Gratis elektronische bibliotheek

Universele verklaring voor de rechten van de mens - Verenigde Naties

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,76
ISBN: 9789060831472
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Verenigde Naties

De beste pdf van Universele verklaring voor de rechten van de mens die u hier kunt vinden

Omschrijving:

De Universele Verklaring en de Internationale Verdragen der Verenigde Naties voor de Rechten van de Mens

...t het recht om te genieten van kunst en wetenschap ... Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ... ... . Artikel 28 Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en ... Verklaring van de Rechten van de Mens als het ... OHCHR ... ... Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zalstreven Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze Verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en vrijheden te bevorderen, en ... Leer hoe de Verenigde Naties is ontstaan en hoe vervolgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd opgesteld als het meest veelomvattende, bestaande document over mensenrechten, waarin de dertig fundamentele rechten van een democratische maatschappij uiteen worden gezet. Bekijk de dertig clipjes om de dertig rechten te leren kennen. De rechten van de mens of mensenrechten omvatten rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Voorbeelden zijn het recht op vrije meningsuiting, het recht op leven, het recht op bescherming tegen marteling en het zelfbeschikkingsrecht De in 1946 door de Algemene Vergadering ingestelde Commissie voor de Rechten van de Mens kreeg de opdracht een International Bill of Rights voor te bereiden. Onder het bezielende en vooruitziende leiderschap van Eleanor Roosevelt, voorzitter van de Commissie, lukte dat twee jaar later in de vorm van een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Op 10 december 1948 nam de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de mens aan. In dertig artikelen werd de basis voor vrijheid, gerechtigheid en vrede voor de mensen en de wereld als geheel geformuleerd. Op 10 december 2013 was het 65 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. De UVRM vertolkte 'het 'het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, met deze Verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven, door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en ... Mensenrechten gelden voor iedereen. Door de Verenigde Naties zijn er daarom verdragen en afspraken gemaakt over het beschermen va...