Gratis elektronische bibliotheek

De som van zorg en onderzoek - B.C. van Lier

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 7,7
ISBN: 9789075575064
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: B.C. van Lier

Veel plezier met het gratis lezen van De som van zorg en onderzoek B.C. van Lier epub-boeken

Omschrijving:

none

...ek en onderwijs UMC Utrecht. ... Slimme medisch technische oplossingen voor de zorg ... Onderzoek bevestigt zorgen Son en Breugel over doorgaand ... ... ... Betrouwbaarheid en validiteit van kwalitatief onderzoek ... H-2 Zorg-infrastructuur en informatie-uitwisseling in de zorg 2.1. Inleiding Het woord infrastructuur roept direct beelden op. Al snel wordt gedacht aan de spoorwegen, het elektriciteitsnet, het wegennet. Infrastructuur als basis voor het (economisch) verkeer of - in de context van dit onderzoek - de basis voor de uitwisseling van informatie. Aan de hand van praktische voorbeelden en technieken vertalen de auteurs de basisp ... Integrale gezondheidszorg: meer dan de som der delen | RIVM ... . Aan de hand van praktische voorbeelden en technieken vertalen de auteurs de basisprincipes van praktijkonderzoek naar de zorg- en welzijnssector. Dat doen zij vanuit een realistische visie op de waarde die het onderzoek kan hebben voor de organisatie, de zorg- en dienstverleners en de cliënten. Voor uitgebreidere informatie over het ZonMw-programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek nodigen wij u uit om contact met Evers + Manders op te nemen. We hebben specifieke kennis van uw sector, de trends en ontwikkelingen Wij concluderen dat de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten en medewerkers in de forensische zorg onder druk staan. De sector kent een grens in de maximale belastbaarheid die medewerkers en patiëntenzorg aan kunnen. Deze grens is overschreden. Alle professionals die wij in de loop van dit onderzoek spraken, geven aan dat zij zich ... Een cardioloog bekijkt de uitkomst van het onderzoek en stuurt de uitslag naar uw huisarts. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar de cardioloog noodzakelijk is. Hartritmeonderzoek door middel van een event recorder valt onder het eigen risico, omdat het specialistenzorg betreft (de cardioloog bekijkt en interpreteert de uitkomst van het onderzoek). Naar aanleiding van een eerder uitgebracht advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek stelde in december 1991 het gebiedsbestuur Medische Wetenschappen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de programmacommissie 'Kwaliteit van zorg'-onderzoek in. Deze programmacommissie had tot taak een onderzoeksprogramma voor de periode 1992-1996 op te stellen en kon ... De adviezen zijn steeds gebaseerd op een sterke analytische aanpak, gedegen onderzoek en grondige kennis van de complexe dynamiek van de markt waar haar cliënten in opereren. ... Stichting Miletus is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraars voor het meten van de ervaringen van de patiënt in de zorg. Lees meer over de focus, onderzoeksthema's en recente onderzoeksprojecten van het lectoraat Klantenperspectief in Ondersteuning en Zorg. Er zit weliswaar wel verschil tussen onderzoek van een leek en onderzoek van een wetenschapper, maar die verschillen zijn gradueel en makkelijk te leren. In het boek Methodologie voor Onderzoek in Zorg, Welzijn en Hulpverlening leer een methode die je in staat stelt elk onderzoek tot een goed einde te brengen. Het onderzoeken van en reflecteren op de bestaande actie was volgens ons waardevoller dan het doen van voorstellen voor nieuwe actie. ... onderdeel van kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van bewoners (Bolmsjö, Sandman et al. 2006, Jonas-Simpson, Mitchell et al. 2006, McGilton en Boscart 2007, ... Het lectoraat Zorg en Zingeving doet onderzoek naar de betekenis van geloof en levensbeschouwing in de zorgrelatie tussen patiënten en zorgverleners en in de relatie tussen zorgverleners onderling. Bijvoorbeeld of een patiënt ondervoed is. Of dementie heeft. Dat is natuurlijk van grote betekenis: want zo weet de zorgverlener welke zorg nodig is. Daarnaast wordt regelmatig de kwaliteit van de zorg gemeten. Om die te bewaken, en waar dat mogelijk is te verbeteren. De gegevens worden ook verzameld en gebruikt voor onderzoek. Zo krijgen we ......