak in onderzoek en ontwerpen voor een leefbare omgeving en gezonde bedrijven, interdisciplinair, effectgericht en draagvlak gestuurd. De Hoeve Innovatie is verantwoordelijk voor het stimuleren, ontwikkelen en implementeren van innovaties binnen Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV).Wij gaan voor duurzaam vlees en blijvende verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn, milieu en diergezondheid. Terugblikken duurzaamheid en innovatie. 16/06/2020 Kijk de online kennissessie over de proeftuin Duurzame Grondstabilisatie terug 16/06/2020 Kijk de online kennissessie over de Proeftuin Bruggen terug 04/06/2020 Webinar Nutriënten, waardevolle grondstoffen terugkijken 28/05/2020 In de ochtend kan de robot je wakker maken met een licht dat steeds feller wordt, zodat je ontwaakt op een natuurlijke manier. Deze innovatie won onlangs de Philips Innovation Award 2017. Klik hier om meer te lezen over de Somnox. Gezond en duurzaam broodbeleg voor kinderen. Mr. Bean - Afbeelding: Voedingscentrum. duurzaam & innovatie Collin zet zich in voor milieu en leefomgeving, hieronder kunt u lezen welke denkwijzen wij nastreven. De term duurzaamheid wordt omschreven aan de hand van de drie P's : People (mens), Profit (economie) en Planet (milieu). Om innovatie en ontwikkeling binnen De Hoeve en Keten Duurzaam Varkensvlees in goede banen te leiden zijn wij, ter uitbreiding van ons team, op zoek naar een ervaren. Innovatiemanager Duurzame Varkenshouderij (32-40 uur) Met affiniteit voor financieel management (standplaats Valkenswaard) Wat ga je doen: Bedrijven, overheden en instellingen laten de inwoners van Fryslân dit najaar de beste oplossing bedenken voor hun grootste uitdagingen. Met kennis, netwerken, financiering, en innovatie ondersteunen we u bij duurzame energie-oplossingen in de praktijk. Duurzame energie gaat over energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. NATUURLIJK DUURZAME INNOVATIE. Pijnacker-Nootdorp heeft een koploperspositie op het gebied van duurzame innovatie. Zowel onze bedrijven als bewoners zetten zich in voor een duurzamere samenleving op innovatieve wijze: van innovatieve warmte-transities tot bio-based glastuinbouw en van koplopers in de circulaire economie tot ludieke afvalscheiding. Breeam is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. Kortom: een code voor een duurzaam gebouwde omgeving. Alle Wijzonol verven voldoen aan de in Breeam gehanteerde HEA 9 criteria-eis. Onze producten kunnen daardoor ingezet worden bij duurzame bouw en beheer van gebouwen....