Gratis elektronische bibliotheek

De praktijkjurist 17: 10 jaar collectieve schuldenregeling - Fernand Moeykens

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 5,29
ISBN: 9789087640804
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Fernand Moeykens

De beste pdf van De praktijkjurist 17: 10 jaar collectieve schuldenregeling die u hier kunt vinden

Omschrijving:

“De Praktijkjurist XVII kwam er naar aanleiding van de studiedag “10 jaar collectieve schuldenregeling” die werd gehouden in het kader van de Uitstraling Permanente Vorming van de Vrije Universiteit Brussel, Provinciale Afdeling West-Vlaanderen in samenwerking met het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling, de Conferentie van de Jonge Balie Brugge en het OCMW van Blankenberge. Naast een stand van zaken na 10 jaar collectieve schuldenregeling worden actualia en knelpunten besproken. De Praktijkjurist XVII bundelt bijdragen van:- Joris Vankersschaever, Voorzitter Arbeidsrechtbank te Brugge;- Eric Brewaeys, Staatsraad en Docent aan de VUB;- Filiz Korkmazer, Juriste bij de Orde van Vlaamse Balies;- Mohamed El Omari, Coördinator Vlaams Centrum Schuldbemiddeling;- Magda De Meyer, Directeur Armoedecel Staatssecretariaat voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding;- Kristoff Soete, advocaat bij de balie te Brugge;- Jean Lammens, advocaat bij de balie te Brugge.”

... brochure legt op een eenvoudige manier uit hoe de procedure van collectieve schuldenregeling verloopt ... Brochure over de collectieve schuldenregeling - Steunpunt ... . Brochure over de CSR - Steunpunt 2017 De CSR Algemeen overzicht - FOD Economie 2012 Vorig jaar werd in het Wetboek van Strafvordering het zgn. "strafuitvoeringsonderzoek" (SUO) ... Dit had ook zijn gevolgen voor de collectieve schuldenregeling. Op 18 april 2014 trad immers ... arrest d.d. 17 juli 2015 oordeelde dat het feit dat een SUO werd opgestart (of opgestart kan De procedure van de collectieve schuldenregeling : een kritische analyse van 10 jaar toepassing / Karen Bourlez Author: Bourlez, Karen Broeckx, Karen promotor viaf Taelman, Piet commissaris viaf Corporate author: Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep RE21 Publisher: 2014. Description: 98 p. Thesis: Master of Laws ... Catalogus Story Publishers ... . Faculteit Rechtsgeleerdheid Vakgroep RE21 Publisher: 2014. Description: 98 p. Thesis: Master of Laws in Laws Waarom en hoe de erkenning voor schuldbemiddeling vragen? Een dienst die aan schuldbemiddeling doet in een dossier met een consumentenkrediet, overtreedt art. 67 op de wet consumentenkrediet en riskeert o.a. strafrechtelijke sancties. De honoraria van de schuldbemiddelaars worden jaarlijks geïndexeerd in functie van de consumentenprijsindex (1). (1) De honoraria van de schuldbemiddelaars worden enkel aangepast wanneer de stijgingen of dalingen van de consumentenprijsindex als gevolg hebben dat op 1 januari van het volgende jaar de bedragen met 5% of meer stijgen of dalen. Nu kregen we te horen dat die vijf jaar puur theorie is en het net zo goed 10 jaar of langer kan duren. De bemiddelaar krijgt maandelijks minstens 80 euro voor (niet) geleverde diensten en mag daarnaast erelonen innen, voor alles wat ze zogenaamd gedaan heeft. (telefoon opnemen, 1 keer per maand je leefgeld storten enz.) 10 december 2020 @ 13:00 - 17:15 Borgerhout (Antwerpen) seminarie VLABEL praktisch: ... invalshoek van de rechtspraak van het Hof van Cassatie van de jongste vijf jaar | het aankomende, nieuwe verbintenissenrecht. ... actuele topics inzake collectieve schuldenregeling. Even uitleggen aan de rest: collectieve schuldenregeling is een situatie waarbij je beschermd bent tegen je schuldeisers op enkele voorwaarden. 2 belangrijke van die ... 17 #10. Time. Bekijk profiel View Forum Posts Member Lid sinds 14/04/03. ... al duurt het 10 jaar of meer. Als de schuld exuberant hoog is en je doet er lang ... Daarnaast wordt er dieper ingegaan op de procedure collectieve schuldenregeling. ... 10 december 2020 @ 13:00 - 17:15 Borgerhout (Antwerpen) seminarie ... invalshoek van de rechtspraak van het Hof van Cassatie van de jongste vijf jaar | het aankomende, nieuwe verbintenissenrecht. Aangezien zowel de Beleidsverklaring Justitie d.d. 17 november 2014, de Algemene Beleidsnota Justitie d.d. 28 november 2014 als het Justitieplan d.d. 18 maart 2015 de intentie vermelden om de procedure en het toepassingsgebied van de collectieve schuldenregeling opnieuw te evalueren, werd dit dossier overgemaakt aan (het kabinet van) minister van justitie Koen Geens. Sinds 1 januari 2019 is de procedure collectieve schuldenregeling 20 jaar in werking. Gedurende deze 20 jaar ontging de wetgeving op de collectieve schuldenregeling een aantal grote wijzigingen. Daarnaast ontwikkelde er zich een aanzienlijke jurisprudentie aangaande de procedure collectieve schuldenregeling. De uitkeringen die betrekking hebben tot meerdere maanden (ontslagvergoeding) Men zal de uitkeringen moeten opsplitsen in maandelijkse bedragen en de diverse inkomens samenvoegen om het maandelijkse, voor inbeslagname vatbare, bedrag te bepalen. Voorbeeld: een ontslagvergoeding van 6 maanden moet door 6 gedeeld worden. 04 jul 2011 10:17 . Bij een collectieve schuldenregeling moeten alle inkomsten (loon, ... ( 10 jaar collectieve schuldenregeling. ... Met het oog op een duurzame re-integratie en om herval in schulden te vermijden,is het essentieel dat de collectieve schuldenregeling empowerend werkt ... De gegevens worden in het register bewaard tot vijf jaar na het einde van de collectieve schuldenregeling. Daarna gaan ze naar het Rijksarchief. Financiering. De FOD Economie financiert de oprichtings- en beheerskosten van het centraal register. Inwerkingtreding Deze wijziging is van toepassing op de nieuwe dossiers c...