Gratis elektronische bibliotheek

Universele verklaring voor de rechten van de mens - Verenigde Naties

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 11,48
ISBN: 9789060831472
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Verenigde Naties

De beste pdf van Universele verklaring voor de rechten van de mens die u hier kunt vinden

Omschrijving:

De Universele Verklaring en de Internationale Verdragen der Verenigde Naties voor de Rechten van de Mens

...nschap, met deze Verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en ... Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ... ... ... Leer hoe de Verenigde Naties is ontstaan en hoe vervolgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd opgesteld als het meest veelomvattende, bestaande document over mensenrechten, waarin de dertig fundamentele rechten van een democratische maatschappij uiteen worden gezet. Bekijk de dertig clipjes om de dertig rechten te leren kennen. De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ... OHCHR ... . Bekijk de dertig clipjes om de dertig rechten te leren kennen. De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, het recht op leven, het recht op bescherming tegen marteling en het zelfbeschikkingsrecht De in 1946 door de Algemene Vergadering ingestelde Commissie voor de Rechten van de Mens kreeg de opdracht een International Bill of Rights voor te bereiden. Onder het bezielende en vooruitziende leiderschap van Eleanor Roosevelt, voorzitter van de Commissie, lukte dat twee jaar later in de vorm van een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Op 10 december 1948 nam de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de mens aan. In dertig artikelen werd de basis voor vrijheid, gerechtigheid en vrede voor de mensen en de wereld als geheel geformuleerd. Op 10 december 2013 was het 65 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. De UVRM vertolkte 'het 'het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze Verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven, door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en ... Mensenrechten gelden voor iedereen. Door de Verenigde Naties zijn er daarom verdragen en afspraken gemaakt over het beschermen van mensenrechten. Denk bijvoorbeeld aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En ook binnen de Nederlandse en Europese wetgeving worden deze in verschillende wetten en afspraken behandeld. Hier vindt u de volledige tekst van de Universele verklaring van de rechten van de mens. Van de pre-ambule, tot artikel 30. Dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens de wereld opschudde, is niet zo gek, zegt Cees Flinterman, honorair hoogleraar Rechten van de Mens aan de Universiteit Maastricht en en lid van het VN-Comité inzake de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen. "Het betekende een enorme mentaliteitsverandering. De strijd voor religieuze vrijheid bestaat al duizenden jaren. Het definiëren en beschermen van het internationale mensenrecht tot vrijheid van religie werd pas concreet bij het aannemen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ("Universele Verklaring") in 1948. Op 26 augustus 1789 wordt in Frankrijk de eerste universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) bekendgemaakt. De verklaring was samengesteld door de Franse markies de Lafayette en de graaf Emmanuel Joseph Sieyès. De Franse Revolutie heeft - ondanks de guillotine - veel betekend voor de ontwikkeling van de mensenrechten. Op 26 augustus 1789 keurde de Assemblée nationale constituante (Nationale Grondwetgevende Vergadering) de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Verklaring van de rechten van de mens en van de burger) goed. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (afgekort; UVRM) is een verklaring die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basis [..] 1 UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waa...