Gratis elektronische bibliotheek

Bewijs In Rechte - A.M.P. Gaakeer

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,62
ISBN: 9789054548003
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: A.M.P. Gaakeer

U kunt het boek Bewijs In Rechte downloaden in pdf epub-formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Niets is zo praktisch al seen geode theorie. In deze uitgave is het project dossier opgenomen dat deel uitmaakt van het Integratievak zoals dat aan het eind van het eerste studiejaar van de Rotterdamse rechtenopleiding wordt gegeven. Het Integratievak beoogt een theoretische reflectie op het interdisciplinaire karakter van de rechtswetenschap, waar het project naar wij hopen de praktische relevantie van demonstreert. Het belang van de praktijk voor het recht vraagt dat juristen over de schutting van een louter dogmatische of juist instrumentalistische rechtsbeoefening heenreiken naar inzichten uit andere wetenschappen. Het gevaar van die poging is niet alleen dat de jurist verdrinkt in waarheidsaanspraken van andere wetenschappen, maar ook dat gebrek aan training en ervaring in de kennis productie van die andere wetenschappen tot aandoenlijk amateurisme leidt. Het is dus van belang dat de jurist zich al seen schoenmaker bij zijn leest houdt. Tegelijkertijd is van belang dat die leest niet te beperkt wordt opgevat. In Meesterlijk recht, het handboek van het Integratievak, wordt gepleit voor een contextualistische rechtsopvatting. Precies het belang van de context vraagt om het trainen van een oordeelsvermogen waarin de systematiek en voorspelbaarheid van het recht worden bewaakt en uitgebouwd vanuit de dynamiek van de concrete feiten en omstandigheden. Het project hoopt dat oordeelsvermogen te trainen, door juridisch-technisch inzicht te vragen dat als vanzelf theoretische reflectie oproept. Om de aansluiting bij Meesterlijk recht te verhelderen gaat aan het eigenlijke dossier een inleiding vooraf, waarin de drie perspectieven van het Integratievak kort worden besproken: het recht als maatschappelijke praktijk, als discipline en als professie. Tevens wordt de keuze voor dit type complexe case-studies toegelicht en samengevat in een aantal algemene leerdoelen, die in het dossier zelf worden toegespitst op ‘bewijs in rechte’.M.w. prof. mr. A.M.P. Gaakeer is bijzonder hoogleraar Rechtstheorie, universitair hoofddocent Inleiding tot de rechtswetenschap aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en rechter in de strafsector van de rechtbank te Middelburg.M.w. mr. dr. M. Hildebrandt is universitair docent Inleiding tot de rechts wetenschap en Juridisch Practicum aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als postdoc onderzoeker gedetacheerd aan de Vrije Universiteit Brussel bij het internationale interdisciplinaire onderzoeksproject ‘De verbondenheden van het weten. De posities en verantwoordelijkheden van de wetenschappen en de wetenschappers in een democratische rechtsstaat’, onder leiding van onder andere Serge Gutwirth, Bruno Latour, Isabelle Stengers en Koen Raes.Mr. B.F. Beljaars is universitair docent bij de sectie Inleiding tot de rechtswetenschap en Juridisch Practicum aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

... de partijen. Hij mag zich evenmin steunen op persoonlijke kennis of op inlichtingen die hij verkreeg buiten de gehoorzaal ... Over bewijs in het recht - Ius Mentis ... . Deze hebben een speciale functie in het Nederlandse civiele recht: ze leveren ook dwingend bewijs op en kunnen dus niet gepasseerd worden door de civiele rechter. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een vandaal door de strafrechter wordt veroordeeld voor het beschadigen van de auto van Pietersen. Bewijs in het Nederlandse burgerlijk recht. Het bewijs in het Nederlandse burgerlijk procesrecht is geregeld in het Wetb ... Handleiding: Bewijs in civiele rechtszaken | Wet & Recht ... . Bewijs in het Nederlandse burgerlijk recht. Het bewijs in het Nederlandse burgerlijk procesrecht is geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ten aanzien van het bewijs hanteert men een zogeheten open systeem.Dit hangt samen met het accusatoire karakter van het civiele recht. In het Nederland burgerlijk recht heeft niet de waarheidsvinding de hoogste prioriteit, maar wordt ... Bewijs In Rechte (Paperback). Niets is zo praktisch al seen geode theorie. In deze uitgave is het project dossier opgenomen dat deel uitmaakt van het... Bewijs [civiel recht] - Het civielrechtelijk bewijs dient ertoe om de rechter in...